Planning

Van Grijs naar Groen Woolde is achter de rug. We starten nu in Noord (De Noork, De Elsbeek, Sterrenbuurt en Klein Driene)! De aanmeldperiode op 13 juli geopend. Insturen van groene ideeën kan tot en met 23 augustus.

Planning

Aanmelden ideeën Noord

Nieuwe ideeën aanmelden voor Noord (De Noork, De Elsbeek, Noord (Sterrenbuurt) en Klein Driene) kon van 13 juli t/m 23 augustus.

Check op uitvoerbaarheid Noord

Na het aanleveren van de ideeën kijken we of de plannen uitvoerbaar zijn.

Stemmen Noord

De planning is om in oktober / november het stemmen te organiseren.

Uitvoering

Uitvoering winnende ideeën is gepland voor het najaar van 2020.

Ideeën Woolde

Aanleveren van ideeën kon tot en met 28 februari

Check op uitvoerbaarheid Woolde

Na het aanleveren van de ideeën is er gekeken of de plannen uitvoerbaar zijn.

Gesprekken Woolde

Na de check op uitvoerbaarheid hebben we gesprekken gevoerd met de initiatiefnemers.

Stemmen Woolde

Stem op uw favoriete idee! Stemmen kon vanaf dinsdag 23 juni tot en met zondag 5 juli.

Uitslag stemming Woolde

Op donderdagmiddag 9 juli om 16.00 uur maakten we de uitslag bekend.

Lees verder