Beleid en cijfers

Hengelo is een stad in beweging. De gemeente Hengelo voert beleid op zeer veel verschillende terreinen. Beleid dat inwoners, ondernemers en werkgevers van Hengelo raakt. Of het nu gaat om de realisatie van kantoor- en bedrijfslocaties, de hoogte van de gemeentelijke belastingen, hoe de bereikbaarheid van de stad moet zijn of wie recht heeft op welke financiële regeling: beleid heeft gevolgen voor iedereen.

Beleid

Alle informatie die u als ondernemer nodig heeft over het beleid van de gemeente Hengelo leest u in onze beleidsnotities. Deze notities of nota's verwoorden welk doel de gemeente Hengelo probeert te bereiken en op welke wijze dat moet gebeuren. Hierbij kunt u denken aan vrijetijdseconomie, veiligheid en grondbeleid.

Economie in cijfers

De economische situatie van de gemeente Hengelo wordt jaarlijks onderzocht. Feiten en cijfers geven meer inzicht in de ontwikkelingen van de lokale economie. Hierin wordt voorzien door periodiek, aan de hand van een aantal indicatoren, de Hengelose situatie in beeld te brengen. De indicatoren zijn actueel en worden waar mogelijk op maandbasis gemeten en zijn afkomstig uit interne en externe bronnen. Deze informatie ondersteunt u in uw bedrijfsvoering als het gaat om trends op het gebied van werkgelegenheid, koopstromen, consumentengedrag en dergelijke.  


Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?