Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Mobiliteitsplan: Hengelo in beweging!

Veilig, bereikbaar, leefbaar én duurzaam

Er is hard gewerkt aan het mobiliteitsplan ‘Heel Hengelo in beweging’. In dit plan maken we keuzes om Hengelo in de toekomst leefbaar, verkeersveilig en bereikbaar te houden én nog duurzamer te maken. Het plan heeft van 30 november 2022 tot en met 17 januari 2023 ter inzage gelegen. Iedereen kon in die periode een reactie op het plan geven. Op enkele onderdelen heeft dit gezorgd voor een constructieve bijdrage aan de ambitie van het plan.

Het college van B&W heeft ingestemd met het definitieve plan. Daarmee gaat het plan ter besluitvorming door naar de gemeenteraad. Het mobiliteitsplan staat waarschijnlijk in april of mei op de agenda voor de behandeling in een Politieke Markt. Daarna besluit de gemeenteraad uiteindelijk over het plan. Na vaststelling worden de concrete acties uit het plan in fases uitgevoerd: Heel Hengelo in beweging!

Lees: Mobiliteitsplan 2040: Heel Hengelo in beweging!

In voorbereiding op het mobiliteitsplan is een koersnota opgesteld. Deze nota is een richtinggevend document dat het vertrekpunt en de stip op de horizon voor het mobiliteitsplan weergeeft.

Lees: Koersnota mobiliteit

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu