Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bijzondere bijstand

Bijzondere kosten? Kijk of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand!

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En moet u bijzondere kosten maken die u zelf niet kunt betalen? Bijvoorbeeld kosten voor een dieet, bewindvoering of maaltijdvoorziening? Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. Daarvoor kijkt de gemeente naar uw draagkracht. Voor de berekening van uw draagkracht kijkt de gemeente naar:

  • de hoogte van uw inkomen, en
  • de hoogte van uw vermogen.

Onder vermogen verstaan we spaargeld, maar ook goederen zoals een auto en een eigen huis. U hoeft niet eerst uw hele vermogen op te maken voordat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. U mag een bepaald deel houden. Dat noemen we het vrij te laten vermogen.

Let op: u moet bijzondere bijstand altijd van tevoren aanvragen. Dat kan niet achteraf.

Voor sommige kosten kunt u bijzondere bijstand krijgen, voor andere kosten niet. Als u op onderstaande vragen antwoord geeft, dan weet u of het zin heeft om een aanvraag te doen.

U hebt de kosten waarvoor u bijzondere bijstand wilt aanvragen al betaald.
U kunt in de regel géén bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die u al betaald heeft. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente op het telefoonnummer 14074.
U hebt de kosten waarvoor u bijzondere bijstand wilt aanvragen nog niet betaald.
Er is voor de kosten een voorliggende voorziening (bijvoorbeeld: studiefinanciering, (zorg)verzekeringen, WMO/WLZ).
U kunt géén bijzondere bijstand aanvragen voor kosten waarvoor u aanspraak kunt doen op een voorliggende voorziening. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente op het telefoonnummer 14074.
U kunt voor de kosten géén aanspraak doen op een voorliggende voorziening (bijvoorbeeld: studiefinanciering, (zorg)verzekeringen, WMO/WLZ).
U wilt bijstand aanvragen voor de volgende kosten: verplicht eigen risico, gemeentelijke belastingen, identiteitsbewijs, alimentatie, boetes, verzekeringspremies of schadevergoedingen.
U kunt géén bijzondere bijstand aanvragen voor de genoemde kosten. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente op het telefoonnummer 14074.
U wilt géén bijstand aanvragen voor de volgende kosten: verplicht eigen risico, gemeentelijke belastingen, identiteitsbewijs, alimentatie, boetes, verzekeringspremies of schadevergoedingen.
U bent klant bij Werk & Inkomen
U kunt digitaal een aanvraag bijzondere bijstand doen:

Aanvraag bijzondere bijstand

òf
U kunt schriftelijk een aanvraag bijzondere bijstand doen. Neem contact op met uw klantmanager op de bij u bekende spreekuurtijden. Check mijn.hengelo.nl voor meer informatie.
U bent géén klant bij Werk & Inkomen
U bent alleenstaande en de waarde van al uw bezittingen is hoger dan € 6.505
òf
U bent gehuwd/samenwonend/alleenstaande ouder en de waarde van al uw bezittingen is hoger dan € 13.010
U kunt géén bijzondere bijstand aanvragen omdat uw vermogen hoger is dan de toegestane vermogensgrens. Neem voor meer informatie contact op met de gemeente op het telefoonnummer 14074.
U bent alleenstaande en de waarde van al uw bezittingen is lager dan € 6.505
òf
U bent gehuwd/samenwonend/alleenstaande ouder en de waarde van al uw bezittingen is lager dan € 13.010
U kunt digitaal een aanvraag bijzondere bijstand doen:

Aanvraag bijzondere bijstand

Tip: Voordat u het formulier gaat invullen, verzamelt u de gegevens die u nodig hebt. Dat zijn: uw netto-maandinkomen en overige inkomsten, zorgverzekering en zorgtoeslag, huurbedrag en huurtoeslag, betaal-, spaar- en overige rekeningen en al uw bezittingen. Hebt u een eigen woning, dan ook de gegevens van de hypotheek en andere woonlasten.
òf
U kunt schriftelijk een aanvraag bijzondere bijstand doen. Print het aanvraagformulier (pdf). Stuur het ingevulde en ondertekende formulier, samen met de bewijsstukken, naar Gemeente Hengelo, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig.


Liever een aanvraagformulier?
Doet u de aanvraag liever niet digitaal? Vul het aanvraagformulier bijzondere bijstand (Pdf) in en stuur het, samen met de bewijsstukken, naar: Werk en Inkomen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig. U krijgt bericht van ons over de toekenning van de bijzondere bijstand.

Informatie voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Voor mensen zonder klantmanager 

Heeft u geen klantmanager? En heeft u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Bel dan met het Zorgloket: 14 074 (keuze 1). U kunt daar ook een afspraak maken om langs te komen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30-12.00 uur (alleen op afspraak)

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu