Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bijzondere bijstand

Bijzondere kosten? Mogelijk komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand!

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen? En moet u bijzondere kosten maken die u zelf niet kunt betalen? Bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor een advocaat of kosten voor een kapotte wasmachine. Dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand.

De regels voor uzelf

 • U woont in Hengelo, Borne of Haaksbergen.
 • U bent 18 jaar of ouder.
 • U bent Nederlander of heeft een geldige verblijfsvergunning.
 • U heeft weinig vermogen (onder het kopje Veel gestelde vragen kunt u lezen wat we verstaan onder weinig vermogen).

De regels voor de kosten

 • De kosten moeten bijzonder en noodzakelijk zijn. Het gaat om kosten die niet iedereen maakt of die u vanwege bijzondere omstandigheden moet maken.
 • Het gaat om kosten voor uzelf die u in Nederland gaat maken.
 • U kunt de kosten niet betalen van uw inkomen.
 • U kunt de kosten niet terugkrijgen via een andere regeling of verzekering (bijvoorbeeld studiefinanciering of zorgverzekering).

Let op: U moet bijzondere bijstand aanvragen voordat u de kosten maakt. Of uiterlijk op de dag dat u de kosten maakt. Bent u te laat met aanvragen, dan wijzen wij uw aanvraag af.

U kunt bijzondere bijstand op 2 manieren aanvragen:

 • digitaal
 • schriftelijk.

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan raden wij u aan uw situatie eerst te bespreken met uw klantmanager. Daarna kunt u een digitale aanvraag doen.

Digitaal aanvragen

Aanvragen kan heel eenvoudig via deze link: Aanvraag bijzondere bijstand. U heeft daarbij wel uw DigiD nodig. Geef antwoord op de vragen en upload de nodige bewijsstukken.

Liever een aanvraagformulier?
Doet u de aanvraag liever schriftelijk? Vul het aanvraagformulier bijzondere bijstand (Pdf) in en stuur het, samen met de bewijsstukken, naar: Werk en Inkomen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig. U krijgt bericht van ons over de toekenning van de bijzondere bijstand.

De bewijsstukken die wij nodig hebben verschillen per aanvraag. De volgende stukken (van u én uw partner) moet u in ieder geval meesturen met uw aanvraag:

 • Een overzicht van de te verwachten kosten, bijvoorbeeld een prijsopgave of offerte.
 • Kopieën van bankafschriften van de afgelopen 3 maanden (van al uw betaal- en spaarrekeningen, óók van uw kinderen jonger dan 18 jaar). Het saldo moet duidelijk te zien zijn.
 • Alleen als u geen bijstandsuitkering heeft: een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument). Géén rijbewijs. Schrijf op de kopie de woorden 'kopie gemeente'. Zo voorkomt u identiteitsfraude.
 • Alleen als u geen bijstandsuitkering heeft: bewijsstukken van uw huidige inkomen van de afgelopen 3 maanden (bijvoorbeeld loonstrookjes of uitkeringsspecificaties).

Afhankelijk van uw situatie kunnen meer bewijsstukken nodig zijn. U ontvangt hierover dan een brief.

In het algemeen krijgt u binnen 8 weken bericht. Als wij extra gegevens van u nodig hebben, kan het iets langer duren.

Wat is weinig vermogen?

Met vermogen bedoelen wij spaargeld, maar ook waardevolle bezittingen zoals een auto of een eigen huis. U hoeft niet eerst uw hele vermogen op te maken voordat u in aanmerking komt voor bijzondere bijstand. U mag een bepaald deel houden. Dat noemen we het vrij te laten vermogen. Hoeveel vermogen u mag hebben, hangt af van uw huishouden. Voor een gezin of een alleenstaande ouder is het vrij te laten vermogen € 15.150 en voor een alleenstaande € 7.575. Bepaalde schulden trekken we hier weer vanaf.

Voor welke kosten kan ik bijzondere bijstand aanvragen?

Er zijn allerlei kosten waarvoor u bijzondere bijstand kunt aanvragen. Het moet wel gaan om noodzakelijke kosten die niet iedereen heeft. Enkele voorbeelden zijn:

 • verhuiskosten,
 • inrichting van uw huis,
 • kosten voor bewindvoering, curatele of mentorschap,
 • eigen bijdrage rechtsbijstand,
 • kosten van begraven of cremeren,
 • noodzakelijke spullen in huis (wasmachine, koelkast, kookplaat, bed, matras),
 • tandartskosten,
 • maaltijdvoorziening.

Voor welke kosten kan ik geen bijzondere bijstand aanvragen?

Bijzondere bijstand is niet voor 'gewone' kosten zoals eten, telefoonkosten of het eigen risico van de zorgverzekering. Deze kosten heeft iedereen en u moet ze van uw eigen inkomen betalen. U kunt ook geen bijzondere bijstand krijgen voor kosten die u via een andere regeling of verzekering kunt terugkrijgen.

Moet ik het geld dat ik krijg terugbetalen?

Soms krijgt u bijzondere bijstand in de vorm van een lening. Dat hangt af van de kosten en van uw situatie. Een lening betaalt u in termijnen aan ons terug.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu