Elsbeek

Slim samenwerken bij water in de stad

In Hengelo gaan we slim om met water in de stad. Dat wordt met de gevolgen van klimaatverandering steeds belangrijker. Denk aan steeds hevig wordende buien, of aan de extreme hitte en droogte. Om daar een goed antwoord op te hebben, kiezen we ervoor om de krachten te bundelen: gemeente Hengelo, waterschap Vechtstromen, Welbions en andere partijen. Samen maken we onze beken klimaatbestendig, kiezen we slimme oplossingen om bijvoorbeeld regenwater op te vangen en werken we aan een duurzame inrichting van de omgeving. Zo werken we aan een waterrobuuste stad, waarbij we een positieve bijdrage leveren aan een prettige leefomgeving én onze klimaatdoelstellingen.

Elsbeek

De Elsbeek is toe aan een opknapbeurt. Er zijn knelpunten in het beheer en onderhoud waardoor de oeverconstructies (en daarmee ook de bouwwerken die aan de oever grenzen) dreigen te bezwijken. Bovendien kan de beek bij zware neerslag het water niet goed afvoeren, waardoor de buurt wateroverlast ervaart. Verder is de beek niet of nauwelijks zichtbaar en oogt de omgeving rommelig, doordat delen dicht begroeid zijn.
Welbions, gemeente en Waterschap moeten dus aan de slag met de beek en grijpen deze kans aan om de beek en de omgeving waterrobuust in te richten. De Elsbeek krijgt meer ruimte, zodat er minder wateroverlast ontstaat bij hoosbuien. De omgeving wordt mooi groen ingericht, met een grote diversiteit aan flora en fauna. Zo ontstaat er een mooie en fijne plek, waar mensen lekker kunnen wandelen en bijvoorbeeld verkoeling kunnen zoeken bij extreme hitte. 
De uitvoering van deze maatregelen wordt mede mogelijk gemaakt door Interreg, een Europese subsidie. Lees alles over het project Elsbeek op www.vechtstromen.nl/elsbeek.

Nieuwsbrief

Nieuwsbrief Elsbeek - Reigerweg Juni 2019

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?