Groen en water in de stad

Nu het klimaat verandert wordt de roep om groen en water in de stad steeds luider.

Zomers en winters worden steeds wisselvalliger met zwaardere buien, hitte en droogte. Groen is nodig om de pieken in regenwater op te vangen en om de hitte op zomerse dagen te dempen. De beken zorgen voor verkoeling en een goede afvoer van het regenwater. Extreme regenval komt steeds vaker voor. De riolering kan al dat water niet aan en straten staan blank. Daar kun je flink last van hebben. Maar ook tijdens de warme zomers kan hittestress en droogte knap vervelend zijn.

Praat mee: Hengelose Klimaatpraat

En daar gaan we samen iets aan doen! Praat mee tijdens één van onze Hengelose Klimaatpraten. 

 • 22 juni: Tweede Hengelose Klimaatpraat - Aanmelden voor deze bijeenkomst is niet meer mogelijk.
  • Voor wie? Alle Hengeloërs - in gesprek over oplossingen
    
 • 5 juli: Hengelose Klimaatpraat Slangenbeek - Aanmelden voor deze bijeenkomst
  • Voor wie? Bewoners rondom winkelcentrum Slangenbeek 

Samen pakken we de effecten van extreem weer aan. We zijn benieuwd naar jouw ideeën en oplossingen voor onze gemeente.

In Hengelo zijn we op veel plekken al bezig met een klimaatbestendige inrichting, mooie voorbeelden zie je hieronder:

 • Waterschap Vechtstromen wil de Hengelose beken weer zichtbaar maken. Benieuwd naar de plannen voor bijvoorbeeld de Elsbeek? Neem eens een kijkje op de website van waterschap Vechtstromen.
 • Bergingsvijver bij het ROC van Twente: Bij hevige buien stroomt het regenwater uit de directe, stenen omgeving hiernaartoe. Daarmee wordt voorkomen dat al dat water via een gescheiden riool direct de Berflobeek instroomt, die daarmee overbelast raakt. De vijver houdt ook water vast voor drogere perioden.
 • Minder grijs, meer groen. Dat is het motto van het project 'van Grijs naar Groen'. Wijkbewoners kunnen groene ideeën aandragen. Meer hierover op www.hengelo.nl/vangrijsnaargroen.

Maak jouw huis en tuin water- en hitteproof! Bekijk de handige tips en maatregelen op www.groenblauwtwente.nl. Ook lees je meer over hoe jij kan meedenken over oplossingen. Want samen pakken we de vervelende gevolgen van hitte, droogte en wateroverlast aan. Als iedereen een steentje bijdraagt, maken we het met elkaar een stuk aangenamer.

Het is niet alleen beter voor ons allemaal, je eigen tuin wordt er ook mooier en leuker van.

Laat je inspireren op groenblauwtwente.nl

Steenbreek

Onnodige verharding in privé- en openbare ruimte vervangen door veel meer groen, dat is het doel van Stichting Steenbreek. En daar is de hulp van inwoners en het bedrijfsleven hard bij nodig. Want:

 • groen neemt water op en daardoor staan tijdens extreme regenval straten minder snel blank;
 • groen geeft schaduw en verkoeling in de steeds warmere zomers;
 • groen vergroot het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren.

In 2021 gaan we in Hengelo tijdens de Hengelose Klimaatpraat met elkaar in gesprek, om te kijken welke risico’s acceptabel zijn en welke maatregelen mogelijk en nodig zijn.

Risico’s in beeld

De klimaatatlas Twente/Hengelo brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. De klimaatatlas maakt tot op perceel niveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk.

Bekijk de klimaatatlas

Uitdagingen en kansen

Op de site verhalen over een veranderend klimaat in Twente leest u welke uitdagingen en kansen er liggen in het Twentse Landschap.

Met de regeling Van Grijs naar Groen wil gemeente Hengelo de komende jaren graag alle wijken in Hengelo vergroenen. Per wijk is 75.000 euro beschikbaar. Voor alle informatie over Van Grijs naar Groen kijk op www.hengelo.nl/vangrijsnaargroen.

Van Grijs naar Groen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu