Waarschuwing

Onderhoud

In verband met onderhoud zijn de digitale formulieren en MijnHengelo donderdag 18 juli vanaf 20.30 uur tijdelijk niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Waarschuwing

Langskomen? Maak een afspraak

Veel zaken kunt u online regelen. Toch naar het stadhuis? Maak online een afspraak, dan rekenen wij op uw komst.

Maak een afspraak

Meest gevraagd

Over welk onderwerp wilt u meer weten?

Afval

Afval

Door goed uw afval te scheiden, houdt u minder restafval over. En dat is goed voor het milieu en uw portemonnee. Hier leest u alle informatie over afval. Bijvoorbeeld welk afval waar naar toe moet of in welke container. Of hoe u een zorgcontainer aanvraagt, waar u moet zijn voor een milieupas en hoeveel u aan afvalstoffenheffing moet betalen.

Algemeen

Algemeen

Wilt u een afspraak maken, wijzigen of afzeggen? Overweegt u een schadevergoeding aan te vragen, omdat de gemeente onjuist heeft gehandeld? Op deze pagina regelt u deze zaken. Ook krijgt u hier informatie over de verhuur van de stadhuishal en de burgerzaal, onderscheidingen, cijfers over Hengelo én gevonden en verloren voorwerpen.

Belastingen

Belastingen

Heeft u een vraag over de gemeentelijke belastingen? Komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding? Op deze pagina vindt u informatie over alle belastingen, heffingen en regelingen. Van OZB, hondenbelasting en rioolheffing tot bezwaarschriften en betalingsregelingen.

Bodem, bouwen en omgeving

Bodem, bouwen en omgeving

Zoekt u een mooie kavel? Moet u een kabel (ver)leggen in openbare grond? Op deze pagina leest u over (ver)bouwen, bestemmingsplannen en bouwkavels. Verder krijgt u uitleg over als asbest, rioolaansluitingen, monumentenzorg, straatnamen en subsidie op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed. En leest u alles wat u moet weten als het over de bodem gaat.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Hier vindt u informatie over duurzaamheid en hoe u daar zelf aan kunt bijdragen. Hoe kan ik bijvoorbeeld energie besparen? Welke informatie is er over elektrisch rijden en laadpalen? En hoe kan ik mijn huis het beste duurzaam en aardgasvrij (ver)bouwen?

Groen en water

Groen en water

Op deze pagina vindt u informatie over bomenbeheer en bijzondere bomen in Hengelo. En over uw mogelijkheden om de stad een beetje groener te maken. Verder vindt u hier informatie over het Hengelose drink-, grond- en oppervlaktewater. Daarbij besteden we ook aandacht aan onderwerpen als blauwalg en botulisme, waterprojecten, wateroverlast en bodemenergie.

Leven, reizen en papieren

Leven, reizen en papieren

Wilt u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen? Hier vindt u alle informatie over deze documenten. Verder regelt u op deze pagina zaken rondom geboorte en overlijden, huwelijk en partnerschap, nationaliteit, persoonlijke gegevens en verhuizen. Ook het aanvragen van uittreksels en verklaringen valt onder Leven, Reizen en Papieren.

Meldingen, klachten en bezwaren

Meldingen, klachten en bezwaren

Wilt u een losliggende stoeptegel melden? Of bent u het niet eens met een besluit? Hier leest u hoe u een melding doet, een klacht indient, bezwaar maakt of bijvoorbeeld een datalek meldt.

Ondersteuning en zorg

Ondersteuning en zorg

Bij de gemeente kunt u terecht met hulpvragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer, voorzieningen zoals een rolstoel, aanpassingen in de woning, jeugdhulp of dagbesteding. Ook kunt u er terecht met vragen over financiën zoals schuldhulpverlening, opvoeden of bijvoorbeeld eenzaamheid. Lees hier waar u ondersteuning kunt krijgen vanuit de gemeente.

Parkeren en verkeer

Parkeren en verkeer

Wilt u een parkeervergunning of gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Zoekt u oplaadpunten voor een elektrische auto? Op deze pagina leest u alles over parkeren en verkeer. U vindt hier ook informatie over de bewaakte fietsenstallingen, de parkeerapp, gladheidsbestrijding, wegwerkzaamheden en het onderhoud van straten, fietspaden en stoepen.

Projecten en plannen

Projecten en plannen

Hier vindt u informatie over actuele projecten, zoals grote wegwerkzaamheden of nieuwbouwprojecten.

Scholing en vorming

Scholing en vorming

Hebt u vragen over volwassenenonderwijs? Wilt u Nederlands leren of zoekt u informatie over inburgeren? Deze pagina gaat over leren, onderwijs en scholing in Hengelo. Ook leest u hier over onderwerpen als vroegtijdig schoolverlaten, schoolvakanties, de aanvraag van individuele studietoeslag en de scholengids Basisscholen Hengelo.

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Wilt u meer weten over sporten, monumenten en recreëren? De gemeente biedt veel mogelijkheden zoals het Twentebad, de Kinderboerderij, viswater en speelterreinen. Ook leest u hier meer over allerlei subsidiemogelijkheden op het gebied van sport en cultuur.

Subsidies

Subsidies

De gemeente Hengelo biedt verschillende subsidies aan op het gebied van kunst en cultuur, sport en bewegen, cultuurhistorisch erfgoed en wijkwelzijnswerk. Op deze pagina vindt u meer informatie over alle subsidieregelingen.

Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid

Hengelo is een veilige en leefbare stad. Maar wat als u tóch te maken krijgt met overlast, diefstal, discriminatie of geweld? Hier vindt u informatie over zaken als bladoverlast, ongediertebestrijding, vuurwerkoverlast, fietsdiefstal, inbraakpreventie, huiselijk geweld en terrorismebestrijding.

Vergunningen en ontheffingen

Vergunningen en ontheffingen

Heb ik een vergunning nodig? Waar kan ik een ontheffing voor krijgen? Vind hier alle informatie over omgevingsvergunning en andere soorten vergunningen en ontheffingen.

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Heeft u geen werk? Of heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een bijstandsuitkering. Of voor een regeling voor lage inkomens, zoals het kindpakket. Op deze pagina staat informatie over het aanvragen van een uitkering en de daarbij horende rechten en plichten. Ook vindt u informatie over regelingen als bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Wonen

Wonen

Waar huurt u in Hengelo als woningzoekende een woning? Komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring? Op deze pagina krijgt u antwoord op die vragen. Ook vindt u informatie over onderwerpen als het riool, Warmtebedrijf Hengelo, buurtbonnen en woonklachten.

Nieuws

Nieuwe exploitant horeca in Prins Bernhard Plantsoen is bekend

De nieuwe exploitant voor het horecapaviljoen in het Prins Bernhardplantsoen is bekend. De gemeente Hengelo heeft een horeca-adviesbureau ingeschakeld om het selectieproces te begeleiden. De keuze is gevallen op het concept onder de werktitel Paviljoen Groen. De bedenker en indiener van het concept is Kirsten Mees ten Oever uit Hengelo.

Nieuwe exploitant horeca in Prins Bernhard Plantsoen is bekend

Hengelo introduceert het jeugdlintje

Vanaf 2024 zal jaarlijks het Jeugdlintje worden uitgereikt, een initiatief dat jongeren eert die op bijzondere wijze hebben bijgedragen aan de samenleving. Deze nieuwe onderscheiding wordt uitgereikt tijdens De Week van Respect, die dit jaar plaatsvindt van 11 tot en met 17 november.

Hengelo introduceert het jeugdlintje

Nieuwe inrichting De Wetplein en omliggende straten is afgerond

De werkzaamheden in het gebied achter de Lambertusbasiliek zijn afgerond.

Nieuwe inrichting De Wetplein en omliggende straten is afgerond

Gebruikers en inwoners kunnen elektriciteit afnemen

De gemeente Hengelo verhuurt de daken van haar gebouwen (het maatschappelijk vastgoed) aan energiecoöperatie Energie van Hengelo.

Gebruikers en inwoners kunnen elektriciteit afnemen

Hengelo bij laatste 10 gemeenten in de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’

Hengelo is nog steeds in de race voor de eervolle titel van ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’. Vandaag is bekendgemaakt dat Hengelo samen met 9 andere gemeenten genomineerd is voor deze titel. Andere gemeenten zijn onder andere Hardenberg, Tubbergen, Rotterdam en Sittard-Geleen.

Hengelo bij laatste 10 gemeenten in de verkiezing ‘Meest Toegankelijke Gemeente van Nederland’

Goed idee voor Hengelo? Kom naar de Ideeënmarkt!

Wie een goed idee heeft om Hengelo mooier, sportiever, socialer, veiliger, groener of cultureler te maken, kan op woensdag 2 oktober terecht op de Ideeënmarkt. Tijdens deze markt kunnen inwoners hun idee presenteren aan de raadsleden. De gemeenteraad heeft €100.000 beschikbaar voor de beste ideeën.

Goed idee voor Hengelo? Kom naar de Ideeënmarkt!

Vijftien bijzondere bomen nieuw op de Bijzondere Bomenlijst

Elke boom is uniek, maar sommige bomen hebben iets bijzonders. In Hengelo hebben we daarom sinds 2017 een Bijzondere Bomenlijst. Een lijst met monumentale-, herdenkings- of zeldzame bomen. Op deze lijst staan maar liefst 514 bomen, unieke bomen die extra bescherming verdienen. Wethouder Claudio Bruggink: ‘Groen in de stad staat onder druk. Daarom ben ik blij dat we met deze Bijzondere Bomenlijst iets extra’s kunnen doen om de groene parels in de gemeente extra te beschermen.’

Vijftien bijzondere bomen nieuw op de Bijzondere Bomenlijst

Deelscooters terug in Hengelo

Vanaf eind juni zijn er weer deelscooters te gebruiken in Hengelo. Sinds eind 2023 moeten deelaanbieders een vergunning aanvragen om in Hengelo deelvervoer te mogen aanbieden. Dit wordt gedaan in samenwerking met de gemeente Enschede. Op deze manier bieden we ook de mogelijkheid om eenvoudig ritten te maken tussen Hengelo en Enschede. Aanbieder van deelscooters Felyx schreef zich in voor een vergunning en plaatst nu scooters in Hengelo.

Deelscooters terug in Hengelo

Gemeente presenteert Zomernota: Meer focus om opgaves te realiseren

Ieder jaar stelt het college van B en W een Zomernota op. Daarin stellen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voor waaraan ze de komende jaren geld willen uitgeven. Wethouder financiën Hanneke Steen: ‘We blijven in staat noodzakelijke investeringen te doen. Daar ben ik blij mee. Ondanks dat we minder geld ontvangen vanuit het Rijk. Wel kijken we nog kritischer naar onze prioriteiten: waar is investeren écht nodig? Die keuzes maken we in deze Zomernota, waar we de balans hebben gevonden in de basis op orde én het investeren in de toekomst van Hengelo. De OZB wordt alleen met de inflatiecorrectie verhoogd (2,1%). Er wordt geen extra OZB verhoging voorgesteld.’

Gemeente presenteert Zomernota: Meer focus om opgaves te realiseren

Kinderboerderij verder als Erve Weusthag

De kinderboerderij aan de van Alphenstraat gaat verder als Erve Weusthag. De kinderboerderij, maar ook het gebied eromheen wordt gemoderniseerd en aangepast. De boerderij wordt daardoor nog aantrekkelijker voor alle Hengeloërs. Stichting Erve Weusthag (SEW) gaat een belangrijke rol spelen in deze ontwikkeling en neemt de exploitatie over van Gildebor. Gildebor blijft de dagelijkse werkzaamheden uitvoeren door het inzetten van personeel.

Kinderboerderij verder als Erve Weusthag