Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Campus Driene

Aan de oostzijde van Hengelo ligt de wijk Groot Driene. Tussen de spoorlijn Hengelo-Oldenzaal en de wijk ligt een gebied met een parkachtige, maar ook een rommelige en gesloten uitstraling. Genoemd naar de hier centraal gelegen ontsluitingsweg, heet dit gebied ‘Sportlaan Driene en omgeving’. Het gebied kent een gemengde invulling met maatschappelijke voorzieningen als sport- en vrijetijdsverenigingen, een kerk en onderwijsvoorzieningen. Daar gaan we aan de slag.

De gemeenteraad heeft op 21 september 2022 besloten in te stemmen met:

  • de behandeling van de zienswijzen, zoals opgenomen in de Reactienota zienswijzen Gebiedsvisie Campus Driene (Sportlaan Driene en omgeving);
  • de Gebiedsvisie Campus Driene (Sportlaan Driene en omgeving) en de Reactienota zienswijzen Gebiedsvisie Campus Driene (Sportlaan Driene en omgeving) vast te stellen.

 

Lees de Nieuwsbrief "Campus Driene"

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu