Meest gevraagd

Gemeenteraad

Onze raadsleden

Onze raadsleden

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt de stad en alle Hengeloërs. Hengeloërs kiezen raadsleden eens per 4 jaar. De gemeenteraad van Hengelo bestaat uit 37 leden.

Vergaderingen

Vergaderingen

De vergaderingen in Hengelo zijn opgedeeld in raadsvergaderingen en de politieke markt. In Hengelo vergadert de gemeenteraad in principe om de twee weken. De dinsdag en de woensdag zijn de vaste vergaderavonden. De vergaderingen vinden plaats in het Stadhuis van Hengelo.

Contact met de raad

Contact met de raad

Invloed uitoefenen op wat in de gemeenteraad besloten wordt kan op verschillende manieren. Zoals contact met een raadslid, een brief naar de raad sturen, inspreken, een burgerinitiatief starten of een referendum beginnen. Lees er meer over op deze pagina.

Raadsgriffie

Raadsgriffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De griffie werkt voor alle raadsleden en is dus politiek neutraal. De griffier staat de raad bij tijdens de raadsvergaderingen en ondertekent mede de raadsbesluiten.

Rekenkamer

Rekenkamer

De gemeente Hengelo voert beleid op heel veel verschillende terreinen. Beleid waar vaak veel geld mee is gemoeid en veel mensen direct of indirect mee te maken krijgen. Daarom moet goed worden gecontroleerd of het beleid daadwerkelijk het gewenste effect heeft. En of de uitgaven die daaraan zijn gekoppeld op de juiste manier worden besteed. Dit is een taak van de Rekenkamercommissie.

Referendumcommissie

Referendumcommissie

Soms komt het voor dat u het niet eens bent met een voorgenomen besluit van de gemeenteraad. Een manier om uw mening hierover te geven aan de gemeenteraad is het referendum. De referendumcommissie geeft advies aan de gemeenteraad over de referendumverzoeken die bij de raad worden ingediend.

College B en W

Gemeentelijke organisatie

Beleid en regelgeving

Collegeprogramma 2022 - 2026

Inleiding

Inleiding

Op 16 maart 2022 heeft de kiezer gesproken. De partijen BurgerBelangen, VVD, CDA, PvdA en D66 hebben elkaar daarna op inhoud en wijze van samenwerken weten te vinden. Zij zijn samen aan de slag gegaan met het dwarsthema en de zes inhoudelijke vraagstukken die de informateur heeft opgehaald in de gesprekken met alle raadsfracties.

Herkenbare identiteit

Herkenbare identiteit

Hengelo is van oudsher een aantrekkelijke woonstad met een rijk verleden, waar het in de wijken prettig leven en verblijven is. Hengelo is groot geworden als metaal-, techniek- en industriestad. De sporen daarvan zijn nog overal te zien, onder meer in monumentale gebouwen en industrieel erfgoed.

Toekomstbestendige ontwikkeling

Toekomstbestendige ontwikkeling

Onze ambitie gaan we uitstralen en laten zien. Hierbij zoeken we de samenwerking met onze inwoners, ondernemers, partners, buurgemeenten, regio, provincie en rijk. Het is van belang dit samen op te pakken en ons te profileren als zelfbewuste stad met ambitie.

Leefbare wijken

Leefbare wijken

De gemeente is er voor haar inwoners. Daarom gaan we meer op maat - per wijk - werken. De gebieds- of wijkgerichte aanpak is een manier van werken die bijdraagt aan het vitaal en leefbaar houden van onze wijken en buurten.

Betaalbaar en gevarieerd wonen

Betaalbaar en gevarieerd wonen

De woningmarkt staat onder grote druk. Betaalbare woningen worden steeds schaarser. Allerlei doelgroepen komen in de problemen. Jongeren kunnen het ouderlijkhuis niet uit, ouderen kunnen niet kleiner gaan wonen, mensen in scheiding moeten noodgedwongen bij elkaar blijven wonen.

Beheersbare zorg en welzijn

Beheersbare zorg en welzijn

We willen dichter bij onze inwoners staan. Dat betekent dat we de zorg dichter bij de inwoners willen organiseren. We staan voor een preventieve infrastructuur, waar preventie, zorg en welzijn samenwerken.

Draagvlak voor duurzame inrichting

Draagvlak voor duurzame inrichting

Met integraal duurzaamheidsbeleid willen we werken aan de complexe vraagstukken op het gebied van klimaatverandering en -adaptatie, energietransitie, circulaire duurzame economie, mobiliteit en een inclusieve gezonde samenleving.

Aan de slag

Aan de slag

We willen een financieel gezonde gemeente zijn en blijven en tevens de ambities voor de stad realiseren. De gemeentefinanciën staan onder druk. Om onze financiële positie gezond te houden, moeten we slim en effectief omgaan met de beschikbare middelen.

Nieuws

Mobiliteitsplan: Heel Hengelo in beweging

Hengelo is volop in beweging. We willen meer en betaalbare woningen bouwen. En onze economische positie als technologische topregio versterken. Dat betekent meer inwoners, meer bedrijvigheid en daarmee ook meer verplaatsingen. Daarom is er de afgelopen maanden hard gewerkt aan een mobiliteitsplan voor Hengelo. Wethouder Hanneke Steen is blij met het resultaat: ‘De titel ‘Heel Hengelo in beweging’ zegt het al, er gebeurt een hoop in onze mooie gemeente. En om de leefbaarheid, verkeersveiligheid en bereikbaarheid in Hengelo in de toekomst goed te houden, moeten we keuzes maken. Dat doen we in het mobiliteitsplan.’

Mobiliteitsplan: Heel Hengelo in beweging

Samenwerkende Twentse gemeenten sluiten contract met Vattenfall voor de levering van aardgas

De Samenwerkende Twentse Gemeenten (DSTG) Borne, Enschede, Dinkelland, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Tubbergen, Wierden en een aantal partners krijgen met ingang van 1 januari 2023 het aardgas dat ze verbruiken geleverd door Vattenfall. Drie gemeenten - Enschede, Hof van Twente en Losser - tekenden bovendien een overeenkomst met Twence voor de levering van groengas: een belangrijke bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van zowel Twence als de gemeenten.

Samenwerkende Twentse gemeenten sluiten contract met Vattenfall voor de levering van aardgas

Vraag van de maand

Elke laatste dinsdag van de maand leest u hier over een kwestie waar veel mensen over belden naar de gemeente. Of waarover ze informatie zochten op deze site. Deze keer:

Vraag van de maand

College stelt bijna half miljoen beschikbaar voor zonneveld Boeldershoek

De komst van een zonneveld in de Boeldershoek is weer een stap dichterbij. Het college van B en W wil een zogenoemd voorbereidingskrediet beschikbaar stellen van €489.120,-. De gemeenteraad moet dit bedrag nog goedkeuren. Het geld komt beschikbaar voor de netaansluiting, het opstellen van een plan en ontwerp voor de ontwikkeling en exploitatie van het zonneveld, aanvullend onderzoek en het participatietraject.

College stelt bijna half miljoen beschikbaar voor zonneveld Boeldershoek

Hengelo ontvangt van Rijksoverheid subsidie van € 15 miljoen

Hengelo heeft vandaag vanuit Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) een subsidie van maar liefst € 15 miljoen ontvangen. De subsidie is bestemd voor de versnelde bouw van in totaal 1500 woningen in de binnenstad en Hart van Zuid. Om die versnelling te realiseren moeten nieuwe woningbouwlocaties goed bereikbaar zijn. Speciaal daarvoor heeft het Rijk het MIRT-programma in het leven geroepen.

Hengelo ontvangt van Rijksoverheid subsidie van € 15 miljoen

Twente Board blij met impuls van 30 miljoen euro voor spoorlijn Zwolle-Twente-Münster

Twente Board is blij met de toezegging van het Rijk van 30 miljoen euro voor de treinverbinding Zwolle-Twente-Münster. Dit is van doorslaggevende betekenis voor het voortbestaan van deze spoorverbinding met onze Oosterburen. En dat is hard nodig, want alleen al tussen Enschede en Münster reizen dagelijks ruim tienduizend mensen op en neer.

Twente Board blij met impuls van 30 miljoen euro voor spoorlijn Zwolle-Twente-Münster

Wat gaat de gemeente doen in 2023?

De Hengelose gemeenteraad heeft ingestemd met de Beleidsbegroting 2023 – 2026. Met daarin ruimte en ambitie voor nieuwe investeringen in de stad.

Wat gaat de gemeente doen in 2023?

Welkom in het stadhuis van Hengelo!

Bent u benieuwd hoe uw stadhuis er van binnen uitziet? De gemeente Hengelo nodigt u van harte uit voor het Open Huis op zaterdag 26 november van 10.00 tot 16.00 uur.

Welkom in het stadhuis van Hengelo!

Aandacht voor Week van de Pleegzorg

Soms zijn er omstandigheden waardoor een kind (tijdelijk) niet kan terugvallen op een veilige thuisomgeving. Gelukkig zijn er in Hengelo veel mensen die iets voor een ander willen betekenen, zoals pleegouders. Dat zijn vrijwilligers die een kind van een ander in hun huis én hart opnemen, tijdelijk of langer. En dat is hard nodig! Elk jaar zijn er veel nieuwe pleeggezinnen nodig. De gemeente is heel blij met de bijna 80 Hengelose pleeggezinnen. Daarom biedt de gemeente alle pleeggezinnen een cadeaukaart aan.

Aandacht voor Week van de Pleegzorg

College stemt in met omgevingsvisie ‘Hart van Hengelo’

Het college van B en W heeft op 11 oktober ingestemd met de omgevingsvisie ‘Hart van Hengelo’. Deze visie gaat over de Binnenstad en Hart van Zuid. Het college stelt de gemeenteraad voor om de omgevingsvisie vast te stellen.

College stemt in met omgevingsvisie ‘Hart van Hengelo’