Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Toegankelijkheid

Informatie bereikbaar voor iedereen

De gemeente Hengelo vindt het belangrijk dat online informatie begrijpelijk en toegankelijk is voor iedereen. De gemeente besteedt daarom aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid en vindbaarheid van informatie op de website.

Aanpak

De gemeente Hengelo werkt aan digitale toegankelijkheid door:

  • Het trainen van onze webredactie op het gebied van digitale toegankelijkheid en het publiceren van toegankelijke webinhoud.
  • Een gebruikerspanel van inwoners en ondernemers is betrokken bij hengelo.nl.
  • Gebruikerssessies met mensen met verschillende soorten beperkingen hebben plaatsgevonden.
  • Toegankelijkheid is opgenomen als eis bij het webdesign en de webcode bij de totstandkoming van hengelo.nl. Tevens is een quickscan op toegankelijkheid betrokken bij de bouw van hengelo.nl.
  • Hengelo.nl kent een feedback systeem waarbij mensen vragen en opmerkingen over de website direct kunnen insturen. Indieners ontvangen een terugkoppeling en waar mogelijk worden direct aanpassingen aan de website gedaan.
  • Controle van webinhoud op het gebied van toegankelijkheid, zowel handmatig als met hulpmiddelen.
  • Een ingepland onafhankelijk onderzoek naar de digitale toegankelijkheid van de website. De gemeente gaat aan de slag met de bevindingen uit het onderzoek.

Toegankelijkheidsverklaring

Er is een onafhankelijk onderzoek naar de digitale toegankelijkheid van hengelo.nl uitgevoerd. Aan de hand van de bevindingen werken we (naast reguliere werkzaamheden op het gebied van toegankelijkheid) continue aan verbeteringen.

Bekijk: Toegankelijkheidsverklaring

Deze toegankelijkheidsverklaring is bijgewerkt op 27-11-2022. 


Vragen of opmerkingen?

Ervaart u een probleem met de toegankelijkheid van deze website, laat het ons dan weten

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu