Meest gevraagd

Gemeenteraad

College B en W

Nieuws

Zorgverzekering voor lage inkomens

De gemeente Hengelo heeft bij Menzis een collectieve zorgverzekering afgesloten voor mensen met een laag inkomen: ‘Garantverzorgd’. Deze verzekering is zeer uitgebreid en geeft zekerheid over extra zorg. Overstappen kan vanaf nu tot 1 januari 2022.

Hengelo regelt ICT-dienstverlening voor Haaksbergen

Na toestemming van de raad zal de gemeente Haaksbergen vanaf 1 januari 2022 toetreden tot de ICT-samenwerking, zoals de gemeente Hengelo die al jaren heeft met de gemeente Oldenzaal en SWB Midden Twente. De samenwerking houdt in dat Hengelo in de loop van 2022 de taken op ICT-gebied gaat overnemen van Haaksbergen. Dit is de uitkomst van een traject waar de gemeenten samen mee bezig zijn sinds oktober 2020. Het is voor Haaksbergen een belangrijke stap in het versterken van de bedrijfsvoering van de gemeentelijke organisatie.

Help mee met het maken van de StemWijzer

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor de verkiezingen wordt er een StemWijzer gemaakt. In deze StemWijzer komen, in maximaal 30 stellingen, de belangrijkste zaken die bij de verkiezingen in gemeente Hengelo spelen aan de orde.

Deldenerstraat in 2022 voor het eerst het decor van de Lambertuskermis

De kermis van 2021 staat nog vers in ons geheugen, maar het college van B en W heeft het kermisterrein van 2022 al vastgesteld. Vanwege de werkzaamheden voor de herinrichting van het marktplein, kan het marktplein niet meer gebruikt worden voor de kermis. Het kermisterrein van 2022 is gevestigd rondom het stadhuis en het horecagebied. Dit betekent dat de Deldenerstraat, Willemsplein, Willemstraat en Langestraat aan het kermisterrein zijn toegevoegd.

Bronzen erepenning voor Natuur- en Milieuraad Hengelo

Al 50 jaar zet de Natuur- en Milieuraad Hengelo (NMRH) zich vrijwillig in voor Hengelo. Iets wat we als gemeente Hengelo erg waarderen. Op vrijdag 12 november werd het 50 jarig bestaan gevierd. Het jubileumboek ’50 jaar Natuur- en Milieuraad Hengelo’ werd overhandigd aan wethouder Mariska ten Heuw. De wethouder had ook nog een verrassing voor de NMRH. Ter ere van het 50 jarig jubileum kregen ze de Bronzen Erepenning van de stad uitgereikt.

Deurningerstraat weer open

Wie de afgelopen maanden op de Oldenzaalsestraat af wilde slaan naar Deurningen reed tegen een afgesloten Deurningerstraat aan. De werkzaamheden zijn nu, na ongeveer 10 maanden, afgerond door aannemer Heijmans. De weg is op vrijdagmiddag 29 oktober weer geopend. Het resultaat: een klimaatbestendige inrichting mét stiller asfalt en vrijliggende fietspaden langs een groot deel van de straat.

Nijverbij voor Henk Poort

De uitreiking vond plaats bij Stichting Twente Hart Safe.

Hengelo krijgt twee woonwagenlocaties

Alle Nederlandse gemeenten hebben van het Rijk de opdracht gekregen om voldoende plaatsen voor woonwagens aan te wijzen en in te richten. Ook de gemeente Hengelo moet daaraan voldoen. Begin 2021 is de behoefte aan extra standplaatsen in Hengelo onderzocht. Hieruit bleek dat er vooralsnog 18 huishoudens interesse hebben in een standplaats in Hengelo. Naar aanleiding van deze uitkomst heeft de gemeente onderzoek verricht naar mogelijk nieuwe locaties voor standplaatsen. Daaruit kwamen vijf mogelijke locaties naar voren. Het college geeft de voorkeur aan twee locaties: een locatie in het te ontwikkelen plangebied aan de Sportlaan Driene en een tweede aan het Bartelinkslaantje.

Noodopvang vluchtelingen in Hengelo

In Hengelo worden vanaf zondag met spoed ongeveer 100 vluchtelingen opgevangen. Burgemeester Sander Schelberg heeft als voorzitter van de Veiligheidsregio Twente en als burgemeester van Hengelo een dringend verzoek vanuit de betrokken ministers en van de Commissaris van de Koning ontvangen. Het college van B&W van Hengelo geeft aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) de ruimte om noodopvang in te richten. In overleg met de pandeigenaar is het Hazemeijer complex in Hengelo aangeboden als opvanglocatie. Het gaat hierbij om het gedeelte waar tot voor kort de GGD-vaccinatielocatie zat. Daarmee kan vanaf vandaag, zondag 24 oktober, al de opvang voor 100 personen geregeld worden.

Aan het werk op De Smelterij in Hart van Zuid

Op het groene grasveld langs Laan Hart van Zuid, tegenover het winkelcentrum komt het nieuwbouwproject De Smelterij. Hier smelt alles samen: een duurzaam en gevarieerd nieuwbouwaanbod op een centrale locatie in Hengelo. Van Wijnen ontwikkelt in dit gebied in totaal 60 woningen. Eind dit jaar gaan daarvan 24 appartementen en 11 eengezinswoningen (grondgebonden) in de verkoop.