Lid Adviesraad Sociaal Domein secretarisfunctie

Lid Adviesraad Sociaal Domein secretarisfunctie


De Adviesraad Sociaal Domein geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van B en W over het gemeentelijk beleid in het sociaal domein: maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en jeugd. De adviesraad geeft onafhankelijk advies bij veranderingen en beleidsontwikkelingen in het sociale domein. De adviesraad heeft haar eigen taak en verantwoordelijkheid. Dat betekent dat de leden van de adviesraad zitting nemen op basis van hun kwaliteit en deskundigheid en niet als vertegenwoordigers van specifieke groepen.

De adviesraad bestaat uit tenminste 9 leden. De voorzitter wordt uit het midden van de adviesraad gekozen. De adviesraad kiest een vicevoorzitter en secretaris uit haar midden.

Om zorg te dragen voor continuïteit in de adviesraad en in verband met het rooster van aantreden en aftreden zoeken wij een lid voor de adviesraad en voor de secretarisfunctie.

Gevraagd

• Als lid van de adviesraad beschik je over aantoonbare affiniteit met maatschappelijke ondersteuning, werk & inkomen en jeugd. Je deskundigheid blijkt uit je achtergrond; je hebt kennis van en ervaring met meerdere onderwerpen binnen het sociale domein.
• Je persoonlijkheid kenmerkt zich door openheid. Je bent ontvankelijk voor informatie en bent in staat om out-of-the-box, integraal, innoverend en breed denken.
• Het is voor jou vanzelfsprekend om een verbindende rol aan te nemen. Je hebt dan ook de beschikking over een relevant netwerk en je staat midden in de samenleving. Je hebt oog voor de diversiteit van onze samenleving. Je hebt een duidelijke binding met Hengelo, omdat je er woont en/of werkt.
• Je bent onafhankelijk en integer. Je velt op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel en bent niet gebonden aan overleg met een groepering of achterban. Lidmaatschap van een cliëntenraad vormt geen belemmering voor deze functie, maar staat los van de adviesraad.
• Je eigen werkzaamheden moeten verenigbaar zijn met het lidmaatschap van de adviesraad. Je bekleedt géén bestuurlijke en/of ambtelijke functie bij de gemeente Hengelo.
• Je bent zorgvuldig, punctueel en vaardig met digitale verwerking van agenda, vergaderstukken, mailverkeer en notulen. Je bewaakt de voortgang van gegeven adviezen en informeert de leden van de adviesraad tijdig hierover.

Werkzaamheden en vergoeding

De adviesraad komt ongeveer 8 keer per jaar bijeen voor haar vergaderingen. In de voorbereiding hiervan verricht je incidenteel werkzaamheden (werkbezoeken/informatiebijeenkomsten/overleg). De gemiddelde inzet wordt geschat op 16 - 20 uur per maand. Voor deze functie geldt een vrijwilligersvergoeding.

Informatie en reageren

Je kunt je belangstelling voor de functie vóór1 april kenbaar maken via deze link.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met de voorzitter Willem-Jan Velderman, telefoon 06 - 81781520, of de huidige secretaris Ana Alcazar Robles, telefoon 06 - 38970865.

 

Deze website maakt gebruik van cookies.

Strictly necessary cookies

Cookies t.b.v. statistieken

Cookies van externe partijen

Meer informatie
Wat vindt u van onze website?