Horeca en detailhandel

Hengelo zet zich actief in als bruisende en veelzijdige stad. Daar hoort als vanzelf een stevig en aantrekkelijk horeca- en detailhandelsaanbod bij.  Hengelo heeft dan ook een aantal ambities in beleid vastgelegd in de detailhandels- en horecavisie.

Detailhandelsbeleid

Het beleid in Hengelo richt zich op drie verschillende winkelmotieven:

  • het doen van dagelijkse boodschappen in wijk- en buurtwinkelcentra
  • het recreatieve winkelen in de binnenstad 
  • het doelgerichte winkelen op perifere locaties

Drie verschillende winkelmotieven waarvoor verschillende ambities in het beleid zijn vastgesteld.

Detailhandelsvisie

De detailhandelsvisie Hengelo 2006-2016 is vastgesteld door de gemeenteraad in november 2006. 
Inmiddels is de visie geactualiseerd. In deze actualisatie worden de huidige trends en ontwikkelingen meegenomen en afgezet tegen de ambities die in 2006 zijn vastgesteld.

etalage Morsink Weemenstraat

Horecabeleid

Met de in juli 2017 vastgestelde Horecavisie Hengelo  2016 wil de gemeente de horeca in de binnenstad versterken. De horeca vormt een belangrijke factor in de aantrekkelijkheid van de binnenstad. We zetten als gemeente in op een kwalitatieve versterking van het aanbod en het creëren van een aantrekkelijk verblijfsklimaat.

In de binnenstad willen we inzetten op toevoeging van met name goede dag horeca, zoals lunchrooms en restaurants. Hiermee willen we de binnenstad als recreatief gebied promoten.

Daarnaast zien we een behoefte aan vermenging van horeca met andere functies zoals winkelen en cultuur. We noemen dit blurring. In de horecavisie zijn daarom verschillende vormen van horeca en ondergeschikte vormen van horeca in een andere hoofdactiviteit beschreven. De komende jaren willen we inzetten op het faciliteren van het verbeteren en verbreden van het horeca aanbod naar nieuwe aantrekkelijke formules.

De verschillende soorten horeca worden zoveel mogelijk geclusterd in de binnenstad. De nachthoreca zijn in de horecavisie geconcentreerd rond de Pastoriestraat en de Willemstraat en de dag- en avondhoreca rond het Burg. Jansenplein. De winkel-ondersteunende horeca zoals lunchrooms en eetcafés zijn verspreid over de gehele binnenstad.

 Foto Eric Brinckhorst

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?