Duurzaam ondernemen

De gemeente Hengelo heeft een visie op de duurzame ontwikkeling in Hengelo! Duurzaam ontwikkeling is 'de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken'. De gemeente Hengelo gaat hierin nog een stap verder. Het denksysteem uit de Cradle to Cradle-visie nemen we over. Om dit te bereiken is het nodig cyclisch te denken, of denken in kringlopen. Iets uit de kringloop halen mag, maar ervoor zorgen dat er meer wordt teruggeven. De winst dient mens, milieu en economie (People, Planet, Profit). Hiervoor bent ú nodig. Het bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en burgers vervullen een belangrijke rol in het bereiken van een duurzame samenleving.

Hengelo zet in op duurzaam ondernemen

De gemeente Hengelo wil daarom duurzaamheid stimuleren, faciliteren en randvoorwaarden creëren. De gemeente Hengelo wil alle verschillende invalshoeken van duurzaamheid in samenhang bezien en zetten daarom in op:

  • Klimaatvriendelijke nieuwbouw en verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving;
  • Klimaatbestendige inrichting van de openbare ruimte en duurzaam ruimtegebruik,
  • Vergroting van bewustzijn, kennis en vaardigheden die bij een duurzame economie horen (maatschappelijk  verantwoord ondernemen),
  • Reductie van CO2 uitstoot in Hengelo en vergroting van het gebruik van duurzame energie.

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie