Waarschuwing

Onderhoud

In verband met onderhoud zijn de digitale formulieren en MijnHengelo donderdag 18 april vanaf 20.00 uur tijdelijk niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak.

Waarschuwing

Langskomen? Maak een afspraak

Veel zaken kunt u online regelen. Toch naar het stadhuis? Maak online een afspraak, dan rekenen wij op uw komst.

Maak een afspraak

Meest gevraagd

Over welk onderwerp wilt u meer weten?

Afval

Afval

Door goed uw afval te scheiden, houdt u minder restafval over. En dat is goed voor het milieu en uw portemonnee. Hier leest u alle informatie over afval. Bijvoorbeeld welk afval waar naar toe moet of in welke container. Of hoe u een zorgcontainer aanvraagt, waar u moet zijn voor een milieupas en hoeveel u aan afvalstoffenheffing moet betalen.

Algemeen

Algemeen

Wilt u een afspraak maken, wijzigen of afzeggen? Overweegt u een schadevergoeding aan te vragen, omdat de gemeente onjuist heeft gehandeld? Op deze pagina regelt u deze zaken. Ook krijgt u hier informatie over de verhuur van de stadhuishal en de burgerzaal, onderscheidingen, cijfers over Hengelo én gevonden en verloren voorwerpen.

Belastingen

Belastingen

Heeft u een vraag over de gemeentelijke belastingen? Komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding? Op deze pagina vindt u informatie over alle belastingen, heffingen en regelingen. Van OZB, hondenbelasting en rioolheffing tot bezwaarschriften en betalingsregelingen.

Bodem, bouwen en omgeving

Bodem, bouwen en omgeving

Zoekt u een mooie kavel? Moet u een kabel (ver)leggen in openbare grond? Op deze pagina leest u over (ver)bouwen, bestemmingsplannen en bouwkavels. Verder krijgt u uitleg over als asbest, rioolaansluitingen, monumentenzorg, straatnamen en subsidie op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed. En leest u alles wat u moet weten als het over de bodem gaat.

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Hier vindt u informatie over duurzaamheid en hoe u daar zelf aan kunt bijdragen. Hoe kan ik bijvoorbeeld energie besparen? Welke informatie is er over elektrisch rijden en laadpalen? En hoe kan ik mijn huis het beste duurzaam en aardgasvrij (ver)bouwen?

Groen en water

Groen en water

Op deze pagina vindt u informatie over bomenbeheer en bijzondere bomen in Hengelo. En over uw mogelijkheden om de stad een beetje groener te maken. Verder vindt u hier informatie over het Hengelose drink-, grond- en oppervlaktewater. Daarbij besteden we ook aandacht aan onderwerpen als blauwalg en botulisme, waterprojecten, wateroverlast en bodemenergie.

Leven, reizen en papieren

Leven, reizen en papieren

Wilt u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen? Hier vindt u alle informatie over deze documenten. Verder regelt u op deze pagina zaken rondom geboorte en overlijden, huwelijk en partnerschap, nationaliteit, persoonlijke gegevens en verhuizen. Ook het aanvragen van uittreksels en verklaringen valt onder Leven, Reizen en Papieren.

Meldingen, klachten en bezwaren

Meldingen, klachten en bezwaren

Wilt u een losliggende stoeptegel melden? Of bent u het niet eens met een besluit? Hier leest u hoe u een melding doet, een klacht indient, bezwaar maakt of bijvoorbeeld een datalek meldt.

Ondersteuning en zorg

Ondersteuning en zorg

Bij de gemeente kunt u terecht met hulpvragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer, voorzieningen zoals een rolstoel, aanpassingen in de woning, jeugdhulp of dagbesteding. Ook kunt u er terecht met vragen over financiën zoals schuldhulpverlening, opvoeden of bijvoorbeeld eenzaamheid. Lees hier waar u ondersteuning kunt krijgen vanuit de gemeente.

Parkeren en verkeer

Parkeren en verkeer

Wilt u een parkeervergunning of gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Zoekt u oplaadpunten voor een elektrische auto? Op deze pagina leest u alles over parkeren en verkeer. U vindt hier ook informatie over de bewaakte fietsenstallingen, de parkeerapp, gladheidsbestrijding, wegwerkzaamheden en het onderhoud van straten, fietspaden en stoepen.

Projecten en plannen

Projecten en plannen

Hier vindt u informatie over actuele projecten, zoals grote wegwerkzaamheden of nieuwbouwprojecten.

Scholing en vorming

Scholing en vorming

Hebt u vragen over volwassenenonderwijs? Wilt u Nederlands leren of zoekt u informatie over inburgeren? Deze pagina gaat over leren, onderwijs en scholing in Hengelo. Ook leest u hier over onderwerpen als vroegtijdig schoolverlaten, schoolvakanties, de aanvraag van individuele studietoeslag en de scholengids Basisscholen Hengelo.

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Wilt u meer weten over sporten, monumenten en recreëren? De gemeente biedt veel mogelijkheden zoals het Twentebad, de Kinderboerderij, viswater en speelterreinen. Ook leest u hier meer over allerlei subsidiemogelijkheden op het gebied van sport en cultuur.

Subsidies

Subsidies

De gemeente Hengelo biedt verschillende subsidies aan op het gebied van kunst en cultuur, sport en bewegen, cultuurhistorisch erfgoed en wijkwelzijnswerk. Op deze pagina vindt u meer informatie over alle subsidieregelingen.

Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid

Hengelo is een veilige en leefbare stad. Maar wat als u tóch te maken krijgt met overlast, diefstal, discriminatie of geweld? Hier vindt u informatie over zaken als bladoverlast, ongediertebestrijding, vuurwerkoverlast, fietsdiefstal, inbraakpreventie, huiselijk geweld en terrorismebestrijding.

Vergunningen en ontheffingen

Vergunningen en ontheffingen

Heb ik een vergunning nodig? Waar kan ik een ontheffing voor krijgen? Vind hier alle informatie over omgevingsvergunning en andere soorten vergunningen en ontheffingen.

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Bent u momenteel niet aan het werk, maar wel op zoek? Hebt u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een uitkering. Of voor een regeling voor lage inkomens, zoals het kindpakket. Op deze pagina staat informatie over het aanvragen van een uitkering en de daarbij horende rechten en plichten. Ook vindt u informatie over regelingen als bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Wonen

Wonen

Waar huurt u in Hengelo als woningzoekende een woning? Komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring? Op deze pagina krijgt u antwoord op die vragen. Ook vindt u informatie over onderwerpen als het riool, Warmtebedrijf Hengelo, buurtbonnen en woonklachten.

Nieuws

Voorbereidende werkzaamheden bouw Horecawand Lange Wemen van start

Met ingang van 15 april start infrabedrijf Dusseldorp in opdracht van gemeente Hengelo met de voorbereidende werkzaamheden voor de bouw van de Horecawand Lange Wemen in Hengelo.

Voorbereidende werkzaamheden bouw Horecawand Lange Wemen van start

Inwoners waarderen vernieuwing binnenstad met mooie cijfers

De waardering voor de binnenstad stijgt ‘met stip’. Dit blijkt uit de jaarlijkse binnenstadspeiling onder leden van het HengeloPanel in 2023.

Inwoners waarderen vernieuwing binnenstad met mooie cijfers

Wie bedenkt het beste idee van Hengelo?

Meer dan 200 basisschoolscholieren presenteren op 11 april tijdens de derde editie van het Baas boven baasfestival hun creatieve ideeën over hun schoolomgeving te presenteren aan wethouder Hanneke Steen. Het festival is gericht om jongeren aan te moedigen om mee te denken en te doen. De winnaars van het festival ontvangen een mooi bedrag om hun idee daadwerkelijk te realiseren! De scholen worden in de week na het festival geïnformeerd over de winnaars van het beste idee van Hengelo.

Wie bedenkt het beste idee van Hengelo?

Vier Twentse gemeenten maken afspraken met provincie over windturbines

De gemeenten Borne, Haaksbergen, Hengelo en Hof van Twente maken samen programmeringsafspraken over windenergie met de provincie Overijssel.

Vier Twentse gemeenten maken afspraken met provincie over windturbines

Bestrijding eikenprocessierups komt er weer aan

De eerste eikenprocessierupsen zijn weer uit het ei. Gildebor en de gemeente Hengelo starten daarom, als de weersomstandigheden het toelaten, vanaf woensdag 10 april met de bestrijding van de rups. Het doel van de bestrijding is om overlast later in het jaar zoveel mogelijk te voorkomen. We spuiten ’s nachts (tussen 19.00 en 02.30 uur) aaltjes (hele kleine wormpjes) in de gemeentelijke eiken. Dit kan voor (geluids)overlast zorgen.

Bestrijding eikenprocessierups komt er weer aan

Kabelgoot vanaf 2 april ook in Hengelo mogelijk

Vanaf 2 april 2024 wordt het in Hengelo mogelijk om een verzoek voor een kabelgoot te doen. De kabelgoot bestaat uit tegels met een uitsparing waarin de oplaadkabel voor een elektrische auto weggewerkt wordt. De kabelgoot geeft mensen de mogelijkheid om hun auto op een openbare parkeerplaats op te laden met hun eigen stroom. Dit is handig voor mensen die geen eigen oprit hebben.

Kabelgoot vanaf 2 april ook in Hengelo mogelijk

Denk of praat mee en maak fietsen in Hengelo nog aantrekkelijker en veiliger

Hengelo als aantrekkelijke fietsstad, daar blijven we als gemeente Hengelo graag aan werken. Om dit te bereiken gaan we het actieplan fiets opstellen. In dit plan gaat het om het (verder) verbeteren van de fietspaden (infrastructuur), de fietsveiligheid en het stimuleren van fietsgebruik. Inwoners worden gevraagd mee te denken over wat er goed gaat met het fietsen in Hengelo en wat er verbeterd kan worden.

Denk of praat mee en maak fietsen in Hengelo nog aantrekkelijker en veiliger

Hengelo gaat weer tegels wippen

Voor het derde jaar op rij doet Hengelo mee aan het NK Tegelwippen. Een landelijk initiatief om tegels uit de tuin te wippen en deze te vervangen door groen. Het NK Tegelwippen start op 21 maart en loopt tot en met 31 oktober.

Hengelo gaat weer tegels wippen

Hengelo donker tijdens Earth Hour

Hengelo doet op zaterdag 23 maart van 20.30 tot 21.30 uur weer mee aan Earth Hour, samen met vele andere steden wereldwijd. Earth Hour is een initiatief van het Wereld Natuur Fonds om aandacht te vragen voor klimaatverandering en duurzaamheid.

Hengelo donker tijdens Earth Hour

Afslag Haaksbergerstraat naar Diamantstraat tijdelijk afgesloten

Tijdens werkzaamheden op 20 maart 2024 is schade ontstaan aan de tunnelbak onder de Haaksbergerstraat. De afslag naar de Diamantstraat is in verband met de veiligheid tot nader orde afgesloten. Het bedrijventerrein is via omleidingsroutes te bereiken. De afslag vanaf het bedrijventerrein naar de Haaksbergerstraat blijft open.

Afslag Haaksbergerstraat naar Diamantstraat tijdelijk afgesloten