coronavirus

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus kunt u alleen nog op afspraak langskomen op het publieksplein in het stadhuis. Kan uw vraag of afspraak wachten? Stel deze dan uit. Ook kunt u verschillende zaken digitaal regelen.

Kijk voor meer informatie over praktische zaken op hengelo.nl/corona.
Ondernemer? Kijk dan op hengelo.nl/corona-ondernemers.

Waarschuwing

Meest gevraagd

Over welk onderwerp wilt u meer weten?

Afval, milieu en duurzaamheid

Afval, milieu en duurzaamheid

Alle informatie over afval, milieu, duurzaamheid en bodem. Welk afval moet waar? Hoe vraag ik een zorgcontainer aan? Hoe kan ik energie besparen?

Algemeen

Algemeen

Wilt u een afspraak maken, wijzigen of afzeggen? Overweegt u een schadevergoeding aan te vragen, omdat de gemeente onjuist heeft gehandeld? Op deze pagina regelt u deze zaken. Ook krijgt u hier informatie over de verhuur van de stadhuishal en de burgerzaal, onderscheidingen, cijfers over Hengelo én gevonden en verloren voorwerpen.

Belastingen

Belastingen

Hebt u een vraag over de gemeentelijke belastingen? Komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding? Op deze pagina vindt u informatie over alle belastingen, heffingen en regelingen. Van OZB, hondenbelasting en rioolheffing tot bezwaarschriften en betalingsregelingen.

Bouwen

Bouwen

Zoekt u een mooie kavel? Moet u een kabel (ver)leggen in openbare grond? Op deze pagina leest u over (ver)bouwen, bestemmingsplannen en bouwkavels. Verder krijgt u uitleg over zaken als asbest, rioolaansluitingen, monumentenzorg, straatnamen en subsidie op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed.

Leven, reizen en papieren

Leven, reizen en papieren

Wilt u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen? Hier vindt u alle informatie over deze documenten. Verder regelt u op deze pagina zaken rondom geboorte en overlijden, huwelijk en partnerschap, nationaliteit, persoonlijke gegevens en verhuizen. Ook het aanvragen van uittreksels en verklaringen valt onder Leven, Reizen en Papieren.

Meldingen, klachten en bezwaren

Meldingen, klachten en bezwaren

Wilt u een losliggende stoeptegel melden? Of bent u het niet eens met een besluit? Hier leest u hoe u een melding doet, een klacht indient, bezwaar maakt of bijvoorbeeld een datalek meldt.

Ondersteuning en zorg

Ondersteuning en zorg

Bij de gemeente kunt u terecht met hulpvragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer, voorzieningen zoals een rolstoel, aanpassingen in de woning, jeugdhulp of dagbesteding. Ook kunt u er terecht met vragen over financiën zoals schuldhulpverlening, opvoeden of bijvoorbeeld eenzaamheid. Lees hier op welke gebieden u ondersteuning kunt krijgen vanuit de gemeente.

Parkeren en verkeer

Parkeren en verkeer

Wilt u een parkeervergunning of gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Zoekt u oplaadpunten voor een elektrische auto? Op deze pagina leest u alles over parkeren en verkeer. U vindt hier ook informatie over de bewaakte fietsenstallingen, de parkeerapp, gladheidsbestrijding, wegwerkzaamheden en het onderhoud van straten, fietspaden en stoepen.

Scholing en vorming

Scholing en vorming

Hebt u vragen over volwassenenonderwijs? Wilt u Nederlands leren of zoekt u informatie over inburgeren? Deze pagina gaat over leren, onderwijs en scholing in Hengelo. Ook leest u hier over onderwerpen als vroegtijdig schoolverlaten, schoolvakanties, de aanvraag van individuele studietoeslag en de scholengids Basisscholen Hengelo.

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Wilt u meer weten over sporten, monumenten en recreëren? De gemeente biedt veel mogelijkheden zoals het Twentebad, de Kinderboerderij, viswater en speelterreinen. Ook leest u hier meer over allerlei subsidiemogelijkheden op het gebied van sport en cultuur.

Subsidies

Subsidies

De gemeente Hengelo biedt verschillende subsidies aan op het gebied van kunst en cultuur, sport en bewegen, cultuurhistorisch erfgoed en wijkwelzijnswerk. Op deze pagina vindt u meer informatie over alle subsidieregelingen.

Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid

Hengelo is een veilige en leefbare stad. Maar wat als u tóch te maken krijgt met overlast, diefstal, discriminatie of geweld? Hier vindt u informatie over zaken als bladoverlast, ongediertebestrijding, vuurwerkoverlast, fietsdiefstal, inbraakpreventie, huiselijk geweld en terrorismebestrijding.

Vergunningen en ontheffingen

Vergunningen en ontheffingen

Heb ik een vergunning nodig? Waar kan ik een ontheffing voor krijgen? Vind hier alle informatie over omgevingsvergunning en andere soorten vergunningen en ontheffingen.

Water

Water

Water speelt een grote rol in het dagelijks leven. Op deze pagina vindt u informatie over het Hengelose drink-, grond- en oppervlaktewater. Verder leest u over onderwerpen als blauwalg en botulisme, waterprojecten, wateroverlast en bodemenergie.

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Bent u momenteel niet aan het werk, maar wel op zoek? Hebt u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een uitkering. Of voor een regeling voor lage inkomens, zoals het kindpakket. Op deze pagina staat informatie over het aanvragen van een uitkering en de daarbij horende rechten en plichten. Ook vindt u informatie over regelingen als bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Wonen

Wonen

Waar huurt u in Hengelo als woningzoekende een woning? Komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring? Op deze pagina krijgt u antwoord op die vragen. Ook vindt u informatie over onderwerpen als het riool, Warmtebedrijf Hengelo, buurtbonnen en woonklachten.

Projecten en plannen

Projecten en plannen

Hier vindt u informatie over actuele projecten, zoals grote wegwerkzaamheden of nieuwbouwprojecten.

Nieuws

Hengelo krijgt er een fraaie woonlocatie en een prachtig stadspark bij

Ontwikkelcombinatie Bataafse+ transformeert het schoolgebouw tot een fraai wooncomplex

Tips aan Rutte uit Hengelo

Jongeren gaven hun mening over de corona-samenleving

Twee groene winnaars in Woolde!

Twee plekken in Woolde verkleuren dit najaar van grijs naar groen. De initiatieven ‘Van asfalt naar groen’ van Marga Huiskes (driehoek Bevrijderslaantje / Wessex / Hampshire) en ‘In groene banen’ van Lucia den Ouden (Deldenerstraat) kregen de meeste stemmen van de wijkbewoners van Woolde.

Lansinkesweg weer open

Op maandag 9 maart startte aannemer TWW met de herinrichting van de Lansinkesweg en Industriestraat. Een klus die ongeveer vier maanden in beslag nam. De Lansinkesweg is nu weer geopend. De veiligheid én doorstroming is aanzienlijk verbeterd door de aanleg van vrijliggende fietspaden, aangepaste kruisingen en nieuwe verkeerslichten.

Eerste maatregelen tegen geluidhinder rijkswegen Gelderland en Overijssel bekend

Rijkswaterstaat vermindert in het Meerjarenprogramma Geluidsanering (MJPG) de geluidhinder van rijkswegen bij woningen. In Gelderland en Overijssel komen in totaal circa 750 woningen in 40 gemeenten in aanmerking voor geluidmaatregelen.

Ontwikkelingen bij Eaton; college teleurgesteld

De gemeente Hengelo volgt met aandacht de ontwikkelingen bij Eaton Industries B.V Hengelo.

Paus Joannes Allround Schoolsport Kampioen!

Basisschool Paus Joannes is de winnaar van het Allround Schoolsport Kampioenschap 2019-2020 van Hengelo Sport. Om dit te vieren, ontving de school op woensdag 1 juli de Allround Cup uit handen van Burgemeester Schelberg.

Sproeilaag op asfalt zorgt voor verkeershinder

Vanaf woensdag 1 juli tot en met vrijdag 3 juli brengen we een sproeilaag aan over het asfalt op verschillende wegen in Hengelo.

Gratis energiebesparende maatregelen voor De Nijverheid

Vanaf vrijdag 26 juni kunnen bewoners van De Nijverheid (en ’t Genseler) gratis energiebesparende maatregelen aanvragen. De rest van Hengelo volgt na de zomer.

Swipe-app Baas boven Baas nú online

Een paar weken terug deed onze premier een oproep aan alle kinderen en jongeren, om mee te denken over hoe de samenleving er in en na coronatijd wat hun betreft uit zou moeten zien. In Hengelo geven we gehoor aan die oproep.