coronavirus

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus kunt u alleen nog op afspraak langskomen op het publieksplein in het stadhuis. Kan uw vraag of afspraak wachten? Stel deze dan uit. Ook kunt u verschillende zaken digitaal regelen.

Kijk voor meer informatie over praktische zaken op hengelo.nl/corona.
Ondernemer? Kijk dan op hengelo.nl/corona-ondernemers.

Waarschuwing

Meest gevraagd

Over welk onderwerp wilt u meer weten?

Afval en milieu

Afval en milieu

Alle informatie over afval, natuur en duurzaamheid en bodem. Welk afval moet waar? Hoe vraag ik een zorgcontainer aan?

Algemeen

Algemeen

Wilt u een afspraak maken, wijzigen of afzeggen? Overweegt u een schadevergoeding aan te vragen, omdat de gemeente onjuist heeft gehandeld? Op deze pagina regelt u deze zaken. Ook krijgt u hier informatie over de verhuur van de stadhuishal en de burgerzaal, onderscheidingen, cijfers over Hengelo én gevonden en verloren voorwerpen.

Belastingen

Belastingen

Hebt u een vraag over de gemeentelijke belastingen? Komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding? Op deze pagina vindt u informatie over alle belastingen, heffingen en regelingen. Van OZB, hondenbelasting en rioolheffing tot bezwaarschriften en betalingsregelingen.

Bouwen

Bouwen

Zoekt u een mooie kavel? Moet u een kabel (ver)leggen in openbare grond? Op deze pagina leest u over (ver)bouwen, bestemmingsplannen en bouwkavels. Verder krijgt u uitleg over zaken als asbest, rioolaansluitingen, monumentenzorg, straatnamen en subsidie op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed.

Leven, reizen en papieren

Leven, reizen en papieren

Wilt u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen? Hier vindt u alle informatie over deze documenten. Verder regelt u op deze pagina zaken rondom geboorte en overlijden, huwelijk en partnerschap, nationaliteit, persoonlijke gegevens en verhuizen. Ook het aanvragen van uittreksels en verklaringen valt onder Leven, Reizen en Papieren.

Meldingen, klachten en bezwaren

Meldingen, klachten en bezwaren

Wilt u een losliggende stoeptegel melden? Of bent u het niet eens met een besluit? Hier leest u hoe u een melding doet, een klacht indient, bezwaar maakt of bijvoorbeeld een datalek meldt.

Ondersteuning en zorg

Ondersteuning en zorg

Bij de gemeente kunt u terecht met hulpvragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer, voorzieningen zoals een rolstoel, aanpassingen in de woning, jeugdhulp of dagbesteding. Ook kunt u er terecht met vragen over financiën zoals schuldhulpverlening, opvoeden of bijvoorbeeld eenzaamheid. Lees hier op welke gebieden u ondersteuning kunt krijgen vanuit de gemeente.

Parkeren en verkeer

Parkeren en verkeer

Wilt u een parkeervergunning of gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Zoekt u oplaadpunten voor een elektrische auto? Op deze pagina leest u alles over parkeren en verkeer. U vindt hier ook informatie over de bewaakte fietsenstallingen, de parkeerapp, gladheidsbestrijding, wegwerkzaamheden en het onderhoud van straten, fietspaden en stoepen.

Scholing en vorming

Scholing en vorming

Hebt u vragen over volwassenenonderwijs? Wilt u Nederlands leren of zoekt u informatie over inburgeren? Deze pagina gaat over leren, onderwijs en scholing in Hengelo. Ook leest u hier over onderwerpen als vroegtijdig schoolverlaten, schoolvakanties, de aanvraag van individuele studietoeslag en de scholengids Basisscholen Hengelo.

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Wilt u meer weten over sporten, monumenten en recreëren? De gemeente biedt veel mogelijkheden zoals het Twentebad, de Kinderboerderij, viswater en speelterreinen. Ook leest u hier meer over allerlei subsidiemogelijkheden op het gebied van sport en cultuur.

Subsidies

Subsidies

De gemeente Hengelo biedt verschillende subsidies aan op het gebied van kunst en cultuur, sport en bewegen, cultuurhistorisch erfgoed en wijkwelzijnswerk. Op deze pagina vindt u meer informatie over alle subsidieregelingen.

Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid

Hengelo is een veilige en leefbare stad. Maar wat als u tóch te maken krijgt met overlast, diefstal, discriminatie of geweld? Hier vindt u informatie over zaken als bladoverlast, ongediertebestrijding, vuurwerkoverlast, fietsdiefstal, inbraakpreventie, huiselijk geweld en terrorismebestrijding.

Vergunningen en ontheffingen

Vergunningen en ontheffingen

Heb ik een vergunning nodig? Waar kan ik een ontheffing voor krijgen? Vind hier alle informatie over omgevingsvergunning en andere soorten vergunningen en ontheffingen.

Water

Water

Water speelt een grote rol in het dagelijks leven. Op deze pagina vindt u informatie over het Hengelose drink-, grond- en oppervlaktewater. Verder leest u over onderwerpen als blauwalg en botulisme, waterprojecten, wateroverlast en bodemenergie.

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Bent u momenteel niet aan het werk, maar wel op zoek? Hebt u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een uitkering. Of voor een regeling voor lage inkomens, zoals het kindpakket. Op deze pagina staat informatie over het aanvragen van een uitkering en de daarbij horende rechten en plichten. Ook vindt u informatie over regelingen als bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Wonen

Wonen

Waar huurt u in Hengelo als woningzoekende een woning? Komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring? Op deze pagina krijgt u antwoord op die vragen. Ook vindt u informatie over onderwerpen als het riool, Warmtebedrijf Hengelo, buurtbonnen en woonklachten.

Projecten en plannen

Projecten en plannen

Hier vindt u informatie over actuele projecten, zoals grote wegwerkzaamheden of nieuwbouwprojecten.

Nieuws

Behandeling eiken start vermoedelijk begin april

Het duurt niet lang meer voordat de eikenprocessierups zich weer laat zien. We verwachten dat de eitjes vermoedelijk begin april uitkomen. De gemeente Hengelo en Gildebor staan klaar voor de behandeling van circa 10.000 eiken in Hengelo.

Telefonisch een afspraak inplannen

Op dit moment wordt er hard gewerkt om de dienstverlening op een veilige manier te waarborgen. Daarom is er een wijziging omtrent het maken van een afspraak.

3,5 ton voor verbetering velden

De gemeente Hengelo stelt 350.000 euro beschikbaar voor de noodzakelijke verbetering van de velden op het trainingscomplex van FC Twente op sportpark Veldwijk. Dat zijn FC Twente en de gemeente Hengelo overeen gekomen. De gemeente heeft dit geld al in 2017 gereserveerd voor renovatie, maar heeft eerder aangegeven deze investering alleen te willen doen als er zekerheid is dat FC Twente voor langere tijd gebruik maakt van de velden. Die zekerheid is er nu.

Informatie over het Coronavirus

Het Coronavirus leidt tot veel vragen. Allerlei organisaties werken samen om nieuwe besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het virus te beperken.

Brief burgemeester Schelberg aan alle Hengeloërs

Neem verantwoordelijkheid, geen risico.

Noodverordening afgekondigd

“Laten we met elkaar onze verantwoordelijkheid nemen en de maatregelen die zijn afgekondigd echt serieus nemen om de verspreiding van het coronavirus een halt toe te roepen.” Aldus Sander Schelberg, plaatsvervangend voorzitter van de Veiligheidsregio Twente.

Coronavirus vastgesteld bij inwoner gemeente Hengelo

Bij een 42-jarige inwoner van de gemeente Hengelo is het coronavirus vastgesteld. Dat is na onderzoek door de GGD bevestigd. De persoon is op dit moment in thuisisolatie. Burgemeester Schelberg heeft telefonisch contact gehad met de inwoner. Deze persoon vertoont milde klachten. De bron van de besmetting is bij de GGD Twente bekend. De GGD Twente brengt in kaart met wie de inwoner contact heeft gehad en zoekt contact met deze mensen.

Update: De kaartuitgifte gaat NIET door! Kaartuitgifte Snelle, Famke Louise, Jelmex.

De kaartuitgifte van vrijdag 13 maart gaat niet door. Meer informatie volgt later.

Feestelijke opening stadhuis en 75 jaar bevrijding

Sinds enkele weken kunt u voor uw paspoort of rijbewijs weer terecht op de vertrouwde plek. De gemeente helpt u weer vanuit de binnenstad, in het volledig gerenoveerde oude stadhuis met daarbij een prachtig nieuw gedeelte. Wij gaan dit graag samen met u vieren! Op 3, 4, 5 april hebben wij een feestelijk programma voor u samengesteld. We nodigen u van harte uit! En op 3 april is het dubbel feest. Op die dag vieren we dat Hengelo 75 jaar geleden is bevrijd. Uiteraard staat de opening van het stadhuis op 3 april in het teken van dit bijzondere gedenkjaar.

Eikenprocessierups? De machines staan klaar!

De afgelopen jaren was de bestrijding van de eikenprocessierups in Hengelo gericht op plekken waar veel mensen komen, zoals scholen, winkelcentra en verzorgingstehuizen. Vanaf 2020 is dat anders.