Nieuwe Energie

NieuweEnergie

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
NieuwsPlanning
Terug

9 september

Geen windmolens op Westermaat

Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vastgesteld

Het college heeft deze week het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vastgesteld. In het omgevingsprogramma staat hoe en waar Hengelo de komende jaren duurzame energie wil opwekken via zon en wind, maar ook waar duurzame energieprojecten aan moeten voldoen. In juni stelde het college al de hoofdlijnen van dit omgevingsprogramma vast. In juli tot en met 3 september is de gemeente in gesprek gegaan met de samenleving over dit programma. De hoofdlijnen zijn nu verder uitgewerkt. Meest opvallende is dat de zoeklocaties voor windturbines op de Westermaat zijn geschrapt.

Net als andere gemeenten in het land is ook Hengelo bezig met plannen om de gemeente duurzaam te verwarmen (dus zonder aardgas) en om duurzame energie op te wekken met zon en wind. De belangrijkste aanleiding daarvoor is de opwarming van de aarde door de uitstoot van CO2. Hengelo wil daarom steeds minder fossiele brandstoffen gebruiken.

Zon en wind

Hengelo wil in 2030 40% van de verbruikte energie duurzaam opwekken en 100% in 2050. Op dit moment wordt er al 56 GWh (oftewel gigawattuur) elektriciteit duurzaam opgewekt door bijvoorbeeld Twence en de rioolwaterzuiveringsinstallaties van waterschap Vechtstromen, maar ook liggen er al veel zonnepanelen op daken.

Voor 2030 moet Hengelo nog 100 GWh extra opwekken via zon en wind:

 • Zonnepanelen op 20% van de daken van bedrijven, maatschappelijk vastgoed en landbouwschuren, boven parkeerplaatsen en op gevels (32 GWh)
 • Twee windturbines met een tiphoogte van 210 tot 250 meter hoog (34 tot 46 GWh)
 • Het overige deel wordt ingevuld met zonnevelden

Hengelo draagt hiermee bij aan de Twentse opgave om 1,5 TWh (terrawattuur) op te wekken voor 2030; 60% via windturbines en 40% met zonnepanelen. Dit zorgt voor een stabiele opwek, want in het najaar en in de winter waait het vaker en in de lente en zomer is er meer zon. De opbrengsten van deze zonnevelden en windturbines moeten voor meer dan 50% ten gunste komen aan de Hengelose inwoners en bedrijven. Voor eigen gronden die de gemeente inzet is dat zelfs 100%. Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de omgeving via een gebiedsfonds. Hengelo geeft ruimte aan ontwikkelingen die in de toekomst ingezet kunnen worden, zoals waterstof of andere duurzame vormen van energieopwekking.

Voorkeursvolgorde

Het omgevingsprogramma werkt met een voorkeursvolgorde waarin duurzame energie opgewekt gaat worden. Bovenaan staat zuiniger met energie omgaan, dus maximaal inzetten op besparen. Daarna wil Hengelo energie duurzaam opwekken met zon en wind.

De keuzes die Hengelo maakt tot 2030 zijn:

 1. Eerst de daken vol met zonnepanelen Zoveel mogelijk daken moeten voorzien worden van zonnepanelen, maar ook parkeerplaatsen en gevels. Daarom heeft de gemeente een stimuleringsplan Zon op dak, parkeerplaats en gevel gemaakt. Niet alle daken zijn geschikt om zonnepanelen op te leggen. Ze liggen bijvoorbeeld niet in de zon of de draagconstructie van een dak kan niet voldoende zijn. Uit landelijke ervaringen blijkt dat ongeveer 20% van het dakoppervlak benut kan worden in 2030.
 2. De grond langs snelwegen en andere infrastructuur, zoals hoogspanningsleidingen en spoorwegen gebruiken om energie op te wekken
  a.Het college wil een energiegebied met twee windmolens en zonnevelden realiseren op de plek waar de A1 en A35 bij elkaar komen
  b.Hengelo doet mee aan de pilot Duurzaamheidsroute A35 om gronden langs de snelweg te gebruiken voor zonnepanelen.
 3. Industrie- en bedrijventerreinen benutten voor zonnevelden en windturbines in nauw overleg met de ondernemers
  a.Niet gebruikte grond, maar ook parkeerplaatsen en gevels gebruiken voor zonnepanelen
  b.Op het industrieterrein Twentekanaal is er een zoeklocatie voor een windturbine
 4. Gronden langs stadsranden met industrie en met bedrijvigheid gebruiken voor intensieve opwekking via zonnevelden
  a.Het gebied tussen Nobian en Twence kan zonne-energiegebied worden
 5. Zoekgebieden in het buitengebied voor kleinschalige zonnevelden
  a.Zoals in Beckum/Oele, Slangenbeek-West en Slangenbeek-Noord, maar alleen passend in het landschap en met betrokkenheid en acceptatie van de omwonenden en 100% eigendom van het gebied.

De Hasseler Es viel in juni voor de opgave van 2030 al af als zoekgebied vanwege de cultuurhistorische waarde. Nieuw is dat de zoeklocaties voor twee windturbines in de Westermaat ook afvallen. Deze locaties liggen dicht tegen de Bornsche Maten aan waar veel mensen wonen. Ookscoren deze twee zoeklocaties slechter op landschappelijke effecten.

Karavaan van de nieuwe Energie

De afgelopen maanden is de gemeente in gesprek gegaan met de samenleving over duurzame opwek. Inwoners van Hengelo, maar ook van buurgemeenten hebben in hun buurt een bezoek kunnen brengen aan de Karavaan van de Nieuwe Energie om informatie te krijgen over de plannen van de gemeente en om via een computeranimatie te zien hoe de plannen eruit kunnen komen te zien in hun buurt. Ook hebben ze hun mening kunnen geven. De opmerkingen en reacties vanuit de Karavaan van de Nieuwe Energie, maar ook uit de vele gesprekken die medewerkers van de gemeente (of de wethouder) voerden, zijn verwerkt in het omgevingsprogramma. De basis voor het omgevingsprogramma wordt gevormd door een technisch onderzoek van adviesbureau Bosch & Van Rijn.   

Formele inspraak

Het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie ligt vanaf 15 september formeel ter inzage op www.hengelo.nl/terinzage. Mensen kunnen tot en met 26 oktober een officiële zienswijze indienen. Daarnaast is het programma en meer informatie al te vinden op www.hengelo.nl/nieuwe-energie. De gemeente organiseert in oktober een energiemarkt om mensen te informeren en met ze in gesprek te gaan. De gemeenteraad neemt naar verwachting eind december een besluit.

test

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu