coronavirus

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus kunt u alleen nog op afspraak langskomen op het publieksplein in het stadhuis. Kan uw vraag of afspraak wachten? Stel deze dan uit. Ook kunt u verschillende zaken digitaal regelen.

Kijk voor meer informatie over praktische zaken op hengelo.nl/corona.
Ondernemer? Kijk dan op hengelo.nl/corona-ondernemers.

Waarschuwing

Meest gevraagd

Over welk onderwerp wilt u meer weten?

Afval en milieu

Afval en milieu

Alle informatie over afval, natuur en duurzaamheid en bodem. Welk afval moet waar? Hoe vraag ik een zorgcontainer aan?

Algemeen

Algemeen

Wilt u een afspraak maken, wijzigen of afzeggen? Overweegt u een schadevergoeding aan te vragen, omdat de gemeente onjuist heeft gehandeld? Op deze pagina regelt u deze zaken. Ook krijgt u hier informatie over de verhuur van de stadhuishal en de burgerzaal, onderscheidingen, cijfers over Hengelo én gevonden en verloren voorwerpen.

Belastingen

Belastingen

Hebt u een vraag over de gemeentelijke belastingen? Komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding? Op deze pagina vindt u informatie over alle belastingen, heffingen en regelingen. Van OZB, hondenbelasting en rioolheffing tot bezwaarschriften en betalingsregelingen.

Bouwen

Bouwen

Zoekt u een mooie kavel? Moet u een kabel (ver)leggen in openbare grond? Op deze pagina leest u over (ver)bouwen, bestemmingsplannen en bouwkavels. Verder krijgt u uitleg over zaken als asbest, rioolaansluitingen, monumentenzorg, straatnamen en subsidie op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed.

Leven, reizen en papieren

Leven, reizen en papieren

Wilt u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen? Hier vindt u alle informatie over deze documenten. Verder regelt u op deze pagina zaken rondom geboorte en overlijden, huwelijk en partnerschap, nationaliteit, persoonlijke gegevens en verhuizen. Ook het aanvragen van uittreksels en verklaringen valt onder Leven, Reizen en Papieren.

Meldingen, klachten en bezwaren

Meldingen, klachten en bezwaren

Wilt u een losliggende stoeptegel melden? Of bent u het niet eens met een besluit? Hier leest u hoe u een melding doet, een klacht indient, bezwaar maakt of bijvoorbeeld een datalek meldt.

Ondersteuning en zorg

Ondersteuning en zorg

Bij de gemeente kunt u terecht met hulpvragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer, voorzieningen zoals een rolstoel, aanpassingen in de woning, jeugdhulp of dagbesteding. Ook kunt u er terecht met vragen over financiën zoals schuldhulpverlening, opvoeden of bijvoorbeeld eenzaamheid. Lees hier op welke gebieden u ondersteuning kunt krijgen vanuit de gemeente.

Parkeren en verkeer

Parkeren en verkeer

Wilt u een parkeervergunning of gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Zoekt u oplaadpunten voor een elektrische auto? Op deze pagina leest u alles over parkeren en verkeer. U vindt hier ook informatie over de bewaakte fietsenstallingen, de parkeerapp, gladheidsbestrijding, wegwerkzaamheden en het onderhoud van straten, fietspaden en stoepen.

Scholing en vorming

Scholing en vorming

Hebt u vragen over volwassenenonderwijs? Wilt u Nederlands leren of zoekt u informatie over inburgeren? Deze pagina gaat over leren, onderwijs en scholing in Hengelo. Ook leest u hier over onderwerpen als vroegtijdig schoolverlaten, schoolvakanties, de aanvraag van individuele studietoeslag en de scholengids Basisscholen Hengelo.

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Wilt u meer weten over sporten, monumenten en recreëren? De gemeente biedt veel mogelijkheden zoals het Twentebad, de Kinderboerderij, viswater en speelterreinen. Ook leest u hier meer over allerlei subsidiemogelijkheden op het gebied van sport en cultuur.

Subsidies

Subsidies

De gemeente Hengelo biedt verschillende subsidies aan op het gebied van kunst en cultuur, sport en bewegen, cultuurhistorisch erfgoed en wijkwelzijnswerk. Op deze pagina vindt u meer informatie over alle subsidieregelingen.

Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid

Hengelo is een veilige en leefbare stad. Maar wat als u tóch te maken krijgt met overlast, diefstal, discriminatie of geweld? Hier vindt u informatie over zaken als bladoverlast, ongediertebestrijding, vuurwerkoverlast, fietsdiefstal, inbraakpreventie, huiselijk geweld en terrorismebestrijding.

Vergunningen en ontheffingen

Vergunningen en ontheffingen

Heb ik een vergunning nodig? Waar kan ik een ontheffing voor krijgen? Vind hier alle informatie over omgevingsvergunning en andere soorten vergunningen en ontheffingen.

Water

Water

Water speelt een grote rol in het dagelijks leven. Op deze pagina vindt u informatie over het Hengelose drink-, grond- en oppervlaktewater. Verder leest u over onderwerpen als blauwalg en botulisme, waterprojecten, wateroverlast en bodemenergie.

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Bent u momenteel niet aan het werk, maar wel op zoek? Hebt u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een uitkering. Of voor een regeling voor lage inkomens, zoals het kindpakket. Op deze pagina staat informatie over het aanvragen van een uitkering en de daarbij horende rechten en plichten. Ook vindt u informatie over regelingen als bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Wonen

Wonen

Waar huurt u in Hengelo als woningzoekende een woning? Komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring? Op deze pagina krijgt u antwoord op die vragen. Ook vindt u informatie over onderwerpen als het riool, Warmtebedrijf Hengelo, buurtbonnen en woonklachten.

Projecten en plannen

Projecten en plannen

Hier vindt u informatie over actuele projecten, zoals grote wegwerkzaamheden of nieuwbouwprojecten.

Nieuws

Onderwijs gaat stap voor stap open

Vooralsnog geldt: houd veilig afstand van elkaar.

Persconferentie coronavirus: de stappen na 1 juni

Stap voor stap - wat kan wanneer?

Versoepelingen coronamaatregelen gaan door

De coronamaatregelen worden per 1 juni verder versoepeld. Zolang het coronavirus onder controle blijft, komt er stapsgewijs meer ruimte. Meer informatie over de versoepeling en de voorwaarden is te vinden op Rijksoverheid.nl.

Herstart voor aanpak van het marktplein

Begin maart kopte de Tubantia: ‘De Hengeloërs mogen het zeggen! In het artikel werd uitgebreid het participatieproces voor het nieuwe marktplein geschetst.

Koopstromenonderzoek verstrekt waardevolle informatie

Recent verscheen het koopstromenonderzoek Oost-Nederland. Dit 5-jaarlijkse onderzoek geeft inzicht in waar mensen winkelen, waardering voor winkelgebieden en kenmerken van koopgedrag.

Tweede fase Deldenerstraat start 18 mei

Na het afronden van de eerste fase van de werkzaamheden aan de Deldenerstraat start op 18 mei de tweede fase. De Deldenerstraat gaat dan vanaf de Geerdinksweg tot aan de Tuindorpstraat op de schop. De werkzaamheden worden uitgevoerd door NTP. Aannemer NTP verwacht dat de klus in december 2020 is afgerond.

Bijdrage voor 10 kunst-projecten in Hengelo

Tien beeldende kunstprojecten krijgen dit jaar geld uit de Stimuleringsregeling BKV. In totaal werd er voor negentien verschillende projecten subsidie aangevraagd, met een gevraagd bedrag van in totaal €100.000. In totaal is er €50.000 te verdelen. Omdat er na de eerste aanvraagronde in de categorie ‘ontwikkelingsactiviteiten’ nog € 8.700 over is, kunnen professionele beeldend kunstenaars uit Hengelo hier weer een aanvraag voor doen.

De raad vergadert digitaal

Voorlopig vinden de Politieke Markten en raadsvergaderingen digitaal plaats. U kunt de vergaderingen volgen via hengelo.nl of youtube.com/gemeentehengeloOV.

Start kavelverkoop Landmanserve en Meander Zuid

In de verkoopweek (week 24 Landmanserve en week 25 Meander Zuid) staan inschrijfformulieren op www.kavelsinhengelo.nl.

Nep-mail gemeentelijke belastingen in omloop

Heeft u een mail ontvangen van Loansma & Partners - Gerechtsdeurwaarders & Advocaten waarin staat dat u onmiddellijk een nog openstaand bedrag moet betalen in verband met een verhoging afvalstoffenheffing? Trap er NIET in!