Van Grijs naar Groen

Met de regeling Van Grijs naar Groen wil gemeente Hengelo de komende jaren graag alle wijken in Hengelo vergroenen. Per wijk is 75.000 euro beschikbaar. Na de wijken Woolde, Noord, Slangenbeek en Wilderinkshoek is het in 2022 de beurt aan Groot Driene, aanmelden van ideeën kon tot en met 24 april. Op dit moment kijken we naar de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de ingediende ideeën.

Waarom van Grijs naar Groen?

Gemeente Hengelo wil ‘grijze’ bestrating en verharding in de openbare ruimte vervangen voor extra groen. Veel mensen worden blij en ontspannen van groen. Door groen in de buurt ontstaat er bovendien sneller een buurtgevoel. Maar niet alleen mensen, ook bijen, vlinders en vogels komen af op groen. En dat is goed voor de biodiversiteit. En wat is er lekkerder dan een stukje wandelen, fietsen of hardlopen in het groen? Groen in de stad is goed voor iedereen.

De roep om groen in de stad wordt ook steeds luider, nu het klimaat verandert. Zomers en winters worden steeds wisselvalliger met zwaardere buien, hitte en droogte. Groen is nodig om de pieken in regenwater op te vangen en het zorgt voor verkoeling op zomerse dagen. 

Naast het project Van Grijs naar Groen zijn we op veel meer plekken in de stad bezig. Nieuwsgierig? Kijk eens op www.hengelo.nl/klimaat.

Planning

2022: Groot Driene

Aanmelden van grijze locaties in Groot Driene kon van 4 tot en met 24 april 2022.

Lees verder

Check op uitvoerbaarheid en haalbaarheid in Groot Driene

Op dit moment kijken we naar de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van de ingediende ideeën. Eind mei weten we meer over het vervolg.

2020: Woolde en Noord

In 2020 konden bewoners van Woolde en Noord ideeën aandragen.

Lees verder

Begin 2021: Slangenbeek

Begin 2021 konden bewoners van Slangenbeek ideeën aandragen.

Lees verder

Presentatie ontwerp aan Slangenbeek

Op woensdag 29 september werd het concept groenontwerp aan bewoners en ondernemers van Slangenbeek gepresenteerd.

Locaties aanmelden Wilderinkshoek

Aanmelden van grijze locaties in Wilderinkshoek kon van 5 tot en met 24 oktober 2021.

In gesprek in Wilderinkshoek

Op dit moment zijn er gesprekken met de initiatiefnemers van groene ideeën uit Wilderinkshoek

Uitvoering project Slangenbeek

In Slangenbeek is Farwick Groenspecialisten gestart met het vergroenen van winkelcentrum Slangenbeek: werkzaamheden van 28 februari t/m 14 maart.

Lees verder

Nieuws

Groot Driene: Van Grijs naar Groen!

Inwoners van de wijk Groot Driene konden grijze locaties in hun wijk aanmelden voor het project Van Grijs naar Groen! In 2022 is er namelijk extra geld beschikbaar om de wijk te vergroenen.

Uitvoering Van Grijs naar Groen in Slangenbeek van start

In Slangenbeek is Farwick Groenspecialisten gestart met de uitvoering van het project Van Grijs naar Groen. Een project waar gemeente Hengelo verharding in de openbare ruimte wil vervangen voor extra groen. Het vergroenen van het winkelcentrum won de verkiezing voor het project in Slangenbeek. De bedenkers van het initiatief, de wijkraad Slangenbeek, zijn samen met gemeente Hengelo aan de slag gegaan met een ontwerp.

Van Grijs naar Groen, hoe staan we ervoor?

Gemeente Hengelo wil ‘grijze’ verharding in de openbare ruimte vervangen door extra groen. Voor alle Hengelose wijken is hiervoor 75.000 euro beschikbaar. We vragen wijkbewoners om met ideeën te komen. De winnende initiatieven per wijk pakt de gemeente samen met de initiatiefnemers op.

Van Grijs naar Groen: Wilderinkshoek aan de beurt

Woont u in de wijk Wilderinkshoek in Hengelo en kent u een stuk gemeentegrond dat er nu kaal en grijs uitziet. Deel deze locatie dan met uw buren en gemeente Hengelo. In 2021 is er namelijk extra geld beschikbaar om Wilderinkshoek te vergroenen. Inwoners kunnen locaties aandragen tot en met 24 oktober.

Ontwerpen en schetsen met Slangenbeek

Op 2 juni werd de uitslag bekend gemaakt van Van Grijs naar Groen in Slangenbeek. De vergroening van het winkelcentrum Slangenbeek kreeg de meeste stemmen en won de stemming. Maar hoe komt het winkelcentrum er straks uit te zien?

Winkelcentrum Slangenbeek gaat voor groen!

Met de regeling Van Grijs naar Groen wil gemeente Hengelo de komende jaren graag alle wijken in Hengelo vergroenen. In 2020 startten we in de wijken Woolde en Noord. Dit jaar was de beurt aan Slangenbeek. De vergroening voor het winkelcentrum Slangenbeek kreeg van de wijkbewoners de meeste stemmen (bijna 400!). De initiatiefnemers gaan samen met de gemeente aan de slag met het ontwerp.

Stemmen in Slangenbeek vanaf 17 mei

In 2020 startte het project Van Grijs naar Groen in Hengelo. Het doel: de komende jaren alle wijken in Hengelo vergroenen. Woolde was de eerste wijk. Daarna volgde Noord. In 2021 is het aanmelden van locaties in de wijk Slangenbeek inmiddels achter de rug. Vanaf 17 mei kunnen inwoners van Slangenbeek stemmen op de locatie van hun voorkeur.

Groener Hengelo dankzij van Grijs naar Groen

In 2020 startte het project Van Grijs naar Groen in Hengelo. Het doel: de komende jaren alle wijken in Hengelo vergroenen. Woolde was de eerste wijk. Daarna volgde Noord. In 2021 is het aanmelden van locaties in de wijk Slangenbeek inmiddels achter de rug. Vanaf 17 mei kunnen inwoners van Slangenbeek stemmen op de locatie van hun voorkeur.

Van Grijs naar Groen: Slangenbeek aan de beurt

Woont u in de wijk Slangenbeek in Hengelo en kent u een stuk gemeentegrond dat er nu kaal en grijs uitziet. Deel deze locatie dan met uw buren en gemeente Hengelo. Ook in 2021 is er namelijk extra geld beschikbaar om de wijk Slangenbeek te vergroenen. Inwoners kunnen locaties aandragen van 1 tot en met 18 april. Aanmelden kan via www.hengelo.nl/vangrijsnaargroen.

Wessex: De schop gaat in de grond

Aan het begin van 2020 zag het project ‘van Grijs naar Groen’ het licht. Met dit project wil de gemeente Hengelo in vier jaar alle wijken in Hengelo groener maken. Per wijk is 75.000 euro beschikbaar. Er werd gestart in de wijk Woolde. Bijzondere aan dit project: de ideeën komen uit de wijk zelf. Op woensdag 2 december start de aannemer aan de Wessex met het verwijderen van het asfalt, daarmee heeft de Wessex de primeur. Het eerste project ‘van Grijs naar Groen’ in uitvoering! Na het verwijderen van alle asfalt start ook de aanplant van het groen.