Kindpakket

Elk kind hoort erbij!

Hebt u een laag inkomen en kinderen tot en met 17 jaar? Dan kunt u een kindpakket aanvragen. Het kindpakket bestaat uit een aantal onderdelen die u in één keer kunt aanvragen. Die onderdelen zijn: schoolkosten, educatieve activiteiten, zwemlessen, een fiets, een kledingbon, een identiteitskaart, een pc of laptop, vakantieactiviteiten en het lidmaatschap voor de Speel-o-theek.

Het kindpakket maakt onderdeel uit van de Hengelose regelingen voor een laag inkomen. Op die pagina kunt u vinden aan welke algemene voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor het kindpakket.

Schoolkosten

Voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunt u een bijdrage voor schoolkosten krijgen. Bijvoorbeeld voor ouderbijdrage, gymkleding, schoolreisje en studiemateriaal. Uw kind moet wel in Nederland op school zitten. De bijdrage per kind per schooljaar is:

 • € 157 voor kinderen van 4 tot en met 11 jaar
 • € 251 voor kinderen van 12 tot en met 17 jaar.

Hebt u een uitkering van Werk en Inkomen? Dan hoeft u de bijdrage voor schoolkosten niet zelf aan te vragen. In augustus betalen wij deze bijdrage  automatisch aan u uit.

Educatieve activiteiten

Kinderen van 4 tot en met 17 jaar kunnen een bijdrage krijgen voor het volgen van een educatieve (leerzame) activiteit, zoals een typecursus. De bijdrage is maximaal € 236 per kind per schooljaar. Wij maken de bijdrage rechtstreeks over aan de vereniging of organisatie. 

Zwemlessen

Voor kinderen tot en met 17 jaar vergoeden wij 2 jaar lang de zwemlessen tot een bedrag van € 303 per kind per schooljaar. Wij maken deze bijdrage rechtstreeks over naar het Twentebad of zwemschool Zin in Zwemmen. Zwemlessen bij Zin in Zwemmen zijn duurder dan € 303. Daarom moet u aan Zin in Zwemmen een eigen bijdrage betalen. Voor het Twentebad hoeft dat niet.

Fiets

U kunt maximaal drie keer, met tussenpozen van tenminste 2 jaar, een (gebruikte) fiets krijgen voor kinderen van 8 tot en met 17 jaar. Als er geen fiets op voorraad is, dan krijgt u een bijdrage. 

Wij gaan uit van de leeftijd die het kind in het schooljaar bereikt. Uitzondering is het kind dat in de loop van het schooljaar 18 jaar wordt. Voor dit kind is de leeftijd op de datum van aanvraag bepalend.

Kledingbon

Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u eenmaal per schooljaar een kledingbon krijgen van € 105 voor kleding en schoenen. Hebt u een uitkering van Werk en Inkomen? Dan ontvangt u de kledingbon in september automatisch van ons.

Identiteitskaart

Voor kinderen tot en met 17 jaar kunt u gratis een identiteitskaart aanvragen. Dat kan eenmaal per 5 jaar en alleen als uw kind:

 • geen paspoort of identiteitskaart heeft
 • een paspoort of identiteitskaart heeft die binnen 2 maanden verloopt.

Uw kind kan geen gratis paspoort krijgen.

Pc of laptop

Hebt u schoolgaande kinderen van 4 tot en met 17 jaar? Dan kunt u een pc of een laptop aanvragen. Voorwaarde is dat u geen pc of laptop hebt, of een pc of laptop die 5 jaar of ouder is. U krijgt maximaal één pc of laptop per gezin en niet vaker dan eenmaal in de 5 jaar.

Vakantieactiviteit

Kinderen tot en met 17 jaar kunnen een bijdrage krijgen voor vakantie-activiteiten in Nederland. De bijdrage is maximaal:

 • € 27 voor een eendaagse activiteit (zoals een bezoek aan een attractiepark),
 • € 53 voor een meerdaagse activiteit (zoals een weekend weg).

Speel-o-theek

U kunt gratis lid worden van de de Speel-o-theek. De Speel-o-theek heeft verantwoord en afwisselend speelgoed, dat past bij de ontwikkeling van uw kind. U kunt van dit speelgoedaanbod gebruik maken zonder dat het u wat kost.

Sinds 1 augustus 2019 zitten bijdragen voor sportieve en culturele activiteiten niet meer in het Kindpakket. Voor deze activiteiten (bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportvereniging of muziekles) kunt u terecht bij het Jeugdfonds Sport en Cultuur. De maximale bijdrage per kind per schooljaar is:

 • € 250 voor sportieve activiteiten
 • € 425 voor culturele activiteiten.

U moet kiezen voor een sportieve óf een culturele activiteit. U kunt niet voor allebei een bijdrage krijgen.

Het Jeugdfonds betaalt de contributie of het lesgeld rechtstreeks aan de sportvereniging of culturele instelling. Als er dan nog geld overblijft, kunt u dat gebruiken voor sportkleding, de huur van een instrument of de aanschaf van materialen die nodig zijn voor de activiteit.

Aanvragen via tussenpersoon

U kunt een aanvraag bij het Jeugdfonds niet zelf indienen. Dat moet via een tussenpersoon.

Op deze plekken en tijden kunt u terecht bij een tussenpersoon voor het indienen van een aanvraag Jeugdfonds Sport en Cultuur voor uw kind(eren):

Stadskantoor Hengelo (Van der Dussenplein 1) Vrijdag van 9.00-12.00 uur (alleen op afspraak)
Brievenhulp (Bibliotheek Hengelo Stad, Beursstraat 34) Maandag van 14.00-16.00 uur (vrije inloop)
  Dinsdag van 9.30-12.30 uur (vrije inloop) 
Informatiepunt digitale overheid IDO (Bibliotheek Hengelo Stad, Beursstraat 34) Maandag van 18.30-20.00 uur (vrije inloop) 
  Dinsdag 9.30-12.30 uur (vrije inloop) 
Brievenhulp Kulturhus Hasselo (Henry Woodstraat 62) Woensdag van 10.00-12.00 uur (vrije inloop)

Vul het aanvraagformulier Jeugdfonds (Pdf) alvast in en neem het mee. Met die gegevens kan uw tussenpersoon de aanvraag doen op de website van het Jeugdfonds Sport en Cultuur.

Het kindpakket gaat elk jaar op 1 augustus in. U moet het elk jaar opnieuw aanvragen.

Hebt u een uitkering van Werk en Inkomen? Dan hoeft u de volgende onderdelen uit het kindpakket niet zelf aan te vragen:

 • schoolkosten
 • kledingbon
 • identiteitskaart
 • speel-o-theek.

U ontvangt daarover automatisch bericht.

De andere onderdelen van het kindpakket kunt u heel gemakkelijk digitaal aanvragen. U hebt daarbij wel uw DigiD nodig. 

Aanvraag kindpakket

Lukt het niet om het kindpakket digitaal aan te vragen? Vul dan het aanvraagformulier kindpakket (Pdf) in en stuur het, samen met de bewijsstukken, naar: Gemeente Hengelo, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig.

U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij de Publieksbalie in het Stadskantoor en bij de Bibliotheek.

Hulp nodig?
Twijfelt u of u voor een bijdrage in aanmerking komt? Dan kunt u daarvoor terecht bij de publieksbalie van het Stadskantoor.
Hebt u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Ga dan naar Brievenhulp, een project van Wijkracht. 

Bent u gehuwd of samenwonend en hebt u een netto inkomen lager dan € 1.757? Of bent u een alleenstaande ouder met een netto inkomen lager dan € 1.230? Dan komt u in aanmerking voor het kindpakket.

Het kindpakket gaat elk jaar op 1 augustus in. U moet het elk jaar opnieuw aanvragen. Dat gaat heel gemakkelijk digitaal. U hebt daarbij wel uw DigiD nodig. 

Aanvraag kindpakket

Lukt het niet om het kindpakket digitaal aan te vragen? Vul dan het aanvraagformulier kindpakket (Pdf) in en stuur het, samen met de bewijsstukken, naar: Gemeente Hengelo, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig.

U kunt het aanvraagformulier ook ophalen bij de Publieksbalie in het Stadskantoor en bij de Bibliotheek.

Hulp nodig?
Twijfelt u of u voor een bijdrage in aanmerking komt? Dan kunt u daarvoor terecht bij de publieksbalie van het Stadskantoor.
Hebt u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Ga dan naar Brievenhulp, een project van Wijkracht.

 • Als u ouder bent dan 18 jaar en een laag inkomen hebt, dan komt u misschien in aanmerking voor een bijdrage uit het Sport- en Cultuurfonds?

Publieksplein (Stadskantoor)
Burgemeester van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo

 • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur 
 • vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur.

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu