Meest gevraagd

Gemeenteraad

College B en W

Nieuws

Klimaatakkoord niet haalbaar als Rijk niet over de brug komt

De gemeenteraad van Hengelo stuurt een stevige brief naar het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het demissionair kabinet. Het Rijk heeft de gemeenten opgedragen om nog in 2021 een Transitievisie Warmte vast te stellen. Maar de gemeenteraad van Hengelo zegt dat ze dat niet kan en wil, als de raad niet de beloftes aan de Hengeloërs kan nakomen. De raad wil dat de maatregelen om de woningen aardgasvrij te maken woonlastenneutraal blijven en er voldoende compensatie voor de gemeentelijke uitvoeringslasten komt.

Coming Out Dag & Week

Maandag 11 oktober is het internationale Coming Out Dag. Dit is de dag waarop we wereldwijd stilstaan bij het uit-de-kast-komen van LHBT+-ers. Dit is nog lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Hengelo hangt dan - net als tientallen andere steden - de regenboogvlag uit.

Beleidsbegroting 2022

Het college van B en W wil blijven investeren in een aangenaam, duurzaam en sociaal Hengelo.

In gesprek over zonne- en windenergie

Belangstellenden kunnen op dinsdag 12 oktober in het stadhuis met de gemeente in gesprek gaan over de locaties voor zonne- en windenergie. Burgemeester en wethouders hebben begin september het voorlopig ontwerp Omgevingsprogramma Nieuwe Energie vastgesteld. Dat ligt nu ter inzage. Belangstellenden kunnen daar vragen over stellen of opmerkingen over maken tijdens de statafelgesprekken. Ook kunnen ze een officiële zienswijze indienen.

Award Leven Lang Ontwikkelen voor De Groot Installatiegroep

Hans Baan van De Groot Installatiegroep heeft de afgelopen week de eerste award van een Leven Lang Ontwikkelen in ontvangst genomen van wethouder Mariska ten Heuw. De heer Baan is verantwoordelijk voor de De Groot Installatiegroep Academy. Voor De Groot is een Leven Lang Leren & Ontwikkelen enorm belangrijk. Omdat de techniek, maar ook de maatschappij enorm in beweging is.

Kunstwerken tijdelijk verwijderd

De gemeente heeft drie kunstwerken van kunstenaar Ali Koubâa tijdelijk van de sokkel gehaald, omdat ze opgeknapt moeten worden.

Olympische prestaties in Hengelo tijdens de Pre-Games van de Special Olympics

Het enthousiasme was zaterdag bijna niet te missen in Hengelo. Op twee plekken in de stad werden de Pre-Games georganiseerd als testcase voor de Special Olympics Nationale Spelen die volgend jaar juni worden gehouden in heel Twente.

Testvluchten in de omgeving van Twente Airport

Vanaf 28 september a.s. worden gedurende twee à drie weken naderingsvluchten uitgevoerd rondom Twente Airport. Deze vluchten worden uitgevoerd in het kader van het Europese project DREAMS met o.a. het Koninklijke NLR - Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. In dit project worden alternatieve manieren onderzocht voor vliegtuigen om een landingsbaan te naderen.

Park Bataafse Kamp open voor publiek

In samenwerking met de provincie Overijssel en de ontwikkelcombinatie Bataafse+ (HK2 BV en Nijhuis Bouw BV) heeft de gemeente Hengelo het stadspark Bataafse Kamp aangepakt.

Woolderesweg op de schop

Vanaf maandag 20 september starten de werkzaamheden aan de Woolderesweg, nabij de Geerdinksweg en het Seahorseterrein. Dit belangrijke deel van de Woolderesweg krijgt vrijliggende fietspaden.