Inkoop en aanbestedingen

De gemeente Hengelo koopt jaarlijks allerlei producten en diensten in: van grote unieke projecten als het onderhoud, het bouwen van scholen, de  schoonmaak & catering tot de inhuur van advies-/ingenieurs- en uitzenddiensten. Er zijn richtlijnen waaraan gemeente Hengelo zich moet houden. Deze staan in het aanbesteding- en inkoopbeleid.

Gezamenlijke inkoopvoorwaarden

De Colleges van gemeenten in de Netwerkstad en het bestuur van de Regio hebben besloten om de door de Vereniging Nederlandse Gemeenten geformuleerde algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten te hanteren. Ook worden specifieke voorwaarden voor de inkoop van specifieke producten en diensten gehanteerd. Dat zijn de ARBIT 2010 op het gebied van ICT, de UAV 2012 op het gebied van civieltechnische en bouwkundige werken en de DNR 2011 met addendum voor ingenieurs en architecten.

Op deze wijze kan in deze branches met één set worden gewerkt. Dat maakt het in de regio voor ondernemers een stuk overzichtelijker.

Met succes inschrijven

Om met succes deel te kunnen nemen aan een aanbesteding is een proactieve houding van de ondernemer in het voortraject belangrijk. In de nieuwe aanbestedingswet zijn aanbestedende diensten verplicht om aanbestedingen te publiceren op Tenderned. De website van de gemeente en de websites www.aanbestedingskalender.nl en www.tenderned.nl zijn websites waar informatie over geplande en gepubliceerde aanbestedingen is te halen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?