Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Kindpakket

Elk kind hoort erbij!

Heeft u een laag inkomen en kinderen tot en met 17 jaar? Dan kunt u een kindpakket aanvragen. Het kindpakket bestaat uit een aantal onderdelen die u in één keer kunt aanvragen. Die onderdelen zijn: schoolkosten, educatieve of maatschappelijke activiteiten, zwemlessen, een fiets, een kledingbon, een identiteitskaart, een pc of laptop, vakantieactiviteiten en het lidmaatschap voor de Speel-o-theek.

Het kindpakket maakt onderdeel uit van de Hengelose regelingen voor een laag inkomen. Op die pagina kunt u vinden aan welke algemene voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor het kindpakket.

Schoolkosten

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u een bijdrage voor schoolkosten krijgen. Bijvoorbeeld voor ouderbijdrage, gymkleding, schoolreisje en studiemateriaal. Uw kind moet wel in Nederland op school zitten. De bijdrage per kind per schooljaar is:

 • € 182 voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar
 • € 289 voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar.

Heeft u een uitkering van Werk en Inkomen? Dan hoeft u de bijdrage voor schoolkosten niet zelf aan te vragen. In augustus betalen wij deze bijdrage automatisch aan u uit.

Educatieve of maatschappelijke activiteiten

Kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen een bijdrage krijgen voor het volgen van een educatieve (leerzame) activiteit, zoals een EHBO-cursus of een computercursus. De bijdrage is maximaal € 273 per kind per schooljaar. Wij maken de bijdrage rechtstreeks over aan de vereniging of organisatie. 

Zwemlessen

Voor kinderen tot en met 17 jaar vergoeden wij 2 jaar lang de zwemlessen tot een bedrag van € 350 per kind per schooljaar. Wij maken deze bijdrage rechtstreeks over naar het Twentebad of zwemschool Zin in Zwemmen. Zwemlessen bij Zin in Zwemmen zijn duurder dan € 350. Daarom moet u aan Zin in Zwemmen een eigen bijdrage betalen. Voor het Twentebad hoeft dat niet.

Fiets

U kunt maximaal drie keer, met tussenpozen van tenminste 2 jaar, een bijdrage voor een fiets krijgen voor kinderen van 8 tot en met 17 jaar.  De bijdrage is € 182. Wij gaan uit van de leeftijd die het kind in het schooljaar bereikt. Uitzondering is het kind dat in de loop van het schooljaar 18 jaar wordt. Voor dit kind is de leeftijd op de datum van aanvraag bepalend.

Kledingbon

Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u eenmaal per schooljaar een kledingbon krijgen van € 121 voor kleding en schoenen. Heeft u een uitkering van Werk en Inkomen? Dan ontvangt u de kledingbon in september automatisch van ons.

Identiteitskaart

Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u gratis een identiteitskaart aanvragen. Dat kan eenmaal per 5 jaar en alleen als uw kind:

 • geen paspoort of identiteitskaart heeft
 • een paspoort of identiteitskaart heeft die binnen 2 maanden verloopt.

Uw kind kan geen gratis paspoort krijgen.

Pc of laptop

Heeft u schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar? Dan kunt u een pc of een laptop aanvragen. Voorwaarde is dat u geen pc of laptop heeft, of een pc of laptop die 5 jaar of ouder is. U krijgt maximaal één pc of laptop per gezin en niet vaker dan eenmaal in de 5 jaar.

Vakantieactiviteit

Kinderen tot en met 17 jaar kunnen jaarlijks een eenmalige bijdrage krijgen voor vakantie-activiteiten in Nederland. De bijdrage is maximaal:

 • € 32 voor een eendaagse activiteit (zoals een bezoek aan een attractiepark), óf
 • € 62 voor een meerdaagse activiteit (zoals een weekend weg).

Speel-o-theek

U kunt gratis lid worden van de de Speel-o-theek. De Speel-o-theek heeft verantwoord en afwisselend speelgoed, dat past bij de ontwikkeling van uw kind. U kunt van dit speelgoedaanbod gebruik maken zonder dat het u wat kost.

Het kindpakket gaat elk jaar op 1 augustus in. U moet het elk jaar opnieuw aanvragen.

Heeft u een uitkering van Werk en Inkomen? Dan hoeft u de volgende onderdelen uit het kindpakket niet zelf aan te vragen:

 • schoolkosten
 • kledingbon
 • identiteitskaart
 • speel-o-theek.

U ontvangt daarover automatisch bericht.

De andere onderdelen van het kindpakket kunt u heel gemakkelijk digitaal aanvragen. U heeft daarbij wel uw DigiD nodig. 

Aanvraag kindpakket

Lukt het niet om het kindpakket digitaal aan te vragen? Vul dan het aanvraagformulier kindpakket (Pdf) in en stuur het, samen met de bewijsstukken, naar: Gemeente Hengelo, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig.

U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij de Publieksbalie in het Stadskantoor en bij de Bibliotheek.

Hulp nodig?
Twijfelt u of u voor een bijdrage in aanmerking komt? Dan kunt u daarvoor terecht bij de publieksbalie van het Stadskantoor.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Ga dan naar Brievenhulp, een project van Wijkracht. 

Bent u gehuwd of samenwonend en heeft u een netto inkomen lager dan € 2.091 per maand? Of bent u een alleenstaande ouder met een netto inkomen lager dan € 1.464? Dan komt u in aanmerking voor het kindpakket.

Het kindpakket gaat elk jaar op 1 augustus in. U moet het elk jaar opnieuw aanvragen. Dat gaat heel gemakkelijk digitaal. U heeft daarbij wel uw DigiD nodig. 

Aanvraag kindpakket

Lukt het niet om het kindpakket digitaal aan te vragen? Vul dan het aanvraagformulier kindpakket (Pdf) in en stuur het, samen met de bewijsstukken, naar: Gemeente Hengelo, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig.

U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij de Publieksbalie in het Stadskantoor en bij de Bibliotheek.

Hulp nodig?
Twijfelt u of u voor een bijdrage in aanmerking komt? Dan kunt u daarvoor terecht bij de publieksbalie van het Stadskantoor.
Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Ga dan naar Brievenhulp, een project van Wijkracht.

Sinds 1 augustus 2019 zitten bijdragen voor sportieve en culturele activiteiten niet meer in het Kindpakket. Voor deze activiteiten (bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging of muziekles) kunt u terecht bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De maximale bijdrage per kind per schooljaar is:

 • € 300 voor sportieve activiteiten
 • € 450 voor culturele activiteiten.

U moet kiezen voor een sportieve óf een culturele activiteit. U kunt niet voor allebei een bijdrage krijgen.

Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de sportvereniging of culturele instelling. Als er dan nog geld overblijft, kunt u dat gebruiken voor sportkleding, de huur van een instrument of de aanschaf van materialen die nodig zijn voor de activiteit.

Aanvragen via tussenpersoon

U kunt een aanvraag bij het Jeugdfonds niet zelf indienen. Dat moet via een tussenpersoon.

Op deze plekken en tijden kunt u terecht bij een tussenpersoon voor het indienen van een aanvraag Jeugdfonds Sport en Cultuur voor uw kind(eren):

Stadskantoor Hengelo (Van der Dussenplein 1) Vrijdag van 9.00-12.00 uur (alleen op afspraak)
   
Bibliotheek Hengelo Stad, Beursstraat 34 (tussenpersonen van Brievenhulp of Informatiepunt digitale overheid IDO) Maandag van 14.00-16.00 uur (vrije inloop)
  Maandag van 18.00-20.00 uur (vrije inloop) 
  Dinsdag van 10.00-13.00 uur (vrije inloop) 
  Woensdag van 10.00-13.00 uur (vrije inloop) 
Cliëntenraad Minima & WMO Elke werkdag van 9.00-12.00 uur (vrije inloop)

Vul het aanvraagformulier Jeugdfonds (Pdf) alvast in en neem het mee. Met die gegevens kan uw tussenpersoon de aanvraag doen op de website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Als u ouder bent dan 18 jaar en een laag inkomen heeft, komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage uit het Sport- en Cultuurfonds.

Voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Voor mensen zonder klantmanager 

Heeft u geen klantmanager? En heeft u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Bel dan met het Zorgloket: 14 074 (keuze 1). U kunt daar ook een afspraak maken om langs te komen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)

 • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
 • vrijdag van 8.30-12.00 uur (alleen op afspraak)

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu