Projecten en plannen

Hier vindt u informatie over actuele projecten, zoals grote wegwerkzaamheden of nieuwbouwprojecten.

Waar wilt u meer over weten?

Aanpak marktplein

Aanpak marktplein

Het marktplein is een onderwerp met veel betrokkenheid uit de Hengelose samenleving. De gemeenteraad heeft tijdens de politieke markt op 20 november 2019 aangegeven een co-creatie proces te willen met de samenleving. Het doel: een breed gedragen plan voor dit gebied samenstellen. Hierbij heeft de gemeenteraad een kaderstellende rol en heeft bureau Rode Wouw het participatietraject begeleid.

Anthoniusstraat

Anthoniusstraat

De gemeente Hengelo is van plan om in 2022 de Anthoniusstraat en de Karelstraat opnieuw in te richten en de riolering in de straten aan te pakken. Op deze pagina vindt u het nieuwe definitieve ontwerp.

Bankastraat

Bankastraat

Op maandag 11 juli organiseerden we een inloopbijeenkomst voor de herinrichting van de Bankastraat. We zijn van plan om de fietssnelweg F35 door te trekken, de riolering te vervangen en de nieuwe weg verkeersveilig in te richten. Ook willen wij het parkeren graag beter organiseren.

Berenjacht

Berenjacht

De beren zijn op avontuur gegaan. Help jij hun mee op hun avontuur?

Binnenstad

Binnenstad

De Stichting Centrummanagement Hengelo (SCH), Hengelo Promotie, KHN Hengelo en de gemeente Hengelo hebben een gezamenlijk actieplan opgesteld voor een vitale Hengelose binnenstad. In het actieplan binnenstad 2022 – 2026 staan de maatregelen die in samenhang plaatsvinden om een levendige en toekomstbestendige Hengelose binnenstad te realiseren: compacter, met minder winkelleegstand en meer bezoekers.

Elisabethstraat

Elisabethstraat

Het project Elisabethstraat ligt tussen de Elisabethstraat, Laurastraat, Andreastraat, het Laurapark en de Krabbenbosweg.

Fietssnelweg F35

Fietssnelweg F35

De Regio Twente werkt aan het Hoogwaardig Fietsnetwerk Twente. Het belangrijkste onderdeel is de fietssnelweg F35 van Nijverdal, via Wierden, Almelo, Borne en Hengelo naar Enschede.

Groen en water in de stad

Groen en water in de stad

Zomers en winters worden steeds wisselvalliger. Extreme regenval komt steeds vaker voor. In Hengelo zijn we op veel plekken bezig met een klimaatbestendige inrichting. Maak ook jouw huis en tuin water- en hitteproof!

Hart van Zuid

Hart van Zuid

Hart van Zuid is dé plek in Twente voor mensen met ambitie en dromen.

Het Broek

Het Broek

In het noorden van Hengelo ligt de nieuwbouwwijk Het Broek. Deze bestaat uit de buurten Broek Noord, Oost en Zuid. Broek Zuid is voor een groot deel al bewoond. Broek Noord en Broek Oost zijn nog in ontwikkeling.

Marskant

Marskant

Stadswoningen en vrijstaande woningen

Medaillon

Medaillon

Aan de rand van het stadspark Weusthag ligt de wijk Medaillon. De gemeente Hengelo ontwikkelt deze wijk samen met Dura Vermeer.

Mobiliteitsplan: Hengelo in beweging!

Mobiliteitsplan: Hengelo in beweging!

De gemeente Hengelo is gestart met het opstellen van een mobiliteitsplan. Mobiliteit is meer dan verkeer. En meer dan wegen en kruispunten. Mobiliteit gaat om het verbinden van mensen en activiteiten. We hebben allemaal met mobiliteit te maken. We bewegen door de stad, we lopen, we fietsen, we pakken de bus, de trein of rijden in de auto. Hoe beweegt u eigenlijk door de stad? Heeft u hier weleens over nagedacht? En hoe ziet de toekomst van mobiliteit er voor Hengelo uit?

Nieuwbouw VSO

Nieuwbouw VSO

Attendiz bouwt met ondersteuning van de gemeente Hengelo een nieuwe school. Deze school leidt leerlingen op tot vakmanschap in een specifieke branche binnen de Arbeidsmarkt Gerichte Leerweg (AGL) van het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO). De nieuwe school komt op de plaats van het oude Gilde College aan de Bandoengstraat. De oude school is de afgelopen maanden gesloopt. De gemeente stelt 5,4 miljoen beschikbaar voor de nieuwbouw.

Nieuwe Es

Nieuwe Es

De Nieuwe Es is na de herstructurering een vitale wijk met een mix aan leefstijlen en woningtypen. Een mix van oud en nieuw.

Omgevingsvisie

Omgevingsvisie

In een omgevingsvisie worden alle aspecten van de fysieke leefomgeving in één visie geïntegreerd.

Seahorse

Seahorse

Het Seahorse-terrein wordt een heel diverse wijk met veel verschillende woningtypen. Een plek waar het historische verleden af en toe nog voelbaar is, maar waar je tegelijkertijd heel modern en fit kunt wonen.

Verplaatsing taxistandplaats nachthoreca

Verplaatsing taxistandplaats nachthoreca

Het marktplein in Hengelo krijgt een nieuwe inrichting. De huidige taxistandplaats voor de nachthoreca komt niet terug in de nieuwe inrichting voor het marktplein. De gemeente heeft een nieuwe locatie gevonden rondom het Kloosterhof parkeerterrein.

Verruiming Twentekanalen

Verruiming Twentekanalen

Hierdoor kunnen grotere schepen van het Twentekanaal gebruik maken. Goed voor de economie en de vermindering van de CO2-uitstoot.

Winkelcentrum Groot Driene

Winkelcentrum Groot Driene

Het terrein rondom het winkelcentrum wordt opnieuw ingericht. De parkeerterreinen worden opnieuw ingericht en het wandelgebied rondom het winkelcentrum voorzien we van nieuwe bestrating. De looproutes van en naar Het Swafert en het gezondheidscentrum worden verbeterd. Ook verbeteren we de verkeersveiligheid door aanpassing van de rotonde bij de Staringstraat en de aanleg van een nieuwe rotonde op de hoek PC Hooftlaan-Laan van Driene.

Niet gevonden wat u zocht?