Binnenstad

Integraal Actieplan Binnenstad

In 2017 is het integraal actieplan binnenstad in samenwerking met de binnenstadspartners: Stichting Centrummanagement Hengelo, Stichting Vastgoed Hengelo en Hengelo Promotie opgesteld. In het actieplan zijn keuzes gemaakt en acties benoemd om de Hengelose Binnenstad aantrekkelijk te maken. De bezoeker van de binnenstad vormt het uitgangspunt bij de keuzes die gemaakt worden. Naast de keuze om de bezoeker centraal te stellen zijn 6 andere keuzes gemaakt: compact stadshart, bruisende binnenstad, bereikbare binnenstad, groene, duurzame en klimaat actieve binnenstad, bevorderen ondernemerschap en benutten Hengeloos karakter.

Deze keuzes zijn vertaald in diverse projecten en acties die in de komende jaren worden uitgevoerd in samenspraak met de binnenstadspartners, ondernemers, vastgoedeigenaren, culturele/ maatschappelijke instellingen en de bewoners van Hengelo.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?