Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Het Broek

In het noorden van Hengelo ligt de nieuwbouwwijk Het Broek. Deze bestaat uit de buurten Broek Noord, Oost en Zuid. Broek Zuid is voor een groot deel al bewoond. Broek Noord is nog in ontwikkeling.

Broek Noord ligt tussen de wijk Slangenbeek en de verlengde Beneluxlaan en bestaat uit het Silverveld, Slingerveld en de Noordrand (in ontwikkeling).

Broek Noordrand is het gebied tussen Bijenkorf en Duizendpoot waar nog 84 nieuwe woningen kunnen komen. Er komt een mix van vrijstaande, half-vrijstaande en rijwoningen voor de koopsector. De meeste woningen zullen projectmatig door ontwikkelaar BPD worden gerealiseerd. Langs de Duizendpoot worden circa 13 van de 16 vrijstaande woningen als bouwkavels door de gemeente uitgegeven. Hier kunnen inwoners dan zelf een woning realiseren. 

De procedure om het bestemmingsplan te wijzigen, loopt nog. Het bestemmingsplan is in november 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Tegen dit besluit is beroep ingesteld bij de Raad van State. De behandeling van dit beroep moet nog plaatsvinden, maar de uitkomst heeft geen invloed op de positie van de woningen. De voorbereiding op de realisatie van de woningen gaat daarom gewoon door.

In de tweede helft van 2022 wordt het gebied bouwrijp gemaakt. In de loop van 2023 kan dan naar verwachting worden gestart met de bouw van de eerste woningen. Zodra alle woningen gereed zijn, wordt het gebied woonrijp gemaakt. Daarna is het Broek helemaal klaar.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Rogier Jacobs via:

Het Broek

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu