Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Campus Driene

De gemeenteraad heeft op 21 september 2022 besloten in te stemmen met:

de behandeling van de zienswijzen, zoals opgenomen in de Reactienota zienswijzen Gebiedsvisie Campus Driene (Sportlaan Driene en omgeving);

de Gebiedsvisie Campus Driene (Sportlaan Driene en omgeving) en de Reactienota zienswijzen Gebiedsvisie Campus Driene (Sportlaan Driene en omgeving) vast te stellen.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu