Meest gevraagd

Gemeenteraad

Onze raadsleden

Onze raadsleden

De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en vertegenwoordigt de stad en alle Hengeloërs. Hengeloërs kiezen raadsleden eens per 4 jaar. De gemeenteraad van Hengelo bestaat uit 37 leden.

Vergaderingen

Vergaderingen

De vergaderingen in Hengelo zijn opgedeeld in raadsvergaderingen en de politieke markt. In Hengelo vergadert de gemeenteraad in principe om de twee weken. De dinsdag en de woensdag zijn de vaste vergaderavonden. De vergaderingen vinden plaats in het Stadhuis van Hengelo.

Contact met de raad

Contact met de raad

Invloed uitoefenen op wat in de gemeenteraad besloten wordt kan op verschillende manieren. Zoals contact met een raadslid, een brief naar de raad sturen, inspreken, een burgerinitiatief starten of een referendum beginnen. Lees er meer over op deze pagina.

Raadsgriffie

Raadsgriffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De griffie werkt voor alle raadsleden en is dus politiek neutraal. De griffier staat de raad bij tijdens de raadsvergaderingen en ondertekent mede de raadsbesluiten.

Rekenkamer

Rekenkamer

De gemeente Hengelo voert beleid op heel veel verschillende terreinen. Beleid waar vaak veel geld mee is gemoeid en veel mensen direct of indirect mee te maken krijgen. Daarom moet goed worden gecontroleerd of het beleid daadwerkelijk het gewenste effect heeft. En of de uitgaven die daaraan zijn gekoppeld op de juiste manier worden besteed. Dit is een taak van de Rekenkamer.

Referendumcommissie

Referendumcommissie

Soms komt het voor dat u het niet eens bent met een voorgenomen besluit van de gemeenteraad. Een manier om uw mening hierover te geven aan de gemeenteraad is het referendum. De referendumcommissie geeft advies aan de gemeenteraad over de referendumverzoeken die bij de raad worden ingediend.

College B en W

Gemeentelijke organisatie

Beleid en regelgeving

Collegeprogramma 2022 - 2026

Inleiding

Inleiding

Op 16 maart 2022 heeft de kiezer gesproken. De partijen BurgerBelangen, VVD, CDA, PvdA en D66 hebben elkaar daarna op inhoud en wijze van samenwerken weten te vinden. Zij zijn samen aan de slag gegaan met het dwarsthema en de zes inhoudelijke vraagstukken die de informateur heeft opgehaald in de gesprekken met alle raadsfracties.

Herkenbare identiteit

Herkenbare identiteit

Hengelo is van oudsher een aantrekkelijke woonstad met een rijk verleden, waar het in de wijken prettig leven en verblijven is. Hengelo is groot geworden als metaal-, techniek- en industriestad. De sporen daarvan zijn nog overal te zien, onder meer in monumentale gebouwen en industrieel erfgoed.

Toekomstbestendige ontwikkeling

Toekomstbestendige ontwikkeling

Onze ambitie gaan we uitstralen en laten zien. Hierbij zoeken we de samenwerking met onze inwoners, ondernemers, partners, buurgemeenten, regio, provincie en rijk. Het is van belang dit samen op te pakken en ons te profileren als zelfbewuste stad met ambitie.

Leefbare wijken

Leefbare wijken

De gemeente is er voor haar inwoners. Daarom gaan we meer op maat - per wijk - werken. De gebieds- of wijkgerichte aanpak is een manier van werken die bijdraagt aan het vitaal en leefbaar houden van onze wijken en buurten.

Betaalbaar en gevarieerd wonen

Betaalbaar en gevarieerd wonen

De woningmarkt staat onder grote druk. Betaalbare woningen worden steeds schaarser. Allerlei doelgroepen komen in de problemen. Jongeren kunnen het ouderlijkhuis niet uit, ouderen kunnen niet kleiner gaan wonen, mensen in scheiding moeten noodgedwongen bij elkaar blijven wonen.

Beheersbare zorg en welzijn

Beheersbare zorg en welzijn

We willen dichter bij onze inwoners staan. Dat betekent dat we de zorg dichter bij de inwoners willen organiseren. We staan voor een preventieve infrastructuur, waar preventie, zorg en welzijn samenwerken.

Draagvlak voor duurzame inrichting

Draagvlak voor duurzame inrichting

Met integraal duurzaamheidsbeleid willen we werken aan de complexe vraagstukken op het gebied van klimaatverandering en -adaptatie, energietransitie, circulaire duurzame economie, mobiliteit en een inclusieve gezonde samenleving.

Aan de slag

Aan de slag

We willen een financieel gezonde gemeente zijn en blijven en tevens de ambities voor de stad realiseren. De gemeentefinanciën staan onder druk. Om onze financiële positie gezond te houden, moeten we slim en effectief omgaan met de beschikbare middelen.

Nieuws

Hengelo introduceert het jeugdlintje

Vanaf 2024 zal jaarlijks het Jeugdlintje worden uitgereikt, een initiatief dat jongeren eert die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de samenleving. Deze nieuwe onderscheiding wordt uitgereikt tijdens De Week van Respect, die dit jaar plaatsvindt van 11 tot en met 17 november.

Hengelo introduceert het jeugdlintje

Goed idee voor Hengelo? Kom naar de Ideeënmarkt!

Wie een goed idee heeft om Hengelo mooier, sportiever, socialer, veiliger, groener of cultureler te maken, kan op woensdag 2 oktober terecht op de Ideeënmarkt. Tijdens deze markt kunnen inwoners hun idee presenteren aan de raadsleden. De gemeenteraad heeft €100.000 beschikbaar voor de beste ideeën.

Goed idee voor Hengelo? Kom naar de Ideeënmarkt!

Gemeente presenteert Zomernota: Meer focus om opgaves te realiseren

Ieder jaar stelt het college van B en W een Zomernota op. Daarin stellen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor waaraan ze de komende jaren geld willen uitgeven. Wethouder financiën Hanneke Steen: ‘We blijven in staat noodzakelijke investeringen te doen. Daar ben ik blij mee. Ondanks dat we minder geld ontvangen vanuit het Rijk. Wel kijken we nog kritischer naar onze prioriteiten: waar is investeren écht nodig? Die keuzes maken we in deze Zomernota, waar we de balans hebben gevonden in de basis op orde én het investeren in de toekomst van Hengelo. De OZB wordt alleen met de inflatiecorrectie verhoogd (2,1%). Er wordt geen extra OZB verhoging voorgesteld.’

Gemeente presenteert Zomernota: Meer focus om opgaves te realiseren

Negatief advies vis eten uit Twentekanaal

Rijkswaterstaat en gemeente Hengelo adviseren uit voorzorg om tot nader bericht geen vis uit het Twentekanaal te eten. Aanleiding hiervoor zijn gemeten verhoogde concentraties HCH (Hexachloorcyclohexaan) in het Twentekanaal tussen sluis Delden en sluis Hengelo. Rijkswaterstaat en de gemeente Hengelo onderzoeken samen welke maatregelen genomen kunnen worden.

Negatief advies vis eten uit Twentekanaal

College van B en W blij met positief resultaat over 2023: veel bereikt door samen te werken

Elk jaar blikt het college van B en W in de Jaarstukken (Jaarverslag en Jaarrekening) inhoudelijk en financieel terug op het voorgaande jaar. Het uiteindelijke resultaat is € 7,3 miljoen positief. Daarmee sluiten we het jaar 2023 dus positief af, zowel financieel als wat we met elkaar hebben bereikt. 'In 2024 gaan we verder op de ingeslagen weg. We blijven vanuit een realistisch en verantwoord perspectief investeren in een duurzame, sociale, economisch veerkrachtige en aantrekkelijke stad', aldus het college van B en W.

College van B en W blij met positief resultaat over 2023: veel bereikt door samen te werken

Bekendmakingen van de overheid direct in uw inbox

Bent u 25 jaar of ouder en hebt u een e-mailadres opgegeven in MijnOverheid? Dan ontvangt u tussen 17 en 21 juni maximaal één keer per week een e-mail van Overheid.nl met daarin bekendmakingen van de overheid. De bekendmakingen gaan over vergunningen, werkzaamheden en andere lokale aankondigingen die zich afspelen binnen een bepaalde straal van uw woonadres.

Bekendmakingen van de overheid direct in uw inbox

50 miljoen om onderwijs klaar te maken voor toekomst

De gemeente Hengelo wil investeren in een vitale samenleving. In die samenleving heeft goed onderwijs een belangrijke plaats. De schoolbesturen en de gemeente Hengelo hebben daarom samen een Integraal Huisvestingsplan Hengelo (IHP) gemaakt. In het plan staat hoe de schoolgebouwen in Hengelo en Beckum klaargemaakt worden voor de toekomst. Het gaat om primair, voortgezet en speciaal (voortgezet) onderwijs. Tot 2030 is er 50 miljoen euro beschikbaar om de Hengelose schoolgebouwen goed, veilig, duurzaam en onderwijsvriendelijk te maken en te houden. De gemeenteraad moet het IHP nog vaststellen.

50 miljoen om onderwijs klaar te maken voor toekomst

Wonen, werken & leven op De KMS

De oude KMS-locatie in Hengelo, ooit de startplek van de machinefabriek van Charles Stork, wacht op een nieuwe toekomst. ‘Dit is dé plek waar Hengelo ooit groot is geworden. Hier is het ooit begonnen, nu gaan we verder!’, aldus wethouder Gerard Gerrits. Hein Trebbe jr., directeur van Trebbe vult aan: ‘We zien mogelijkheden om hier een mix van wonen en werken te creëren, waar iedereen zich thuis voelt. En waar aansprekende activiteiten, evenementen en een innovatieve programmering zorgen voor levendigheid’.

Wonen, werken & leven op De KMS

Slechtzienden kunnen nu stemmen met hulp van een stemmal

Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders is stemmen niet vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een visuele beperking. Zelfstandig kunnen stemmen is belangrijk. Iedereen, ook mensen met een beperking, hebben het recht om hun stem uit te brengen zonder dat iemand anders ziet wat ze stemmen. Voor mensen die slecht zien is stemmen zonder een hulpmiddel vaak niet mogelijk. Daarom heeft de gemeente Hengelo nu voor het eerst een stemmal.

Slechtzienden kunnen nu stemmen met hulp van een stemmal

Woning Gieskesstraat dicht na drugsvondst

Burgemeester Sander Schelberg heeft een pand aan de Gieskesstraat in Hengelo voor drie maanden gesloten. De politie heeft in het pand verschillende handelshoeveelheden drugs aangetroffen. Daarnaast werd het pand gebruikt voor drugshandel in de omliggende openbare ruimte. De sluiting van de woning gaat per direct in.

Woning Gieskesstraat dicht na drugsvondst