Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Paspoort en identiteitskaart

Het aanvragen en afhalen van een paspoort of identiteitskaart gaat op afspraak.

Met een paspoort of een identiteitskaart kunt u zich legitimeren en u kunt ermee reizen. Een identiteitskaart is geldig in bijna heel Europa. Met een paspoort kunt u de hele wereld over reizen. Iedereen vanaf 14 jaar moet een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen als de overheid daarom vraagt. Het aanvragen en afhalen moet u persoonlijk doen. Maak hiervoor een afspraak.

Let op: op dinsdag 23 juli is het niet mogelijk om een spoed aanvraag in te dienen of af te halen! 

Als inwoner van Hengelo kunt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen aan de balie op het Publieksplein in het stadskantoor. Aanvragen en afhalen moet u persoonlijk doen. Maak hiervoor een afspraak.

Naam van partner laten bijschrijven

Bij de aanvraag van een nieuw reisdocument, kunt u er eventueel voor kiezen om de naam van uw (ex)echtgenoot of (ex)partner in uw document te laten opnemen.

Aanvragen reisdocument voor kinderen

Kinderen hebben een eigen identiteitskaart of paspoort nodig om naar het buitenland te kunnen reizen. Let op: Uw kind moet bij het aanvragen én bij het afhalen aanwezig zijn. Meestal is ook toestemming nodig van de gezaghouders. Als er twee gezaghouders zijn, moeten beiden toestemming verlenen.

De gezaghouder(s) moet(en) toestemming geven voor:

 • Kinderen tot 18 jaar die een eigen paspoort willen aanvragen.
 • Kinderen tot 12 jaar die een eigen identiteitskaart willen aanvragen.

Toestemming regelen

Gezaghouder(s) moet(en) met het kind meekomen om een toestemmingsverklaring te ondertekenen. Neem uw identiteitsbewijs mee. Als u niet aanwezig kunt zijn, dan kunt u een schriftelijke toestemming meegeven. Download dan hier het formulier Toestemming paspoort of identiteitskaart minderjarige (Pdf). Print het formulier, vul het in en geef het mee met (een leesbare kopie van) uw geldige identiteitsbewijs. De handtekening op de toestemmingsformulier moet overeenkomen met de handtekening op het legitimatiebewijs.

Zakenpaspoort

Als u vaak naar het buitenland reist, kunt u een zakenpaspoort aanvragen. Een zakenpaspoort heeft meer bladzijden en daardoor meer ruimte voor visa en reisstempels.

 • Alle reisdocumenten die u in uw bezit hebt, ook verlopen reisdocumenten die nog niet officieel ongeldig zijn gemaakt. Hebt u buitenlandse reisdocumenten, dan moet u deze ook meenemen.
 • Een goed lijkende kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen van de Paspoortwet.  Laat de pasfoto daarom maken bij een vakfotograaf. Die is op de hoogte van alle eisen. De pasfoto mag niet ouder dan 6 maanden zijn.
 • Als de gezaghouder(s) niet mee kan komen bij de aanvraag van een reisdocument voor een minderjarige, neem dan het ingevulde Toestemmingsformulier paspoort of identiteitskaart minderjarige (Pdf) mee. Denk hierbij ook aan het legitimatiebewijs van degenen die het ondertekenen. Let op: de handtekening op de toestemmingsformulier moet overeenkomen met de handtekening op het legitimatiebewijs.
 • Contant geld of uw pinpas. U moet het document namelijk bij de aanvraag betalen.

De tarieven in 2024 zijn:

 • een paspoort vanaf 18 jaar (10 jaar geldig, 34 pagina's): € 83,85
 • een paspoort tot en met 17 jaar (5 jaar geldig, 34 pagina's): € 63,40
 • een zakenpaspoort vanaf 18 jaar (10 jaar geldig, 66 pagina's): € 83,85
 • een zakenpaspoort tot en met 17 jaar (5 jaar geldig, 66 pagina's): € 63,40
 • een identiteitskaart vanaf 18 jaar (10 jaar geldig): € 75,80
 • een identiteitskaart tot en met 17 jaar (5 jaar geldig): € 40,90
 • een spoedaanvraag: € 57,05 extra

Als u (alleen) reist met kinderen, dan moet u rekening houden met extra regels en controles om kinderontvoering tegen te gaan. U hebt dan toestemming nodig van de (andere) ouder(s). Ga voor meer informatie naar Rijksoverheid. Daar kunt u ook een toestemmingsformulier downloaden.

In sommige landen is er meer nodig dan dit toestemmingsformulier. Informeer hiernaar bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming.

Paspoorten en identiteitskaarten worden op een centrale plaats in Nederland gemaakt. U kunt uw nieuwe document daarom niet meteen meenemen. De levertijd is vijf werkdagen.

Spoedaanvraag

U kunt uw paspoort of identiteitskaart eventueel met spoed aanvragen. Bij een spoedaanvraag voor 15.00 uur, ligt het nieuwe document in het algemeen de volgende dag na 11.00 uur klaar. Een spoedaanvraag kost € 57,05 extra.

Denk eraan dat u ook bij een spoedaanvraag altijd eerst een afspraak maakt. 

Tussen aanvraag en afhalen verhuizing naar andere gemeente

Als u tussen het aanvragen en afhalen verhuist naar een andere gemeente, dan moeten wij uw reisdocument naar de nieuwe woongemeente sturen. U moet het dan daar afhalen. Informeer vooraf of uw document daar al binnen is.

Als u niet op tijd een geldig reisdocument kunt regelen, dan kunt u een noodpaspoort aanvragen. Noodpaspoorten worden in Nederland onder strikte voorwaarden afgegeven door de Koninklijke Marechaussee. 

Op de website Rijksoverheid staat alle informatie over de voorwaarden, wat u moet overleggen en waar u een noodpaspoort kunt aanvragen. 

Om een noodpaspoort aan te vragen moet u altijd eerst bellen met de Koninklijke Marechaussee: 0800 1814.

Is uw paspoort of identiteitskaart gestolen of vermist? Geef dit dan zo snel mogelijk door bij de gemeente. Dit kan vanaf 12 jaar heel gemakkelijk digitaal met uw DigiD. Voor kinderen tot en met 11 jaar kan alleen een gezaghebbende ouder met zijn of haar DigiD digitaal melding van vermissing doen.

Let op: Zodra u de vermissing gemeld hebt, is uw vermiste document ongeldig. Als u het toch nog terugvindt, kunt u het niet meer gebruiken. U moet het inleveren bij de gemeente.

Melding vermissing paspoort of identiteitskaart

Wilt u ook gelijk een nieuw document aanvragen, maak dan een afspraak bij de afdeling burgerzaken. Daar kan dan ook de melding van vermissing worden gedaan. Kies bij het maken van een afspraak voor: Paspoort/id-kaart vermissing. Maak deze keuze ook als u uw vermissing al eerder digitaal heeft doorgegeven.

Een gevonden Nederlands paspoort of identiteitskaart wordt niet teruggegeven aan de eigenaar. Het document wordt vernietigd. Vanwege de veiligheid is dit document niet meer geldig. Het enige wat u kunt doen is een nieuw paspoort of identiteitskaart aanvragen. Kijk voor meer informatie over identiteitsfraude op Rijksoverheid.

Soms zal de gemeente de politie inschakelen. Bijvoorbeeld als u al vaker een document bent kwijtgeraakt of als wij misbruik vermoeden. De politie gaat dan onderzoek doen. Zolang dat onderzoek duurt, krijgt u nog geen nieuw document.

Voorkom identiteitsfraude

Voorkom dat er misbruik wordt gemaakt van uw persoonsgegevens. Geef ook nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Lees er meer over op de pagina Identiteitsfraude.

Naar welke landen kan ik reizen met mijn ID-Kaart?

Met een ID-kaart kunt u reizen naar landen in Europa. Op de website van Rijksoverheid leest u naar welke landen u precies kunt reizen.

Hoe zit het precies met die vingerafdrukken in een paspoort of identiteitskaart?

Bij de aanvraag van een paspoort of identiteitskaart worden er twee vingerafdrukken gemaakt. Dit gebeurt met een elektronische vingerafdruklezer. De vingerafdrukken worden opgeslagen in de chip, die in het paspoort of de identiteitskaart zit. Vingerafdrukken zijn verplicht als de aanvrager 12 jaar of ouder is. Er zijn enkele uitzonderingen op deze regel. Lees meer op de website van Rijksoverheid.

Kan ik mijn paspoort of identiteitskaart ook gebruiken als identiteitsbewijs?

Ja, u kunt zich identificeren met de volgende geldige documenten:

 • Nederlands paspoort
 • Nederlandse identiteitskaart
 • rijbewijs (in sommige gevallen)
 • paspoort of identiteitskaart van de landen van de EU of de EER (paspoorten van andere landen moeten een geldige sticker voor verblijf hebben)
 • Nederlands reisdocument voor vluchtelingen
 • Nederlands reisdocument voor vreemdelingen
 • verblijfsdocument en W-document

Ga voor meer informatie over identiteitsbewijzen naar Rijksoverheid.

Waarom heeft mijn identiteitskaart een inlogfunctie voor DigiD? 

Vraagt u uw identiteitskaart aan vanaf januari 2021? Dan heeft uw kaart een speciale inlogfunctie voor DigiD. Inloggen met uw identiteitskaart geeft toegang tot persoonlijke gegevens die extra gevoelig zijn. Uw gegevens zijn zo maximaal beschermd. Organisaties die deze gevoelige gegevens beheren willen, ieder keer als u inlogt, zeker weten dat de gegevens met de juiste persoon worden gedeeld. Inloggen met een identiteitskaart met een persoonlijke pincode geeft die extra zekerheid.

U ontvangt na het ophalen van uw nieuwe identiteitskaart binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. Lees meer hierover op Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en op DigiD.nl.

Geldt identificatieplicht ook voor minderjarigen?

Kinderen tot 14 jaar hoeven zich in principe niet te kunnen identificeren. Ook hun ouders zijn niet verplicht om bewijzen te tonen over de identiteit van hun kinderen tot 14 jaar.

Er zijn twee uitzonderingen:

 • In het openbaar vervoer geldt een identificatieplicht vanaf 12 jaar.
 • Ouders moeten voor hun kinderen een geldig legitimatiebewijs hebben als ze naar een zorgverlener gaan. Anders dan de algemene identificatieplicht is er in de zorg geen leeftijdsgrens. De identificatieplicht geldt vanaf de geboorte.

Waar vraag ik een Nederlands paspoort aan als ik in het buitenland woon?

In het buitenland vraagt u uw Nederlandse paspoort of ID-kaart aan bij een Nederlandse ambassade of consulaat. Het maakt niet uit of u in het buitenland woont of daar tijdelijk verblijft. Lees hier meer over bij Rijksoverheid.

Waar vraag ik een Nederlands paspoort of identiteitskaart aan als geen vaste woon- of verblijfplaats heb?

Heeft u de Nederlandse nationaliteit, maar geen vaste woon- of verblijfplaats in Nederland? En wilt u een paspoort of identiteitskaart aanvragen. U kunt dan terecht bij verschillende Nederlandse grensgemeenten.

Maak een afspraak

Voor het aanvragen en afhalen van een paspoort of identiteitskaart kunt u alleen op afspraak terecht op het Publieksplein.  

Afspraak maken

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu