Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

Waar bent u naar op zoek?
Veel gezocht
veel gezocht item 1
Terug

26 oktober

College stemt in met omgevingsvisie ‘Hart van Hengelo’

Het college van B en W heeft op 11 oktober ingestemd met de omgevingsvisie ‘Hart van Hengelo’. Deze visie gaat over de Binnenstad en Hart van Zuid. Het college stelt de gemeenteraad voor om de omgevingsvisie vast te stellen.

De omgevingsvisie Hart van Hengelo is in nauwe samenwerking met partners, (belangen)organisaties, inwoners en de gemeente Hengelo opgesteld. Spreekuren, een conferentie, themagesprekken, een kraam op de weekmarkt en een route door het gebied met vragen zijn ingezet om zoveel mogelijk informatie op te halen. Tijdens het gehele proces is de samenleving op verschillende manieren geïnformeerd bijvoorbeeld via de krant, sociale media, de website etc.

Kans voor verbinding van de gebieden

Wethouder Gerard Gerrits is blij met deze tweede omgevingsvisie. ‘Voor het eerst maken we een integrale visie voor de binnenstad, stationsomgeving en Hart van Zuid. Dit biedt ons de kans om deze gebieden meer als één geheel te gaan zien en met elkaar te verbinden. De omgevingsvisie bouwt voort op onze ingezette koers. Het gaat niet alleen om ruimtelijke kenmerken maar ook beschrijven we in de visie ook hoe we de fysieke leefomgeving willen inrichten om maatschappelijke doelen op het terrein van gezondheid en het sociale domein te realiseren.’

Gefaseerde aanpak in Hengelo

In Hengelo stellen we de omgevingsvisie in drie fasen op. We zijn begonnen met de omgevingsvisie Hengeloos Buiten, de visie voor het buitengebied. Het overige stedelijke gebied is de derde en laatste fase in de omgevingsvisie voor de gemeente Hengelo. Deze drie fases worden daarna geïntegreerd tot één samenhangende visie voor ons hele grondgebied. Op een later moment wordt de omgevingsvisie specifieker uitgewerkt in het omgevingsplan, waarin alle gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving worden opgenomen.

Omgevingsvisie is onderdeel van omgevingswet

Op 1 juli 2023 treedt de Omgevingswet waarschijnlijk in werking. Een van de nieuwe instrumenten van de Omgevingswet is de omgevingsvisie, een strategische visie voor de lange termijn over de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen verschillende aspecten, zoals ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en cultureel erfgoed.

Het laatste nieuws ontvangen?

Schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle laatste ontwikkelingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu