Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Groen en water in de stad

Nu het klimaat verandert wordt de roep om groen en water in de stad steeds luider.

Zomers en winters worden steeds wisselvalliger. Extreme regenval komt steeds vaker voor als gevolg van klimaatverandering. In Hengelo zijn we daarom op veel plekken bezig met een klimaatbestendige inrichting. Maak ook jouw huis en tuin water- en hitteproof!

Groen is nodig om de pieken in regenwater op te vangen en om de hitte op zomerse dagen te dempen. De beken zorgen voor verkoeling en een goede afvoer van het regenwater. Samen pakken we de effecten van extreem weer aan. 

In Hengelo zijn we op veel plekken al bezig met een klimaatbestendige inrichting, mooie voorbeelden zie je hieronder:

We zijn in Hengelo al sinds 2019 in gesprek met inwoners, de gemeenteraad en experts. Alle input uit deze gesprekken is verwerkt in een klimaatadaptatiestrategie. Deze strategie geeft ons richting en antwoord op de vraag: hoe maken we Hengelo de komende jaren klimaatbestendig? De strategie gaat ook over verwachtingen: waar gaan we als gemeente mee aan de slag? En wat verwachten we van onze inwoners? 

In de gemeenteraadsvergadering van 9 maart 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de klimaatadaptatiestrategie. De strategie geeft uiteindelijk richting aan de uitvoeringsagenda. Een agenda met concrete acties waar we de komende jaren mee aan de slag gaan. Maar ook, welke gevolgen van klimaatverandering aanvaarden we?

Lees: Klimaatadaptatiestrategie

Hengelose klimaatpraat

Sinds 2019 zijn we in verschillende bijeenkomsten in gesprek gegaan over het klimaat. Met de uitkomsten van onder andere het HengeloPanel, de social media polls en de Hengelose Klimaatpraat krijgen we als gemeente een beeld van hoe (een deel van de) Hengelose bevolking klimaatverandering ervaart. Alle input vanuit inwoners wordt gebruikt om Hengelo in de komende jaren weerbaarder te maken tegen wateroverlast, hitte en droogte. De gemeente Hengelo kan op deze manier samen met haar inwoners zorgen voor een klimaatbestendig Hengelo.

Wat hebben we opgehaald?

De klimaatatlas Twente/Hengelo brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. De klimaatatlas maakt tot op perceel niveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk.

Bekijk de klimaatatlas

Uitdagingen en kansen

Op de site verhalen over een veranderend klimaat in Twente leest u welke uitdagingen en kansen er liggen in het Twentse Landschap.

Wil je je eigen tuin wel aanpakken maar weet je niet waar je moet beginnen? Laat je inspireren op www.groenblauwtwente.nl. Het is niet alleen beter voor ons allemaal, je eigen tuin wordt er ook mooier en leuker van.

Geveltuintje of straattegeltuintje

Geen (voor)tuin, maar wel graag meer groen in de straat? Dan is een geveltuintje misschien iets! Een geveltuintje is bedoeld voor straten waar geen voortuinen zijn. Bij een straattegeltuintje mag je een paar tegels van de stoep, direct grenzend aan de voorgevel van de woning, weghalen en er groen voor in de plaats zetten. 

Meer informatie: Straattegeltuintjes

Dinsdagavond 29 oktober 2019 ging de film over de Hengelose beken, van Walter Tuenter, in première in Schouwburg Hengelo. Deze film is vanaf nu ook online te bekijken via het YouTube-kanaal van gemeente Hengelo. In het ontstaan van Hengelo hebben de beken een belangrijke rol gehad en nog steeds zijn ze van bijzonder veel waarde. 

Met de regeling Van Grijs naar Groen wil gemeente Hengelo de komende jaren graag alle wijken in Hengelo vergroenen. Per wijk is 75.000 euro beschikbaar. Voor alle informatie over Van Grijs naar Groen kijk op www.hengelo.nl/vangrijsnaargroen.

Van Grijs naar Groen

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu