Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Van grijs naar groen Hengelo

Grijs naar Groen

Waar bent u naar op zoek?
Terug

27 januari

Van Grijs naar Groen, hoe staan we ervoor?

Wijk voor wijk een groener Hengelo

Gemeente Hengelo wil ‘grijze’ verharding in de openbare ruimte vervangen door extra groen. Voor alle Hengelose wijken is hiervoor 75.000 euro beschikbaar. We vragen wijkbewoners om met ideeën te komen. De winnende initiatieven per wijk pakt de gemeente samen met de initiatiefnemers op.

In 2022 gaan we door met Van Grijs naar Groen. Groot Driene is de eerste wijk die aan de beurt komt. Meer informatie over het aanmelden van ideeën volgt in de loop van dit voorjaar. In 2020 startten we in de wijken Woolde en Noord, in 2021 volgden Slangenbeek en Wilderinkshoek. Wat is er de afgelopen twee jaar gedaan in deze vier wijken?

Woolde

De winnende locatie in Woolde was de asfaltplaat aan de Wessex. In het najaar van 2020 werd het asfalt verwijderd en kort daarna werd het groen al geplant. Marga Huiskes, de initiatiefnemer van dit idee, reageerde toen al enthousiast: ‘Het is echt mooi geworden en nog dagelijks horen we bewoners of voorbijgangers die er erg van genieten.’ Het idee ‘In groene banen’, voor een groenere Deldenerstraat eindigde bij de stemming als tweede. In juni 2021 werd een deel van het asfalt uit de middenberm van de Deldenerstraat verwijderd. Inmiddels is het gras ingezaaid: in het voorjaar levert dat een mooie groene middenberm op!

Noord

In de wijk Noord kwamen drie ideeën binnen. Dit was binnen het beschikbare budget goed uit te voeren, daarom was er in Noord geen stemronde nodig. Bij de hofjes aan de Steenbokstraat zijn nieuwe bomen, sierkersen, geplant. Daarnaast is er plaatsgemaakt voor prachtige stinzenbollen. Diezelfde stinzenbollen komen straks ook op langs de Oldenzaalsestraat. Rondom basisschool de Reflector, het derde initiatief in Noord, is geïnvesteerd in extra groen: nieuwe bomen, diverse nieuwe planten, heesters, grassen en stinzenbollen. Een mooi collectief initiatief van enkele bewoners, de basisschool en het Havezatenhuis, waar biodiversiteit, beleving en samen zijn een plekje hebben gekregen. Ook is hier een voetpad, dat met de komst van het Havezatenhuis is komen te vervallen, in ere hersteld.

Slangenbeek

De wijkraad Slangenbeek kwam met het initiatief om het winkelcentrum Slangenbeek te vergroenen. Dit initiatief kon op veel draagvlak uit de wijk rekenen. De afgelopen maanden is het ontwerp uitgewerkt, gepresenteerd en aangescherpt. In het voorjaar van 2022 gaan we rondom het winkelcentrum aan de slag. Zes parkeerplaatsen verdwijnen, daar komen extra bomen, planten én bankjes voor terug. De wens om het kale plein bij de vijver, ter hoogte van het zorghuis, te vergroenen is ook meegenomen in de planvorming. Als dit binnen het beschikbare budget uitgevoerd kan worden, dan wordt dat ook meegenomen.

Wilderinkshoek

De wijk Wilderinkshoek was in 2021 als laatste wijk aan de beurt. Voor de vergroening van Wilderinkshoek kwam één aanmelding binnen. Het was dus niet nodig om een stemronde op te starten voor Wilderinkshoek. Op dit moment zijn er nog gesprekken met de initiatiefnemers.

In eigen tuin wat doen?

Groen in eigen tuin is natuurlijk ook altijd een goed idee. Een groene tuin is niet alleen goed voor uzelf, maar heeft ook andere voordelen: het regenwater kan in de bodem wegzakken en het grondwater aanvullen, de tuin wordt op hete zomerse dagen minder warm en het biedt leefruimte aan onder andere egels, vogels, bijen en vlinders. En dat laatste is dan ook weer goed, omdat veel vogels en insecten natuurlijke vijanden zijn van de eikenprocessierups. Inspiratie opdoen? Kijk eens op www.groenblauwtwente.nl.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
nl en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu