FAQ

De meest gestelde vragen over het proces en de kaders vindt u hieronder. Als uw vraag er niet tussen staat, kunt u contact opnemen met ons.

Het aanleveren van ideeën voor Van Grijs naar Groen in de wijk Noord (De Noork, De Elsbeek, Noord (Sterrenbuurt) en Klein Driene) start op 13 juli 2020. Aanleveren van ideeën kan tot en met 23 augustus.

In verband met corona werd een eerdere indien-periode stopgezet. Ideeën die al zijn binnengekomen worden uiteraard ook bij de nieuwe aanvraagperiode meegenomen. 

Alle ideeën worden door de gemeente getoetst op uitvoerbaarheid en haalbaarheid op het gebied van onder andere veiligheid en beheer. Als het nodig is nemen de groenspecialisten van de gemeente contact op, om het idee samen verder uit te werken.

De gemeente kan zelf ook ideeën inbrengen, waar bewoners op kunnen reageren. Alle uitvoerbare ideeën (uit de buurt en van de gemeente) worden uiteindelijk gepresenteerd op deze website.

In de wijk Noord vallen de buurten De Noork, De Elsbeek, Noord (Sterrenbuurt) en Klein Driene. Welke straten vallen precies onder Noord? Dat ziet u op de kaart hieronder. 

Wijk Noord

Er is per wijk € 75.000 beschikbaar. In 2020 starten we met de wijken Noord en Woolde. De overige wijken volgen.

De kosten per initiatief zijn erg verschillend. Als de stemmen geteld zijn, gaan we kijken welke initiatieven de meeste voorkeursstemmen hebben gekregen en hoeveel geld er dan eventueel overblijft voor de volgende initiatieven en hoe we die verdeling zo eerlijk mogelijk kunnen maken.