Groen en water in de stad

Nu het klimaat verandert wordt de roep om groen en water in de stad steeds luider.

Zomers en winters worden steeds wisselvalliger met zwaardere buien, hitte en droogte. Groen is nodig om de pieken in regenwater op te vangen en om de hitte op zomerse dagen te dempen. De beken zorgen voor verkoeling en een goede afvoer van het regenwater.

Daarom stelt gemeente Hengelo extra geld beschikbaar. Maar daarnaast worden veel mensen blij en ontspannen van groen. Door groen in de buurt ontstaat er bovendien sneller een buurtgevoel. Maar niet alleen mensen, ook bijen, vlinders en vogels komen af op groen. En dat is goed voor de biodiversiteit. En wat is er lekkerder dan een stukje wandelen, fietsen of hardlopen in het groen? Groen in de stad is goed voor iedereen.

Ontwikkelingen in de stad:

Vanaf 2021 gaan we in Hengelo tijdens zogenoemde klimaatdialogen met elkaar in gesprek, om te kijken welke risico’s acceptabel zijn en welke maatregelen mogelijk en nodig zijn.

Risico’s in beeld

De klimaatatlas Twente/Hengelo brengt de verwachte klimaateffecten voor 2050 op het gebied van wateroverlast, overstroming, droogte en hitte in kaart. De klimaatatlas maakt tot op perceel niveau de mogelijke effecten van klimaatverandering inzichtelijk.

Bekijk de klimaatatlas

Laat u inspireren

Op de site verhalen over een veranderend klimaat in Twente leest u welke uitdagingen en kansen er liggen in het Twentse Landschap.

Samen met Stichting Steenbreek willen we onze leefomgeving vergroenen. Dus onnodige verharding in privé- en openbare ruimte vervangen door veel meer groen, waarbij de hulp van inwoners en bedrijfsleven hard nodig is. Want:

  • groen neemt water op en daardoor staan tijdens extreme regenval straten minder snel blank;
  • groen geeft schaduw en verkoeling in de steeds warmere zomers;
  • groen vergroot het leefgebied van vogels, insecten en andere dieren.

Inspiratie opdoen?

Kijk eens goed rond in je eigen tuin. Zijn al die tegels wel echt nodig? Hoe kun je jouw tuin heel eenvoudig en onderhoudsvriendelijk groen maken? Belangrijk is om te kijken wat het beste bij jou past. Hoeveel tijd heb je, heb je groene vingers en waar wil je de tuin voor gebruiken? Tijd om zelf aan de slag te gaan! 

Laat je inspireren!

Met de regeling Van Grijs naar Groen wil gemeente Hengelo de komende jaren graag alle wijken in Hengelo vergroenen. Per wijk is 75.000 euro beschikbaar. Voor alle informatie over Van Grijs naar Groen kijk op www.hengelo.nl/vangrijsnaargroen.

Van Grijs naar Groen

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu