Projecten en plannen

Hier vindt u informatie over actuele projecten, zoals grote wegwerkzaamheden of nieuwbouwprojecten.

Waar wilt u meer over weten?

Aanpak marktplein

Aanpak marktplein

Het nieuwe marktplein is klaar en dat werd groots gevierd! Het ontwerp van het marktplein is in co-creatie met Hengeloërs ontstaan. Daarom werd de openingsweekend van het plein ook door Hengelose evenementenorganisaties, verenigingen, winkeliers, horeca en andere partners verzorgd. Wat heeft Hengelo een hoop te bieden, als culturele, sociale, culinaire en gastvrije stad! Ook de warenmarkt is weer terug op het marktplein. Daar ben je elke woensdag en zaterdag van harte welkom!

Bankastraat

Bankastraat

De Bankastraat wordt heringericht, de straat wordt veiliger en groener. De maximale snelheid gaat naar 30 kilometer per uur. Langs de straat wordt de F35 doorgetrokken, het laatste lange stuk van de F35 wat in Hengelo nog ontbreekt. Goed nieuws dus voor fietsers in Hengelo en de regio.

Binnenstad

Binnenstad

De Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH), Hengelo Promotie, KHN Hengelo en de gemeente Hengelo hebben een gezamenlijk actieplan opgesteld voor een vitale Hengelose binnenstad. In het actieplan binnenstad 2022 – 2026 staan de maatregelen die in samenhang plaatsvinden om een levendige en toekomstbestendige Hengelose binnenstad te realiseren: compacter, met minder winkelleegstand en meer bezoekers.

Campus Driene

Campus Driene

De gemeenteraad heeft op 21 september 2022 besloten in te stemmen met:

Dalmeden

Dalmeden

Ruim wonen in het groen en zelf in belangrijke mate mogen bepalen hoe je nieuwe woning eruit ziet. Het kan in de nieuwe Hengelose woonwijk Dalmeden in het noorden van Hengelo.

Elisabethstraat

Elisabethstraat

Het project Elisabethstraat ligt tussen de Elisabethstraat, Laurastraat, Andreastraat, het Laurapark en de Krabbenbosweg.

Fietssnelweg F35

Fietssnelweg F35

De Regio Twente werkt aan het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente. Het belangrijkste onderdeel is de fietssnelweg F35 van Nijverdal, via Wierden, Almelo, Borne en Hengelo naar Enschede.

Groen en water in de stad

Groen en water in de stad

Zomers en winters worden steeds wisselvalliger. Extreme regenval komt steeds vaker voor als gevolg van klimaatverandering. In Hengelo zijn we daarom op veel plekken bezig met een klimaatbestendige inrichting. Maak ook jouw huis en tuin water- en hitteproof!

Hart van Zuid

Hart van Zuid

Hart van Zuid is dé plek in Twente voor mensen met ambitie en dromen.

Herinrichting Wetplein en omgeving

Herinrichting Wetplein en omgeving

Het gebied achter de Lambertbasiliek: Wemenstraat, De Wetstraat en Smutsstraat krijgt een nieuwe groene inrichting. De Lambertuspassage is gesloopt, daar komt een groene kerktuin voor terug. Ook het parkeerterrein en het omliggende gebied worden flink aangepakt!

Het Broek

Het Broek

In het noorden van Hengelo ligt de nieuwbouwwijk Het Broek. Deze bestaat uit de buurten Broek Noord, Oost en Zuid. Broek Zuid is voor een groot deel al bewoond. Broek Noord is nog in ontwikkeling.

Marskant

Marskant

Stadswoningen en vrijstaande woningen

Mobiliteitsplan: Hengelo in beweging!

Mobiliteitsplan: Hengelo in beweging!

Er is hard gewerkt aan het mobiliteitsplan ‘Heel Hengelo in beweging’. In dit plan maken we keuzes om Hengelo in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden én nog duurzamer te maken.

Nieuwbouw VSO

Nieuwbouw VSO

Attendiz bouwt met ondersteuning van de gemeente Hengelo een nieuwe school. Deze school leidt leerlingen op tot vakmanschap in een specifieke branche binnen de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De nieuwe school komt op de plaats van het oude Gilde College aan de Bandoengstraat. De oude school is de afgelopen maanden gesloopt. De gemeente stelt 5,4 miljoen beschikbaar voor de nieuwbouw.

Nieuwe Es

Nieuwe Es

De Nieuwe Es is na de herstructurering een vitale wijk met een mix aan leefstijlen en woningtypen. Een mix van oud en nieuw.

Omgeving Twentebad op de schop

Omgeving Twentebad op de schop

Op 5 april 2023 start aannemer Strukton, in opdracht van de gemeente Hengelo, met het herinrichten van het gebied rondom het Twentebad. De bezoekersaantallen van het bad zijn in de jaren voor corona flink gestegen: in 7 jaar een toename van 100.000 bezoekers! Tijd voor actie!

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

In een omgevingsvisie worden alle aspecten van de fysieke leefomgeving in één visie geïntegreerd.

Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is een nieuwe wet, die voor heel Nederland geldt. Hierin staan alle wetten en regels voor de fysieke leefomgeving. Kortom een wet die gaat over alles wat u buiten ziet, hoort of ruikt.

Prins Bernhardplantsoen

Prins Bernhardplantsoen

Het Prins Bernhardplantsoen is een prachtige locatie van rust en groen in het centrum van Hengelo. Het heeft een horecapaviljoen en een klassieke muziekkoepel. Een plantsoen voor ontmoeting en gezelligheid en ook wat reuring op z'n tijd. Zo'n plek verdient het om gekoesterd te worden. En dat gaan we doen. De 'binnentuin van Hengelo' wordt fors opgeknapt en het paviljoen krijgt uitbreiding.

Seahorse

Seahorse

Het Seahorse-terrein wordt een heel diverse wijk met veel verschillende woningtypen. Een plek waar het historische verleden af en toe nog voelbaar is, maar waar je tegelijkertijd heel modern en fit kunt wonen.

Toegangsbeleid Hengelose binnenstad

Toegangsbeleid Hengelose binnenstad

Het bestaande toegangsbeleid voor de Hengelose binnenstad voldoet niet meer. Dat is de conclusie van uitgebreid onderzoek naar het verkeer en het gedrag van verkeersgebruikers in de binnenstad. Uit het onderzoek komt het rapport ‘Advies actualisatie toegangsbeleid binnenstad Hengelo’ voort. In dit rapport worden de maatregelen geadviseerd die de binnenstad weer autovrij moeten maken. Het college heeft ingestemd met het verder uitwerken en aanpassen van het toegangsbeleid zoals beschreven in het adviesrapport.

Van Grijs naar Groen

Van Grijs naar Groen

Vernieuwing bedrijventerrein Timmersveld

Vernieuwing bedrijventerrein Timmersveld

De gemeente Hengelo werkt aan sterke bedrijventerreinen die klaar zijn voor de toekomst. Samen met ondernemers en ondernemersverenigingen kijken we wat daarvoor nodig is: welke maatregelen moeten we nemen en wat gaat dat kosten. Deze samenwerking noemen we de ‘investeringsgerichte aanpak bedrijventerreinen’(IAB). Deze aanpak passen we ook toe voor bedrijventerrein Timmersveld.

Verruiming Twentekanalen

Verruiming Twentekanalen

Hierdoor kunnen grotere schepen van het Twentekanaal gebruik maken. Goed voor de economie en de vermindering van de CO2-uitstoot.

Winkelcentrum Groot Driene

Winkelcentrum Groot Driene

Het (parkeer)terrein rondom het winkelcentrum Groot Driene wordt opnieuw ingericht. Het wandelgebied rondom dit winkelcentrum krijgt nieuwe bestrating. De looproutes van en naar Het Swafert en het gezondheidscentrum worden verbeterd. Daarnaast verbeteren we de verkeersveiligheid door de rotonde bij de Staringstraat aan te passen. Als deze werkzaamheden zijn afgerond leggen we een nieuwe rotonde aan op de hoek PC Hooftlaan-Laan van Driene.

Niet gevonden wat u zocht?