Projecten en plannen

Hier vindt u informatie over actuele projecten, zoals grote wegwerkzaamheden of nieuwbouwprojecten.

Waar wilt u meer over weten?

Bankastraat

Bankastraat

De Bankastraat wordt heringericht, de straat wordt veiliger en groener. De maximale snelheid gaat naar 30 kilometer per uur. Langs de straat wordt de F35 doorgetrokken, het laatste lange stuk van de F35 wat in Hengelo nog ontbreekt. Goed nieuws dus voor fietsers in Hengelo en de regio. De uitvoering van het werk wordt gedaan door aannemer Wegenbouw Lansink b.v. uit Saasveld.

Binnenstad

Binnenstad

De Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH), Hengelo Promotie, KHN Hengelo en de gemeente Hengelo hebben een gezamenlijk actieplan opgesteld voor een vitale Hengelose binnenstad. In het actieplan binnenstad 2022 – 2026 staan de maatregelen die in samenhang plaatsvinden om een levendige en toekomstbestendige Hengelose binnenstad te realiseren: compacter, met minder winkelleegstand en meer bezoekers.

Campus Driene

Campus Driene

Aan de oostzijde van Hengelo ligt de wijk Groot Driene. Tussen de spoorlijn Hengelo-Oldenzaal en de wijk ligt een gebied met een parkachtige, maar ook een rommelige en gesloten uitstraling. Genoemd naar de hier centraal gelegen ontsluitingsweg, heet dit gebied ‘Sportlaan Driene en omgeving’. Het gebied kent een gemengde invulling met maatschappelijke voorzieningen als sport- en vrijetijdsverenigingen, een kerk en onderwijsvoorzieningen. Daar gaan we aan de slag.

Dalmeden

Dalmeden

Ruim wonen in het groen en zelf in belangrijke mate mogen bepalen hoe je nieuwe woning eruit ziet. Het kan in de nieuwe Hengelose woonwijk Dalmeden in het noorden van Hengelo.

Fietssnelweg F35

Fietssnelweg F35

De Regio Twente werkt aan het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente. Het belangrijkste onderdeel is de fietssnelweg F35 van Nijverdal, via Wierden, Almelo, Borne en Hengelo naar Enschede.

Groen en water in de stad

Groen en water in de stad

Zomers en winters worden steeds wisselvalliger. Extreme regenval komt steeds vaker voor als gevolg van klimaatverandering. In Hengelo zijn we daarom op veel plekken bezig met een klimaatbestendige inrichting. Maak ook jouw huis en tuin water- en hitteproof!

Hart van Zuid

Hart van Zuid

Hart van Zuid is dé plek in Twente voor mensen met ambitie en dromen.

Herinrichting Wetplein en omgeving

Herinrichting Wetplein en omgeving

Het gebied achter de Lambertbasiliek: Wemenstraat, De Wetstraat en Smutsstraat krijgt een nieuwe groene inrichting. De Lambertuspassage is gesloopt, daar komt een groene kerktuin voor terug. Ook het parkeerterrein en het omliggende gebied worden flink aangepakt!

Het Broek

Het Broek

In het noorden van Hengelo ligt de nieuwbouwwijk Het Broek. Deze bestaat uit de buurten Broek Noord, Oost en Zuid. Broek Zuid is voor een groot deel al bewoond. Broek Noord is nog in ontwikkeling.

Marktplein: het plein van ons allemaal

Marktplein: het plein van ons allemaal

Het nieuwe marktplein is in 2023 afgerond. Het ontwerp van het marktplein is samen met Hengeloërs ontstaan. Daarom werd het openingsweekend van het plein ook door Hengelose evenementenorganisaties, verenigingen, winkeliers, horeca en andere partners verzorgd. Wat heeft Hengelo een hoop te bieden, als culturele, sociale, culinaire en gastvrije stad!

Marskant

Marskant

Stadswoningen en vrijstaande woningen

Mobiliteitsplan: Hengelo in beweging!

Mobiliteitsplan: Hengelo in beweging!

Er is hard gewerkt aan het mobiliteitsplan ‘Heel Hengelo in beweging’. In dit plan maken we keuzes om Hengelo in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden én nog duurzamer te maken.

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

In een omgevingsvisie worden alle aspecten van de fysieke leefomgeving in één visie geïntegreerd.

Prins Bernhardplantsoen

Prins Bernhardplantsoen

Het Prins Bernhardplantsoen is een prachtige locatie van rust en groen in het centrum van Hengelo. Het heeft een horecapaviljoen en een klassieke muziekkoepel. Een plantsoen voor ontmoeting en gezelligheid en ook wat reuring op z'n tijd. Zo'n plek verdient het om gekoesterd te worden. En dat gaan we doen. De 'binnentuin van Hengelo' wordt fors opgeknapt en het paviljoen krijgt uitbreiding.

Toegangsbeleid Hengelose binnenstad

Toegangsbeleid Hengelose binnenstad

Het bestaande toegangsbeleid voor de Hengelose binnenstad voldoet niet meer. Dat is de conclusie van uitgebreid onderzoek naar het verkeer en het gedrag van verkeersgebruikers in de binnenstad. Uit het onderzoek komt het rapport ‘Advies actualisatie toegangsbeleid binnenstad Hengelo’ voort. In dit rapport worden de maatregelen geadviseerd die de binnenstad weer autovrij moeten maken. Het college heeft ingestemd met het verder uitwerken en aanpassen van het toegangsbeleid zoals beschreven in het adviesrapport.

Van Grijs naar Groen

Van Grijs naar Groen

Vernieuwing bedrijventerrein Timmersveld

Vernieuwing bedrijventerrein Timmersveld

De gemeente Hengelo werkt aan sterke bedrijventerreinen die klaar zijn voor de toekomst. Samen met ondernemers en ondernemersverenigingen kijken we wat daarvoor nodig is: welke maatregelen moeten we nemen en wat gaat dat kosten. Deze aanpak passen we ook toe voor bedrijventerrein Timmersveld. Dit is het gebied vanaf de Beitelstraat over de Hamerstraat tot de Deurningerstraat; de Hamerstraat tot de kruising met de Zaagstraat; en de Zaagstraat tot de Landmansweg.

Verruiming Twentekanalen

Verruiming Twentekanalen

Hierdoor kunnen grotere schepen van het Twentekanaal gebruik maken. Goed voor de economie en de vermindering van de CO2-uitstoot.

Winkelcentrum Groot Driene

Winkelcentrum Groot Driene

Het (parkeer)terrein rondom het winkelcentrum Groot Driene wordt opnieuw ingericht. Het wandelgebied rondom dit winkelcentrum krijgt nieuwe bestrating. De looproutes van en naar Het Swafert en het gezondheidscentrum worden verbeterd. Daarnaast verbeteren we de verkeersveiligheid door de rotonde bij de Staringstraat aan te passen. Als deze werkzaamheden zijn afgerond leggen we een nieuwe rotonde aan op de hoek PC Hooftlaan-Laan van Driene.

Niet gevonden wat u zocht?