Het Broek

In het noorden van Hengelo ligt de nieuwbouwwijk Het Broek. Deze bestaat uit de buurten Broek Noord, Oost en Zuid. Broek Zuid is voor een groot deel al bewoond. Broek Noord en Broek Oost zijn nog in ontwikkeling.

Broek Noord ligt tussen de wijk Slangenbeek en de verlengde Beneluxlaan en bestaat uit het Silverveld, Slingerveld en de Noordrand (in ontwikkeling).

Broek Noordrand is het gebied tussen Bijenkorf en Duizendpoot waar nog 84 nieuwe woningen kunnen komen. Er komt een mix van vrijstaande, half-vrijstaande en rijwoningen voor de koopsector. De meeste woningen zullen projectmatig door ontwikkelaar BPD worden gerealiseerd. Langs de Duizendpoot worden circa 13 van de 16 vrijstaande woningen als bouwkavels door de gemeente uitgegeven. Hier kunnen inwoners dan zelf een woning realiseren. Om deze ontwikkelingen mogelijk te maken, wordt nu eerst een nieuw bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht.

Bij het bestemmingsplan wordt ook een beeldkwaliteitplan vastgesteld. Het ontwerp vindt u hier. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitplan worden naar verwachting aanstaande zomer door de gemeenteraad vastgesteld. Daarna kan er bouwrijp worden gemaakt, waarna de realisatie van de woningen begin 2022 kan starten. Langs de Bijenkorf heeft de gemeente de afgelopen jaren kavels voor zelfrealisatie uitgegeven. De
laatste kavels zijn in verkoop

Het gebied tussen Duizendpoot en Deurningerstraat bood voorheen ruimte aan circa 100 woningen. Met de provincie zijn afspraken gemaakt om het aantal nog te bouwen woningen in dit gebied te verkleinen.

Dit heeft geleid tot nieuwe afspraken met de ontwikkelaar die in dit gebied een bouwclaim heeft. Het resultaat van deze afspraken is dat hier nog 31 nieuwe woningen gerealiseerd kunnen worden. Het gaat om 3 vrijstaande en 28 halfvrijstaande woningen die ten zuidoosten van de Duizendpoot gebouwd gaan worden. De voorbereidingen op het nieuwe bestemmingsplan en het bouwrijp maken van dit gebied zijn in volle gang. De ontwikkelaar gaat op korte termijn starten met de verkoop van de woningen. Realisatie vindt waarschijnlijk in 2020 en 2021 plaats.

Voor informatie kunt u contact opnemen met Rogier Jacobs via:

Het Broek

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu