Meest gevraagd

Gemeenteraad

College B en W

Nieuws

Hengelo klaarmaken voor het veranderende klimaat

Het klimaat verandert en de laatste jaren sneller dan ooit tevoren. Natuurlijk zetten we ons als gemeente al in voor het verminderen van deze klimaatverandering. Dit doen we bijvoorbeeld door het opwekken en het gebruik van duurzame energie te stimuleren. Tegelijkertijd zullen extreme weersomstandigheden in ons land steeds vaker voor gaan komen: met wisselvalligere zomers en winters. Hoe gaan we daarmee om? ‘Deze klimaatadaptatiestrategie, met veel input uit de samenleving, geeft hier antwoord op’, aldus wethouder Mariska van Heuw.

Hengelo steunt motie 'Evenwicht in coronamaatregelen'

Het draagvlak onder ondernemers en inwoners voor de coronamaatregelen in de huidige lockdown neemt snel af. Het gemeentebestuur van Hengelo maakt zich grote zorgen over de gevolgen voor onze ondernemers, culturele en sportsector en zzp’ers.

Politieke Markt en raadsvergadering

Online bijeenkomsten

Hoe kunnen we u beter betrekken bij wat we doen als gemeente?

De gemeente maakt een nieuwe participatie-aanpak. En daar kunnen we uw hulp goed bij gebruiken!

Een terugblik naar 2021 en wat gaan we doen in 2022?

2021 was wederom een bewogen jaar, waarbij het coronavirus een grote impact heeft gehad en nog steeds heeft. Desondanks zijn we samen met veel partners in de stad in staat gebleken om veel nieuwe zaken op te pakken. En hebben we mooie projecten en werkzaamheden afgerond.

Gemeenten Borne, Enschede en Hengelo onderzoeken met Twence regionaal warmtenet

Twente zoekt mogelijkheden om woningen en andere gebouwen aardgasvrij te verwarmen. Dat is een enorme opgave, waarbij alle beschikbare warmtebronnen nodig zijn. Bovendien moet de infrastructuur geschikt zijn om de warmte beschikbaar te stellen. De gemeenten Borne, Enschede en Hengelo zetten samen met Twence in op een haalbaarheidsonderzoek van een regionaal warmtenet om de warmtebronnen optimaal te benutten. Deze partijen ondertekenden een intentieovereenkomst om deze haalbaarheid te onderzoeken. Naar verwachting zijn de resultaten van dit onderzoek eind 2022 bekend.

Restafval fors afgenomen in Hengelo

In 10 jaar tijd is de jaarlijkse hoeveelheid restafval per Hengeloër afgenomen met 160 kg. In 2010 was het nog 237 kg en in 2020 was het 77 kg. Hengeloërs zijn veel beter hun afval gaan scheiden. Er wordt jaarlijks bijvoorbeeld 62 kilo aan verpakkingen en 97 kilo gft per inwoner ingezameld. Dat blijkt uit een evaluatie van onafhankelijk onderzoeksbureau KplusV dat dit najaar over de periode 2010-2020 is uitgevoerd. Groot aandachtspunt volgens de onderzoekers: de vervuiling in de stroom verpakkingen (PMD).

Vervoer Regiotaxi tijdens feestdagen

Als u afspreekt voor de feestdagen, regel dan ook uw vervoer van tevoren. De aanmeldtijden voor de Regiotaxi zijn aangepast. Reserveer daarom uw ritten op tijd!

Verlenging integrale samenwerkingsagenda Twente

Op 8 december hebben de 17 bestuurders van de Integrale Samenwerkingsagenda Twente unaniem en vol trots ingestemd met een verlenging van vijf jaar voor de Integrale Samenwerkingsagenda Twente (2022-2027). Dit is een samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, GGD Twente, provincie Overijssel en vele andere partijen op het gebied van zorg en ondersteuning.

Zorgverzekering voor lage inkomens

De gemeente Hengelo heeft bij Menzis een collectieve zorgverzekering afgesloten voor mensen met een laag inkomen: ‘Garantverzorgd’. Deze verzekering is zeer uitgebreid en geeft zekerheid over extra zorg. Overstappen kan vanaf nu tot 1 januari 2022.