Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Vernieuwing bedrijventerrein Timmersveld

De gemeente Hengelo werkt aan sterke bedrijventerreinen die klaar zijn voor de toekomst. Samen met ondernemers en ondernemersverenigingen kijken we wat daarvoor nodig is: welke maatregelen moeten we nemen en wat gaat dat kosten. Deze aanpak passen we ook toe voor bedrijventerrein Timmersveld. Dit is het gebied vanaf de Beitelstraat over de Hamerstraat tot de Deurningerstraat; de Hamerstraat tot de kruising met de Zaagstraat; en de Zaagstraat tot de Landmansweg.

Doelen en maatregelen

Dit is wat we op het bedrijventerrein Timmersveld willen bereiken:

  • Doel: betere verkeersveiligheid voor fietsers
    Uitwerking: een goede verbinding door het realiseren van een vrijliggend fietspad;
  • Doel: betere kwaliteit van de openbare ruimte
    Uitwerking: toevoegen van groen, klimaatadaptatie en vernieuwing van de wegen, verlichting en riolering.

Ontwerp

Deze doelen zijn uitgewerkt tot een ontwerp voor het gebied. Voor het ontwerp houden we rekening met allerlei zaken, zoals met verkeer en bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. En ook met water, bodem, riolering en groen.

Op 20 juli 2023 is er een informatieavond geweest, waarbij wij het voorlopig ontwerp hebben laten zien. Tijdens deze bijeenkomst hebben verschillende bezoekers opmerkingen en aanvullingen op het toen voorliggend ontwerp meegegeven. Wij hebben deze bestudeerd en waar mogelijk ingepast in het definitieve ontwerp. Daarnaast hebben wij de inrichting van het vrijliggende fietspad aan de Hamerstraat definitief kunnen maken in afstemming met het Waterschap. Tijdens een informatieavond op 9 januari 2024 hebben we het definitieve ontwerp laten zien voor de herinrichting van de openbare ruimte op Timmersveld. 

Planning

Over die precieze kosten neemt de raad aan het begin van 2024 een besluit. Hierna kunnen we op zoek naar partijen die de plannen gaan uitvoeren.

 

Hier ziet u het definitieve ontwerp.

Informatie

Als de werkzaamheden worden gestart dan ontvangen de ondernemers van het bedrijventerrein een nieuwsbrief met daarin alle relevante informatie. Ook delen we via de gemeentelijke website informatie hierover.

 

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu