Hart van Zuid

Hart van Zuid is een uniek en verrassend gevarieerd stadsdeel, in het hart van Hengelo.

Hart van Zuid biedt ruimte aan eigentijds en toekomstgericht werken, werken, leren én ontmoeten. Hier krijgen duurzame innovaties een plek, met respect voor de sfeer van toen.

In de afgelopen jaren is hard gewerkt aan de Laan Hart van Zuid en de Boekelosebrug. Er ligt echter ook al enige tijd de wens om in het zuidelijke deel naast de Laan Hart van Zuid de bestaande wegen en openbare ruimte te verbeteren. De gemeente heeft daar nu een plan voor gemaakt en wil dat graag aan u voorleggen om op te reageren.

Het gaat om de Boekeloseweg, de Wethouder Kampstraat en een klein deel van de Kanaalzone West. Wat gaan we doen:

 • we beëindigen de Boekeloseweg ter hoogte van de Wethouder Kampstraat;
 • het verbeteren van de aansluiting van de Ketelmakerij op de Havenstraat;
 • we maken een fietsersdoorsteek tussen de Havenstraat en de Boekeloseweg;
 • we richten de Boekeloseweg in als 30 km-zone;
 • we gaan opnieuw bestraten;
 • we realiseren parkeerplaatsen;
 • en we realiseren het openbaar groen, waaronder het aanplanten van bomen;
 • in de Kanaalzone West gaan we een bedrijfskavel realiseren in een groene omgeving.

Via bijgaande link ziet u het ontwerp van de inrichting. Ook ziet u voorbeelden van hoe de weg eruit komt te zien.

 

 

Bij het uitwerken van het plan hebben we bewust een aantal keuzes gemaakt die we graag toelichten.

 Verkeersstructuur

Op dit moment is de Havenstraat niet rechtstreeks aangesloten op de Laan hart van Zuid. Verkeer tussen de Havenstraat en de Laan hart van Zuid rijdt nog deels via de Boekeloseweg. In de nieuwe situatie krijgt de Havenstraat via de Ketelmakerij een rechtstreekse aansluiting op de Laan hart van Zuid.

De Boekeloseweg is momenteel afgesloten voor de aansluiting met de Wethouder Kampstraat. De Wethouder Kampstraat is alleen bereikbaar vanaf de Ketelmakerij en vanaf de Havenstraat. In de nieuwe situatie wordt de Wethouder Kampstraat voor gemotoriseerd verkeer alleen nog maar bereikbaar vanaf de Boekeloseweg. Op deze wijze wordt bestemmingsverkeer naar de woningen gescheiden van het verkeer op het bedrijventerrein. Wel leggen we fietsdoorsteken aan tussen de Boekeloseweg en de Havenstraat, en tussen de Wethouder Kampstraat en de Laan hart van Zuid. Voor de Boekeloseweg betekent dit dat de straat een doodlopende straat blijft, waar alleen bestemmingsverkeer op aanwezig is. Omdat er niet veel verkeer op de Boekeloseweg komt en vanwege de woningen aan de straat, richten we de Boekeloseweg in als een 30 km/uur zone. Binnen 30 km/ uur zones is een kruispunt in principe gelijkwaardig. Verkeer van rechts gaat voor, waardoor de snelheid op kruispunten in 30 km/ uur zones beperkt is. Dit betekent dat de voorrangssituatie van de aansluiting naar de woningen Boekeloseweg 129 t/m 149 wijzigt van een voorrangskruispunt tot een gelijkwaardig kruispunt.

De aansluiting van de Boekelosweg op de Breemarsweg gaan we inrichten als een zogenoemde uitwegconstructie. Hierdoor wordt de voorrang geregeld zonder bebording of markering aan te moeten brengen. Deze aansluiting wordt ten opzichte van de huidige situatie versmald om ongewenst inrijden van vrachtverkeer zoveel mogelijk te voorkomen.

 Parkeren

 In de Havenstraat bevinden zich op dit moment 7 parkeerplaatsen aan de voorzijde van de woningen Havenstraat 2 t/m 14. In het nieuwe ontwerp komen deze 7 parkeerplaatsen terug.

 • Ook in de Boekeloseweg komen de parkeerplaatsen terug op de locaties waar de parkeerplaatsen zich nu ook bevinden. Deze bevinden zich nabij de aansluitingen met andere wegen, waardoor deze kruispunten vrij blijven van geparkeerde voertuigen op de rijbaan. Op de overige locaties in de Boekeloseweg mag langs de rijbaan worden geparkeerd. Parkeren langs de rijbanen in 30 km/ uur zones voorkomt te hoge snelheden van gemotoriseerd verkeer. Door deels te kiezen voor parkeren langs de rijbaan (behalve naast de parkeervakken) ontstaat bovendien veel ruimte voor groenvoorzieningen tussen de rijbaan en de woningen aan de westzijde van de Boekeloseweg.
 • In de Wethouder Kampstraat zijn parkeerhavens opgenomen aan de noordzijde van de straat (de noordzijde van de straat is de zijde waar de woningen zich bevinden). Straatparkeren is hier minder geschikt, omdat we de uitrit naar de achterzijde van de garage aan de Breemarsweg en omliggende ruimte vrij willen houden van geparkeerde voertuigen. De garage moet namelijk toegankelijk blijven voor incidenteel transport door een kleine vrachtwagen en Twente Milieu moet kunnen keren. Vanwege de aanwezigheid van parkeerhavens kan de rijbaan worden versmald ten opzichte van de huidige situatie. 

Groenvoorstel zuidelijke deel Boekeloseweg

Door de nieuwe inrichting van de weg hebben we veel ruimte om extra groen toe te voegen. Dit doen we aan de westzijde van de Boekeloseweg (dit betreft de zijde waar de woningen zich bevinden) , zodat we logisch aansluiten op de Breemarsweg. We willen groen aan één zijde van de weg uitbreiden om zo grotere vakken aan te kunnen brengen waarin we ook ruimte hebben om bomen aan te planten. De bestaande bomen laten we op een na staan. De amberboom ten zuiden van de Wethouder Kampstraat nr. 3 moeten we kappen omdat deze op een plek staat waar de nieuwe weg komt te liggen.

Het nieuwe groen sluit aan bij het groen langs de Omloopleiding en het talud van de oude Boekeloseweg. Zowel met gevarieerde boomsoorten als gras willen we de natuurlijke invulling een stuk doortrekken langs dit deel Boekeloseweg.

Klik hier voor het groenvoorstel.

Riolering

De riolering in de Boekeloseweg en de Wethouder Kampstraat wordt vervangen. Hierbij doet zich de gelegenheid voor om het schone hemelwater niet meer op de riolering te lozen maar met een aparte buis af te voeren naar de Omloopleiding. Dit noemen we afkoppelen van hemelwater en dat is een heel goede manier om wateroverlast tijdens hevige buien tegen te gaan. U kunt ook het dak van uw woning afkoppelen van de riolering. Over de mogelijkheden hiervan krijgt u van ons nog nader bericht.

Met het waterschap Vechtstromen zijn we aan het verkennen of het wellicht mogelijk is of we de zogenaamde valput (dat is de put die in de hekken staat) in de Omloopleiding kunnen vervangen.

Nieuwe bedrijfskavel Kanaalzone west

Met de aanleg van de Laan Hart van Zuid en de nieuwe Boekelose Brug is er, aan de westzijde van de Laan Hart van Zuid, een plek ontstaan die ruimte gaat bieden aan een nieuwe bedrijfskavel. De kavel ligt aan de Laan Hart van Zuid maar heeft zijn ontsluiting aan de Ketelmakerij. Dit betekent dat de voertuigen via deze route de bedrijfskavel benaderen. Er komt geen ontsluiting aan de Laan Hart van Zuid. Het parkeren voor de bedrijfskavel zal achter het gebouw worden opgelost en uit het zicht gehouden worden door een zorgvuldig ontworpen erfafscheiding.

 Op de nieuwe bedrijfskavel kan een nieuw bedrijfsgebouw worden gebouwd. Dit gebouw zal komende vanaf de Boekelose Brug één van de eerste gebouwen aan de Laan Hart van Zuid en hiermee prominent in beeld zijn. Het gebouw mag dan ook gezien worden. In hoogte betekent dit een bouwhoogte van minimaal 3 tot 5 bouwlagen (10 -15 meter). We vragen bovenal een kwalitatief goede ruimtelijke invulling en maatwerk op deze plek. Het gebouw zal een alzijdige oriëntatie krijgen, zodat er geen blinde gevels te zien zijn. Het gebouw zal een duidelijke voorkant naar de Laan Hart van Zuid maken. Wat betreft architectuur denken we een moderne invulling met verwijzingen naar het industriële verleden van Hart van Zuid.

 

De gemeente wil de bewoners in dit gebied de gelegenheid geven om te reageren op de plannen en vragen te stellen voordat we het plan definitief maken. Het kan zijn dat een opmerking leidt tot een aanpassing van het plan, maar wij kunnen niet alle wensen honoreren. Hierbij moeten we natuurlijk altijd ook kijken naar het belang van de andere buurtbewoners, het gemeentelijk beleid en de financiële kaders waarbinnen we het plan realiseren. U kunt op de plannen reageren:

 • door een mail te sturen naar: vos@hengelo.nl;
 • een brief sturen kan ook. Stuurt u deze dan naar:

Gemeente Hengelo
T.a.v. Esther Vos
Postbus 18
7550 AA  Hengelo

 • Of u kunt even bellen: 14-074

U heeft tot 8 mei 2020 de tijd om te reageren of vragen te stellen.

Daarna zullen de we plannen definitief maken en een aannemer opdracht geven om de werkzaamheden uit te voeren. Wij verwachten na de bouwvak te kunnen starten met de uitvoering. Bewoners worden dan door de gemeente of de aannemer geïnformeerd.

Daar waar vroeger knappe koppen en gouden handen werkten aan grote machines, komt in het hart van Hengelo een karakteristiek en verrassend stadsdeel te voorschijn. In Hart van Zuid hebben we aandacht voor elkaar en voor de omgeving. We bouwen aan een levendige, stedelijke en duurzame wijk. Met het poppodium Metropool, creatiefcentrum Oyfo, een winkelcentrum en een skatepark is er volop gelegenheid voor ontmoeting en ontspanning. Hier vind je gevarieerde woningbouw, passend bij de wensen van de bewoners. Nieuwe gebruikers hebben hun plek gevonden in oude panden. Zoals de leerlingen van het ROC van Twente, die hun toekomst smeden in de oude IJzergieterij van Stork. En het voormalige Vereenigingsgebouw van Stork, dat wordt omgetoverd tot trendy hotel met uiterst moderne en goed uitgeruste vergaderfaciliteiten.

 

Grote spelers in het gebied zoals het WTC Twente, VDL, Stork Thermeq, Thales en het Hightech Systems Park zorgen ervoor dat de economische aantrekkelijkheid van dit gebied onveranderd groot is gebleven. Hart van Zuid is daarmee samen met de Universiteit van Twente, het Kennispark en Tech-Base  van onschatbare waarde voor de Hightech regio Twente. Dat komt mede door de optimale bereikbaarheid van Hart van Zuid. Binnen een paar minuten zit je op de snelweg richting de randstad, of stap je op de trein naar andere economische hotspots. Daarnaast grenst het gebied aan de grootste inlandhaven van Nederland. Deze verbindingen bieden ruimte en mogelijkheden voor nationale en internationale ondernemers en werknemers die zijn gevestigd in Hart van Zuid.

De gemeente Hengelo heeft samen met ondermeer de provincie Overijssel, waterschap Vechtstromen, Rijkswaterstaat en meerdere aannemers veel werk verzet om een belangrijke en mooie verbinding te realiseren naar de stad. De Boekelosebrug is vernieuwd en de nieuwe Laan Hart van Zuid is aangelegd.

Het resultaat mag er zijn. Hengelo is trotse eigenaar van de meest innovatieve en duurzame brug van Nederland! Het jonge stadsdeel Hart van Zuid opent hierdoor meer en meer haar hart en biedt volop ruimte voor vernieuwend werken, wonen, leren én ontmoeten op historische grond, dichtbij de binnenstad.

Het drukste (verkeers)plein voor Hengelo is een stuk prettiger en mooier geworden. Het skatepark is klaar en de Veldbeek is weer zichtbaar. Binnenkort wordt ook het groen aangelegd. 

Skaters in actie

Verder zijn er ruim 500 fietsparkeerplaatsen, een Kiss and Ride om te halen en brengen, invaliden parkeerplaatsen en een standplaats voor taxi’s.

Het Vereenigingsgebouw van Stork wordt een hotel en congrescentrum. Binnenkort volgt hier meer informatie.

Het Vereenigingsgebouw

Wilt u nu vast meer weten over de plannen? Tubantia Hengelo schreef er een mooi artikel over.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu