Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Adreswijziging

U moet een adreswijziging doorgeven aan de gemeente als u verhuist.

Als u in Hengelo komt wonen of binnen Hengelo verhuist, dan moet u hier uw adreswijziging doorgeven. Als u naar een andere gemeente verhuist, dan moet u zich daar inschrijven. Uitschrijven bij uw oude woongemeente gaat daarna automatisch.

Wanneer u binnen Hengelo verhuist of u komt vanuit een andere gemeente in Hengelo wonen, kunt u heel gemakkelijk uw adreswijziging digitaal door geven. U hebt daarbij wel uw DigiD nodig.

Verhuizing binnen en naar Hengelo

Lukt het doorgeven van de adreswijziging niet digitaal? Dan kunt u het aangifteformulier (Pdf) uitprinten en invullen. U kunt dit samen met een kopie van uw identiteitsbewijs opsturen naar: Gemeente Hengelo, afdeling Burgerzaken, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig. Denkt u eraan dat u het formulier ondertekend!

Of maak een afspraak om uw adreswijziging persoonlijk door te geven aan een balie op het Publieksplein. Neem dan wel uw geldige identiteitsbewijs mee.

Bewijsstukken

Het kan zijn dat wij de melding van uw verhuizing willen controleren. In dat geval mogen wij vragen naar bewijsstukken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een huurcontract of een koopovereenkomst.

Gaat u bij iemand inwonen? Dan vragen wij in bepaalde gevallen naar een schriftelijke verklaring van toestemming en een geldig identiteitsbewijs, of een kopie daarvan, van de (hoofd)bewoner.

Verhuist u van of naar het buitenland? Kijk dan voor meer informatie bij:

Geef uw adreswijziging tijdig door! U moet uw adreswijziging tot uiterlijk vijf dagen na de verhuisdatum doorgeven. Als u langer wacht, dan kan dit gevolgen hebben voor andere regelingen zoals bijvoorbeeld huurtoeslag. U mag vanaf 28 dagen vóór de verhuizing uw nieuwe adres al doorgeven.

De gemeente kan een verhuisdatum tot maximaal vijf dagen na de verhuizing met terugwerkende kracht vastleggen. Voorbeeld: Als u op 10 januari 2019 doorgeeft dat u per 1 januari bent verhuisd, dan wordt de administratieve verhuisdatum 5-1-2019. U had de verhuizing maximaal op 5 januari moeten doorgeven om 1 januari als officiële verhuisdatum te laten registreren.

Voorzieningen verhuizen niet mee naar een andere gemeente

Maakt u gebruik van bepaalde voorzieningen die de gemeente biedt, bijvoorbeeld op het gebied van zorg en welzijn? En verhuist u van of naar een andere gemeente? Informeer dan tijdig naar de gevolgen, zodat de overgang naar de andere gemeente soepel verloopt en dat u niet een periode zonder deze voorziening komt te zitten. Bel voor meer informatie de gemeente Hengelo: 14 074.

Iedereen van 16 jaar of ouder kan voor zichzelf een adreswijziging doorgeven. En in de volgende gevallen is het ook mogelijk om de verhuizing van iemand anders door te geven:

  • ouders, voogd of verzorgers voor kinderen jonger dan 16 jaar;
  • ouders, voogd of verzorgers voor kinderen van 16 en 17 jaar, als ze voor én na de verhuizing hetzelfde adres hebben;
  • ouders en hun meerderjarige kinderen voor elkaar, als ze voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben;
  • echtgenoten of geregistreerde partners voor elkaar, als ze voor en na de verhuizing hetzelfde adres hebben;
  • elke meerderjarige gemachtigde;
  • het hoofd van een zorginstelling voor iemand die in die instelling gaat wonen;
  • curatoren, voor de personen die onder curatele staan.

Ruim 600 overheidsorganisaties gebruiken uw persoonlijke gegevens die bij de gemeente zijn geregistreerd. Zorg er dus voor dat uw gegevens bij de gemeente kloppen. U voorkomt zo veel gedoe. Bijvoorbeeld over de hoogte van uw uitkering, bij het aanvragen van een paspoort, of bij verkiezingen. Wilt u meer informatie over de Basisregistratie Personen (BRP)? Kijk dan eens op de website van Rijksoverheid.nl.

Maak een afspraak

U kunt uw adreswijziging online of via de post aanvragen. U hoeft hiervoor niet langs te komen. Wilt u toch liever naar onze balie komen? Maak dan eerst een afspraak.  

Afspraak maken

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1

Telefoon: 14 074

Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu