Horeca en detailhandel

Hengelo zet zich actief in als bruisende en veelzijdige stad. Daar hoort als vanzelf een stevig en aantrekkelijk horeca- en detailhandelsaanbod bij.  Hengelo heeft dan ook een aantal ambities in beleid vastgelegd in de detailhandels- en horecavisie.

Detailhandel

Detailhandelsbeleid

Het beleid in Hengelo richt zich op drie verschillende winkelmotieven:

  • het doen van dagelijkse boodschappen in wijk- en buurtwinkelcentra
  • het recreatieve winkelen in de binnenstad 
  • het doelgerichte winkelen op perifere locaties

Drie verschillende winkelmotieven waarvoor verschillende ambities in het beleid zijn vastgesteld.

Detailhandelsvisie

De detailhandelsvisie Hengelo 2006-2016 is vastgesteld door de gemeenteraad in november 2006. 
Inmiddels is de visie geactualiseerd. In deze actualisatie worden de huidige trends en ontwikkelingen meegenomen en afgezet tegen de ambities die in 2006 zijn vastgesteld.

etalage Morsink Weemenstraat

Horeca

Horecabeleid

De gemeenteraad van Hengelo heeft in december 2005 de Horecavisie vastgesteld. Met deze horecavisie wil de gemeente Hengelo de gewenste horecaontwikkeling in Hengelo faciliteren en (zo nodig) bij te sturen. Hierbij wordt de aandacht vooral gericht op de horecaontwikkeling in de binnenstad. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan de verschillende wijken en ontwikkelingsgebied Hart van Zuid.
Onder 'horeca' wordt in dit kader verstaan: het bedrijfsmatig aanbieden van dranken, spijzen, maaltijden en/of logies voor verbruik ter plaatse. Hierbij kan de horeca opgedeeld worden in de volgende categorieën:

  • Drankverstrekkers (o.a. cafés)
  • Spijsverstrekkers (o.a. snackbars & fastfood)
  • Maaltijdverstrekkers (o.a restaurants)
  • Logiesverstrekkers (o.a. hotels)

Actualisatie Horecavisie

Het huidige college heeft in zijn coalitieakkoord aangegeven de horecavisie te gaan actualiseren. Het college zal samen met zijn partners in de stad de huidige trends en ontwikkelingen in kaart gaan brengen om waar nodig zijn ambities in de horecavisie bij te stellen.

terras La Place

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies van Google Analytics

Cookies van externe partijen

Meer informatie