Meest gevraagd

Gemeenteraad

College B en W

Nieuws

Onderwijs gaat stap voor stap open

Vooralsnog geldt: houd veilig afstand van elkaar.

Persconferentie coronavirus: de stappen na 1 juni

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Herstart voor aanpak van het marktplein

Begin maart kopte de Tubantia: ‘De Hengeloërs mogen het zeggen! In het artikel werd uitgebreid het participatieproces voor het nieuwe marktplein geschetst.

De raad vergadert digitaal

Voorlopig vinden de Politieke Markten en raadsvergaderingen digitaal plaats. U kunt de vergaderingen volgen via hengelo.nl of youtube.com/gemeentehengeloOV.

Meepraten, meedoen en meebeslissen in Hengelo?

Gemeenten en gemeenteraden staan voor de uitdaging om de lokale democratie te vernieuwen. Deze uitdaging is ook zichtbaar in de ambities en voornemens van de gemeente Hengelo voor een open bestuursstijl, die een ander samenspel met de stad en tussen raad, college en ambtelijke organisatie impliceert. Dit is voor de Rekenkamercommissie aanleiding te onderzoeken waar voor de gemeente Hengelo kansen liggen om de omgang met initiatieven uit de Hengelose samenleving te verbeteren.

Meer dan de helft van de Hengelose huishoudens in 2030 op duurzame energie

Hengelo wil over 10 jaar 67 GWh (GigaWattuur) duurzaam opwekken via zon op dak, zonneparken en windmolens. Daarmee kunnen ongeveer 20.000 huishoudens (van de ruim 37.000) gebruik maken van duurzame elektriciteit. Ook gaat de gemeente duurzame warmtebronnen inzetten om woningen en gebouwen te verwarmen. Daarmee draagt Hengelo bij aan de klimaatdoelstellingen van het Rijk. Vorige week werd bekend dat Twente binnen 10 jaar de helft van het huidige elektriciteitsverbruik in de regio duurzaam kan opwekken. Dat staat in de concept Regionale Energie Strategie Twente (RES-Twente) die de Twentse gemeenten met provincie en Waterschap hebben gemaakt. Om dat te realiseren wil Twente de komende jaren 1,5 TWh (TeraWattuur) elektriciteit opwekken uit zon en wind.

De gemeenteraad vergadert

Voorlopig vinden de Politieke Markten en raadsvergaderingen digitaal plaats. U kunt de vergaderingen volgen via hengelo.nl of youtube.com/gemeentehengeloOV.

Hengelose binnenstadspartners ontvangen 25.000 voor samenwerkingsacties

Tijdens deze coronacrisis hebben de binnensteden het zwaar. De provincie heeft daarom besloten om subsidies te verstrekken voor samenwerkingsacties in centrumgebieden. Hengelo ontvangt als eerste gemeente in Overijssel een bijdrage van 25.000 euro. Het is een zogeheten crisisarrangement dat alleen uitgekeerd wordt aan samenwerkende partijen. Juist dankzij een goede samenwerking kon de gemeente namens de samenwerkende partners snel een aanvraag indienen. En een mooi resultaat was dat de provincie de aanvraag snel goedkeurde.

Woningbouw Beckum weer stap dichterbij

In deze moeilijke tijden van de Coronacrisis is het soms lastig om aan andere zaken te denken. En toch is er soms ook weer een lichtpunt. Stichting Samen bouwen aan Beckum, TVO en gemeente Hengelo slaan de handen ineen en werken samen verder om woningen te kunnen realiseren op sportveld 3 van TVO in Beckum. Eric Temmink (Samen bouwen aan Beckum), Johan Vossebeld (TVO), wethouder Claudio Bruggink en wethouder Mariska ten Heuw hebben via een videoboodschap gezamenlijk een verklaring getekend. De komende tijd werken zij het plan verder uit.

Hang je vlag uit voor de vrijheid

Vrijdag 3 april is het 75 jaar geleden dat Hengelo werd bevrijd. Ondanks deze rare tijd willen we toch samen, maar dan vanuit huis, herdenken en vieren. Want juist nu kunnen we alle lichtpuntjes gebruiken. Dus hang vrijdag 3 april de Nederlandse vlag uit! Zo kunnen we elkaar laten zien dat, net als toen, ook aan deze moeilijke tijd weer een eind komt. Naast het uithangen van de vlag, legt burgemeester Schelberg vrijdag een stolperstein en geeft stadsbeiaardier Roel Smit een concert op het carillon.