Nota snippergroen 2015

In 2013 heeft de gemeenteraad de Nota Snippergroen 2013 vastgesteld. Deze nota had tot doel om beleidsregels te bieden waarmee op een transparante wijze beoordeeld kan worden wat snippergroen is en of een strook gemeentelijk openbaar groen in aanmerking komt voor verkoop of het in gebruik geven (groenuitgifte). Dit gemeentelijke groen noemen we ‘snippergroen’.

Coalitieakkoord

Het coalitieakkoord stelt bij het onderwerp Snippergroen het volgende: ‘Een deel van de dossiers die hebben geleid tot enige onrust, gaat niet over het gebruik van snippergroen, maar over illegaal grondgebruik. Onze grondhouding is, dat we in die gevallen proberen een oplossing te vinden via bijvoorbeeld verkoop of verhuur.'

Aangepaste Nota Snippergroen

Op basis van deze wens van het college, is de Nota Snippergroen 2013 aangepast. Het concept van deze nieuwe Nota Snippergroen 2015 heeft vanaf 18 maart 2015 gedurende zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn er 37 reacties ingediend. Op basis hiervan is een reactienota opgesteld.

De gemeenteraad heeft op 30 september 2015 de Nota Snippergroen 2015 vastgesteld. De gemeenteraad heeft besloten om bewoners die een stukje gemeentegrond illegaal in gebruik hebben, onder bepaalde voorwaarden toe te staan om deze grond te kopen of in gebruik te nemen. Dit wordt alleen mogelijk gemaakt voor stukjes grond die vóór een peildatum (11 maart 2013) illegaal in gebruik zijn genomen, en nog steeds in gebruik zijn. Dit is terug te vinden op luchtfoto’s.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?