Meest gevraagd

Gemeenteraad

College B en W

Nieuws

Tips aan Rutte uit Hengelo

Jongeren gaven hun mening over de corona-samenleving

Raadsvergadering 2 juli

Verschillende thema's op de agenda

Swipe-app Baas boven Baas nú online

Een paar weken terug deed onze premier een oproep aan alle kinderen en jongeren, om mee te denken over hoe de samenleving er in en na coronatijd wat hun betreft uit zou moeten zien. In Hengelo geven we gehoor aan die oproep.

Rekenkamercommissie biedt doorwerkingsonderzoek aan

De Rekenkamercommissie van Hengelo heeft de resultaten van het doorwerkingsonderzoek ‘Met beleid garant staan?’ aangeboden aan de gemeenteraad. Het is een onderzoek naar de opvolging van aanbevelingen uit een door het college uitgevoerd artikel 213a-onderzoek naar Hengelose beleid voor het verstrekken van leningen en garanties.

Politieke Markten live te beluisteren

Politieke Markten vinden weer in het stadhuis plaats. De vergaderingen zijn live mee te luisteren.

27 proeftuinen vinden Rekenkamer-rapport aardgasvrije wijken onvolledig

De 27 proeftuinen aardgasvrije wijken in Nederland vinden het rapport van de Algemene Rekenkamer over het Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) onvolledig. Dat hebben ze in een gezamenlijke reactie laten weten. Als verantwoordelijke partij, willen de gemeenten ook graag hun ervaringen en inzet delen met de Algemene Rekenkamer. De komende jaren wil het kabinet samen met gemeenten ongeveer 100 bestaande wijken aardgasvrij maken. In 2018 is gestart met de eerste lichting van 27 proeftuinen. Deze proeftuinen zijn niet gevraagd om hun ervaringen te delen en komen daarom nu zelf met een reactie.

Kadernota 2021-2024

Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor de zomer een Kadernota vast, waarin de koers voor de middellange termijn wordt bepaald. In de Kadernota 2021 – 2024 stelt het college de gemeenteraad voor om vooral de huidige koers te bestendigen en vooralsnog geen nieuwe beleidsvoorstellen op te nemen.

Reactie college van B en W op concept accountantsverslag

Belangrijke conclusie uit het concept-accountantsverslag is dat de accountant van mening is, dat het begrotingsbeheer van de gemeente Hengelo op orde is.

School en jeugdhulp slimmer verbinden!

De gemeenten Hengelo, Borne en Hof van Twente starten op zeven scholen een pilot waarin jeugdhulp voor leerlingen en gezinnen vanuit school wordt aangeboden. De pilot start komend schooljaar (2020-2021) op zogenoemde zorgintensieve scholen in Hengelo: speciaal basisonderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs. Veel van deze leerlingen ontvangen ook jeugdhulp. Door hulp via school te bieden, kan dat zonder extra stappen en sluit de hulp goed aan op de aanpak van school. Dit bespaart tijd en geld.

Beter verbinden van onderwijs en jeugdhulp op zorgintensieve scholen

Ze komen uit Hengelo, Borne, Hof van Twente, maar ook uit andere gemeenten in Twente. De 1000 jongeren op de zogenaamde ‘zorgintensieve’ scholen in Hengelo.