Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Raadsgriffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad bij zijn werk. De griffie werkt voor alle raadsleden en is dus politiek neutraal. De griffier staat de raad bij tijdens de raadsvergaderingen en ondertekent mede de raadsbesluiten.

Als u meer wilt weten kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.

T: 14 074

 

U kunt ook een brief sturen naar:

Gemeente Hengelo
T.a.v. dhr. GJ. Eeftink, raadsgriffier
Postbus 18
7550 AA Hengelo
Gert Jan Eeftink

De raad bepaalt verder zelf de taken en werkzaamheden van de griffie(r). Deze kunnen variëren van administratieve, procesmatige taken tot inhoudelijke ondersteuning van de raad of raadsleden. De belangrijkste taken van de griffie zijn:

  • Raadsvergaderingen en politieke markten organiseren en voorbereiden.
  • Raadsinformatie (agenda's, stukken, live-uitzendingen en vergaderresultaten) beschikbaar maken voor raadsleden en inwoners.
  • Contacten leggen tussen raadsleden en ambtenaren van de gemeente.
  • Gemeenteraad en inwoners adviseren over procedures, werkwijzen en vergaderstructuur.
  • Individuele raadsleden helpen en adviseren.
  • Inwoners adviseren als zij contact willen leggen met een raadslid of invloed willen uitoefenen in de gemeenteraad.
  • De Rekenkamercommissie en andere commissies en werkgroepen van de raad ondersteunen.
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu