Waarschuwing

Langskomen? Maak op tijd een afspraak

We kunnen u alleen helpen als u een afspraak heeft gemaakt. Kom alleen als u geen klachten heeft.

Maak een afspraak

Meest gevraagd

Over welk onderwerp wilt u meer weten?

Afval, milieu en duurzaamheid

Afval, milieu en duurzaamheid

Alle informatie over afval, milieu, duurzaamheid en bodem. Welk afval moet waar? Hoe vraag ik een zorgcontainer aan? Hoe kan ik energie besparen?

Algemeen

Algemeen

Wilt u een afspraak maken, wijzigen of afzeggen? Overweegt u een schadevergoeding aan te vragen, omdat de gemeente onjuist heeft gehandeld? Op deze pagina regelt u deze zaken. Ook krijgt u hier informatie over de verhuur van de stadhuishal en de burgerzaal, onderscheidingen, cijfers over Hengelo én gevonden en verloren voorwerpen.

Belastingen

Belastingen

Hebt u een vraag over de gemeentelijke belastingen? Komt u mogelijk in aanmerking voor kwijtschelding? Op deze pagina vindt u informatie over alle belastingen, heffingen en regelingen. Van OZB, hondenbelasting en rioolheffing tot bezwaarschriften en betalingsregelingen.

Bouwen

Bouwen

Zoekt u een mooie kavel? Moet u een kabel (ver)leggen in openbare grond? Op deze pagina leest u over (ver)bouwen, bestemmingsplannen en bouwkavels. Verder krijgt u uitleg over zaken als asbest, rioolaansluitingen, monumentenzorg, straatnamen en subsidie op het gebied van cultuurhistorisch erfgoed.

Groen en water

Groen en water

Groen en water spelen een grote rol in het dagelijks leven en zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Op deze pagina vindt u informatie over bomenbeheer en bijzondere bomen in Hengelo. En over uw mogelijkheden om de stad een beetje groener te maken. Verder vindt u hier informatie over het Hengelose drink-, grond- en oppervlaktewater. Daarbij besteden we ook aandacht aan onderwerpen als blauwalg en botulisme, waterprojecten, wateroverlast en bodemenergie.

Leven, reizen en papieren

Leven, reizen en papieren

Wilt u een paspoort, identiteitskaart of rijbewijs aanvragen? Hier vindt u alle informatie over deze documenten. Verder regelt u op deze pagina zaken rondom geboorte en overlijden, huwelijk en partnerschap, nationaliteit, persoonlijke gegevens en verhuizen. Ook het aanvragen van uittreksels en verklaringen valt onder Leven, Reizen en Papieren.

Meldingen, klachten en bezwaren

Meldingen, klachten en bezwaren

Wilt u een losliggende stoeptegel melden? Of bent u het niet eens met een besluit? Hier leest u hoe u een melding doet, een klacht indient, bezwaar maakt of bijvoorbeeld een datalek meldt.

Ondersteuning en zorg

Ondersteuning en zorg

Bij de gemeente kunt u terecht met hulpvragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, vervoer, voorzieningen zoals een rolstoel, aanpassingen in de woning, jeugdhulp of dagbesteding. Ook kunt u er terecht met vragen over financiën zoals schuldhulpverlening, opvoeden of bijvoorbeeld eenzaamheid. Lees hier op welke gebieden u ondersteuning kunt krijgen vanuit de gemeente.

Parkeren en verkeer

Parkeren en verkeer

Wilt u een parkeervergunning of gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? Zoekt u oplaadpunten voor een elektrische auto? Op deze pagina leest u alles over parkeren en verkeer. U vindt hier ook informatie over de bewaakte fietsenstallingen, de parkeerapp, gladheidsbestrijding, wegwerkzaamheden en het onderhoud van straten, fietspaden en stoepen.

Projecten en plannen

Projecten en plannen

Hier vindt u informatie over actuele projecten, zoals grote wegwerkzaamheden of nieuwbouwprojecten.

Scholing en vorming

Scholing en vorming

Hebt u vragen over volwassenenonderwijs? Wilt u Nederlands leren of zoekt u informatie over inburgeren? Deze pagina gaat over leren, onderwijs en scholing in Hengelo. Ook leest u hier over onderwerpen als vroegtijdig schoolverlaten, schoolvakanties, de aanvraag van individuele studietoeslag en de scholengids Basisscholen Hengelo.

Sport, cultuur en recreatie

Sport, cultuur en recreatie

Wilt u meer weten over sporten, monumenten en recreëren? De gemeente biedt veel mogelijkheden zoals het Twentebad, de Kinderboerderij, viswater en speelterreinen. Ook leest u hier meer over allerlei subsidiemogelijkheden op het gebied van sport en cultuur.

Subsidies

Subsidies

De gemeente Hengelo biedt verschillende subsidies aan op het gebied van kunst en cultuur, sport en bewegen, cultuurhistorisch erfgoed en wijkwelzijnswerk. Op deze pagina vindt u meer informatie over alle subsidieregelingen.

Veiligheid en leefbaarheid

Veiligheid en leefbaarheid

Hengelo is een veilige en leefbare stad. Maar wat als u tóch te maken krijgt met overlast, diefstal, discriminatie of geweld? Hier vindt u informatie over zaken als bladoverlast, ongediertebestrijding, vuurwerkoverlast, fietsdiefstal, inbraakpreventie, huiselijk geweld en terrorismebestrijding.

Vergunningen en ontheffingen

Vergunningen en ontheffingen

Heb ik een vergunning nodig? Waar kan ik een ontheffing voor krijgen? Vind hier alle informatie over omgevingsvergunning en andere soorten vergunningen en ontheffingen.

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Bent u momenteel niet aan het werk, maar wel op zoek? Hebt u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor een uitkering. Of voor een regeling voor lage inkomens, zoals het kindpakket. Op deze pagina staat informatie over het aanvragen van een uitkering en de daarbij horende rechten en plichten. Ook vindt u informatie over regelingen als bijzondere bijstand en schuldhulpverlening.

Wonen

Wonen

Waar huurt u in Hengelo als woningzoekende een woning? Komt u misschien in aanmerking voor een urgentieverklaring? Op deze pagina krijgt u antwoord op die vragen. Ook vindt u informatie over onderwerpen als het riool, Warmtebedrijf Hengelo, buurtbonnen en woonklachten.

Nieuws

Centrumring weer open

De ring rondom de Hengelose binnenstad is, voor een deel, een paar maanden afgesloten geweest. Sinds begin mei wordt er gewerkt aan de Marskant en de Deldenerstraat (kruispunt Marskant tot aan de Langestraat). Op 26 november heeft aannemer Strukton Civiel de werkzaamheden aan de centrumring afgerond. De route rondom het centrum is daarmee weer geopend.

Help mee met het maken van de StemWijzer

Op woensdag 16 maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor de verkiezingen wordt er een StemWijzer gemaakt. In deze StemWijzer komen, in maximaal 30 stellingen, de belangrijkste zaken die bij de verkiezingen in gemeente Hengelo spelen aan de orde.

Provincie Overijssel verstrekt € 3 miljoen subsidie voor versterking binnenstad

De provincie Overijssel verstrekt de gemeente Hengelo een subsidie van € 3 miljoen voor de verdere ontwikkeling van de binnenstad. Zo werd vandaag, woensdag 24 november, bekend gemaakt door gedeputeerde Monique van Haaf.

Deldenerstraat in 2022 voor het eerst het decor van de Lambertuskermis

De kermis van 2021 staat nog vers in ons geheugen, maar het college van B en W heeft het kermisterrein van 2022 al vastgesteld. Vanwege de werkzaamheden voor de herinrichting van het marktplein, kan het marktplein niet meer gebruikt worden voor de kermis. Het kermisterrein van 2022 is gevestigd rondom het stadhuis en het horecagebied. Dit betekent dat de Deldenerstraat, Willemsplein, Willemstraat en Langestraat aan het kermisterrein zijn toegevoegd.

Gemeente Hengelo sluit aan bij internationale campagne tegen geweld

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen in haar leven met fysiek of seksueel geweld te maken. In Nederland is geweld tegen vrouwen helaas ook een probleem. Met de wereldwijde ‘Orange the World’ campagne wordt aandacht gevraagd voor de strijd tegen dit geweld. In Hengelo tonen we onze solidariteit door de stadhuistoren en de Lambertusbasiliek oranje te verlichten. Dit gebeurt van 25 november tot en met 10 december. Ook wappert de speciale vlag ‘Stop geweld tegen vrouwen’ bij het stadhuis.

Zorg voor elkaar en zorg voor jezelf

Vrijdag 12 november is er tijdens de persconferentie geen fijne boodschap meegegeven. De nieuwe maatregelen die nodig zijn, zijn pittig. Dit heeft weer impact op heel veel levens. Een makkelijke oplossing is er helaas niet.

Noodopvang Hazemeijercomplex beëindigd

Sinds 24 oktober jl. verbleven ca. 100 vluchtelingen in het Hazemeijercomplex in Hengelo. Het Rijk gaf alle provincies destijds de opdracht om binnen 48 uur extra asielzoekers op te vangen voor maximaal 4 weken. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zat op dat moment overvol en dat zorgde voor onmenselijke situaties voor de asielzoekers. De tijdelijke Hengelose noodopvang is vandaag beëindigd.

Subsidie van € 20.606 toegekend aan kunstwerkplaats De Möllerwerf

Op 20 oktober heeft het college van B en W acht aanvragen toegekend die voldeden aan de criteria van de regeling ‘versterking en vernieuwing lokale culturele programmering in (post)coronatijd’. Het ging hierbij om een bedrag van € 129.394. Het college heeft nu ook het laatste beschikbare subsidiegeld toegekend. Het laatste subsidiebedrag van ruim € 20.000 is toegekend aan de kunstwerkplaats De Möllerwerf, een initiatief van de nachtburgemeester Irma Bruggeman.

Stop uitbuiting

Mensenhandel komt overal voor, ook in Twente.

Eerste impressies van De Smelterij beschikbaar!

Op maandag 15 november 2021 is er - met het onthullen van het bouwbord door Mariska ten Heuw, wethouder gemeente Hengelo, en Gosse Dousma, directeur Van Wijnen Projectontwikkeling Noord en Oost - een startsein gegeven voor de verdere ontwikkeling van het project De Smelterij. Hier ontwikkelt en bouwt Van Wijnen 60 nieuwe, gevarieerde woningen in Hart van Zuid in Hengelo. Hiervan gaan 24 appartementen en 11 woningen in december in verkoop. Op thuisindesmelterij.nl zijn de eerste impressies van deze ontwikkeling zichtbaar.