Omgevingsvisie

In een omgevingsvisie worden alle aspecten van de fysieke leefomgeving in één visie geïntegreerd.

De Omgevingswet gaat over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving. Een van de onderdelen van de wet is een verplichting voor gemeenten om voor hun gehele grondgebied één omgevingsvisie te maken.
In een omgevingsvisie worden alle aspecten van de fysieke leefomgeving in één visie geïntegreerd. 

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een integrale lange termijn visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie wordt in co-creatie met de samenleving opgesteld. Veel gemeenten, waaronder ook Hengelo, hebben gekozen om de omgevingsvisie voor hun gehele grondgebied gefaseerd op te pakken om zo ervaring op te doen met de nieuwe manier van denken en werken. Met de eerste (deel)omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo, genaamd ‘Hengeloos Buiten’, is in februari 2019 gestart. De tweede fase is de binnenstad en Hart van Zuid en de laatste fase omvat het overige stedelijk gebied van Hengelo. 

 

 

Een mijlpaal in het proces! De eerste omgevingsvisie van Hengelo is vastgesteld door de gemeenteraad. Het afgelopen jaar stond in het teken van de omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo. Het buitengebied blijft zich ontwikkelen, en de stad ernaast ook. Daarom hebben we in samenwerking met het gebied een visie opgesteld. Samen met de inwoners, ondernemers en partners en buurgemeenten van het buitengebied hebben we nagedacht over de toekomst van het buitengebied, waar willen we staan over 20 jaar. Waar zien we kansen, en waar zien we bedreigingen?

Proces

Met de eerste (deel)omgevingsvisie voor het buitengebied van Hengelo, genaamd ‘Hengeloos Buiten’, is in februari 2019 gestart. We hebben verschillende momenten gehad om informatie op te halen uit de samenleving. Afgelopen jaar zijn we begonnen met oriënterende gesprekken met verschillende betrokkenen, in juli heeft de gebiedsconferentie plaatsgevonden in het ROC van Twente en in september konden inwoners meepraten tijdens de internetconsultatie.

Maar daar stopte het co-creatie proces niet. In januari brak het laatste onderdeel aan, de verdiepende gebiedsgesprekken. Tijdens deze gesprekken zijn we met een groep medewerkers de gebieden (Driene, Woolde, Hengelo Noord, Twekkelo en Beckum) in gegaan om de concept visie voor te leggen aan de inwoners en deze te vertalen naar hun eigen leefomgeving. Daarna hebben we een online informatiebijeenkomst georganiseerd om de ontwerp omgevingsvisie Hengeloos Buiten weer terug te leggen aan de Hengeloërs. Dit moest helaas door Corona wel digitaal. Ook hebben we de normale voorbereidingsprocedure doorlopen, waarbij iedereen zienswijzen in kon dienen. Nu is het dan echt vastgesteld door de gemeenteraad. Wat waren het spannende en mooie maanden. Samen met de Hengeloërs werken aan de toekomst van een gebied wat hen écht aangaat. Het participatieproces viel in goede aarde, men was enthousiast om samen te werken en mee te denken en er natuurlijk was er ruimte voor kritische vragen.

Omgevingsvisie Hengeloos Buiten

In oktober 2020 is de omgevingsvisie Hengeloos Buiten vastgesteld door de gemeenteraad. Hieronder vindt u het volledige product. 

Omgevingsvisie Hengeloos Buiten

Proces omgevingsvisie Hengeloos Buiten

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu