Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Vernieuwing bedrijventerrein Timmersveld

De gemeente Hengelo werkt aan sterke bedrijventerreinen die klaar zijn voor de toekomst. Samen met ondernemers en ondernemersverenigingen kijken we wat daarvoor nodig is: welke maatregelen moeten we nemen en wat gaat dat kosten. Deze samenwerking noemen we de ‘investeringsgerichte aanpak bedrijventerreinen’(IAB). Deze aanpak passen we ook toe voor bedrijventerrein Timmersveld.

Doelen en maatregelen

Dit is wat we op het bedrijventerrein Timmersveld willen bereiken:

  • betere verkeersveiligheid voor fietsers, met aandacht voor goede verbindingen;
  • betere kwaliteit van de openbare ruimte, met aandacht voor groen, wegen en riolering.

Ontwerp

Deze doelen werken we uit tot een ontwerp voor het gebied. Dit is het gebied vanaf de Beitelstraat over de Hamerstraat tot de Deurningerstraat; de Hamerstraat tot de kruising met de Zaagstraat; en de Zaagstraat tot de Landmansweg.

Voor het ontwerp houden we rekening met allerlei zaken, zoals met verkeer en bereikbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Ook water, bodem, riolering en groen. Het is dus best een ingewikkelde puzzel om te komen tot een goed ontwerp.

Planning

Momenteel zijn we bezig met de verdere uitwerking van het voorlopig ontwerp. Als het ontwerp definitief is weten we preciezer wat het gaat kosten. Over die precieze kosten neemt de raad aan het eind van 2023 een besluit. Vanaf begin 2024 kunnen we op zoek naar partijen die de plannen gaan uitvoeren.

 

Hier ziet u het voorlopig ontwerp (VO) van de vernieuwing van Timmersveld. Het voorlopig ontwerp wordt ontwikkeld tot een definitief ontwerp (DO). Momenteel is de gemeente nog in overleg met het Waterschap Vechtstromen en worden de opmerkingen van de informatiebijeenkomst verwerkt. Naar aanleiding daarvan kunnen er nog aanpassing in het voorlopig ontwerp plaatsvinden.

 

 

 

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu