Groen en water in de stad

Nu het klimaat verandert wordt de roep om groen en water in de stad steeds luider.

Zomers en winters worden steeds wisselvalliger. Extreme regenval komt steeds vaker voor. In Hengelo zijn we op veel plekken bezig met een klimaatbestendige inrichting. Maak ook jouw huis en tuin water- en hitteproof!

Groen is nodig om de pieken in regenwater op te vangen en om de hitte op zomerse dagen te dempen. De beken zorgen voor verkoeling en een goede afvoer van het regenwater. Samen pakken we de effecten van extreem weer aan. 

In Hengelo zijn we op veel plekken al bezig met een klimaatbestendige inrichting, mooie voorbeelden zie je hieronder:

Maak jouw huis en tuin water- en hitteproof! Bekijk de handige tips en maatregelen op www.groenblauwtwente.nl. Ook lees je meer over hoe jij kan meedenken over oplossingen. Want samen pakken we de vervelende gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast aan. Als iedereen een steentje bijdraagt, maken we het met elkaar een stuk aangenamer.

Het is niet alleen beter voor ons allemaal, je eigen tuin wordt er ook mooier en leuker van.

Laat je inspireren op groenblauwtwente.nl

Steenbreek

Onnodige verharding in privé- en openbare ruimte vervangen door veel meer groen, dat is het doel van Stichting Steenbreek. En daar is de hulp van inwoners en het bedrijfsleven hard bij nodig. Want:

  • groen neemt water op en daardoor staan tijdens extreme regenval straten minder snel blank;
  • groen geeft schaduw en verkoeling in de steeds warmere zomers;
  • groen vergroot het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren.

Geveltuintje of straattegeltuintje

Geen (voor)tuin, maar wel graag meer groen in de straat? Dan is een geveltuintje misschien iets! Een geveltuintje is bedoeld voor straten waar geen voortuinen zijn. Bij een straattegeltuintje mag je een paar tegels van de stoep, direct grenzend aan de voorgevel van de woning, weghalen en er groen voor in de plaats zetten. 

Meer informatie: Straattegeltuintjes

In mei, juni en juli zijn we in verschillende online bijeenkomsten in gesprek gegaan over het klimaat. Wanneer? Hieronder een opsomming:

  • 5 juli: Hengelose Klimaatpraat Slangenbeek
  • 22 juni: Tweede Hengelose Klimaatpraat
  • 15 juni: Hengelose Klimaatpraat Gezondheidszorg
  • 11 mei: Eerste Hengelose Klimaatpraat

Deze gesprekken geven uiteindelijk input voor de klimaatadaptatiestrategie waar we mee aan de slag gaan. Samen pakken we de effecten van extreem weer aan. 

Tijdens de Hengelose Klimaatpraat gingen we in Hengelo met elkaar in gesprek, om te kijken welke risico’s acceptabel zijn en welke maatregelen mogelijk en nodig zijn.

Risico’s in beeld

De klimaatatlas Twente/Hengelo brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. De klimaatatlas maakt tot op perceel niveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk.

Bekijk de klimaatatlas

Uitdagingen en kansen

Op de site verhalen over een veranderend klimaat in Twente leest u welke uitdagingen en kansen er liggen in het Twentse Landschap.

Met de regeling Van Grijs naar Groen wil gemeente Hengelo de komende jaren graag alle wijken in Hengelo vergroenen. Per wijk is 75.000 euro beschikbaar. Voor alle informatie over Van Grijs naar Groen kijk op www.hengelo.nl/vangrijsnaargroen.

Van Grijs naar Groen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu