Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Hart van Zuid

Hart van Zuid is dé plek in Twente voor mensen met ambitie en dromen.

Op de sporen van een rijk industrieel verleden verrijst een stadsdeel met aandacht voor cultuur en creativiteit. Voor mensen die graag in het hart van de stad leven en die op zoek zijn naar nét even iets anders. Hart van Zuid biedt volop ruimte aan eigentijds, bewust en een tikkeltje eigenzinnig wonen, werken, leren én ontmoeten.

Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. De komende jaren worden er zo’n 1500 woningen gebouwd. Bovendien zitten al veel mooie functies en publiekstrekkers in het gebied, zoals Oyfo, Metropool en het ROC van Twente.

Wilt u meer weten over Hart van Zuid? Kijk dan op:

www.hartvanzuid.nl

Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. We werken hard aan zo'n 1.500 prachtige nieuwe woningen en er is steeds meer te doen en te beleven in de buurt. Dat heeft ook gevolgen voor het parkeren in Hart van Zuid en de buurt daarom heen. Om parkeeroverlast voor de huidige buurtbewoners tegen te gaan, wordt er in het gebied ten noorden van het Esrein betaald parkeren ingevoerd. In de schil daarom heen komt er een parkeerregeling. In het onderstaande kaartje ziet u over welke gebieden het gaat. We organiseren twee buurtpanels voor bewoners in en net buiten de schil. Met een aantal buurtbewoners verkennen we dan de verschillende mogelijkheden en de voor- en nadelen.

Om uw een idee te geven van wat er is besproken, volgt hier een korte impressie. Een uitgebreid, gedetailleerd verslag wordt na de tweede sessie van beide buurtpanels gedeeld. Het eindverslag wordt ook overhandigd aan het college van B en W.

Bekijk hier de impressie van de eerste buurtpanelgroep op maandag 9 oktober

Presentatie 9 oktober

Bekijk hier de impressie van de tweede buurtpanelgroep op maandag 16 oktober

Presentatie 16 oktober

 

De gemeenteraad heeft eerder al besloten om betaald parkeren en parkeerregeling in Hart van Zuid in te voeren. Meer informatie vindt u hier.


(toekomstig) betaald parkeren in Hart van Zuid en de schil daarom heen, waar een parkeerregeling wordt ingevoerd.

 In Hart van Zuid vind je veel industrieel erfgoed. De gemeente Hengelo wil de unieke waarde van het industrieel erfgoed zo goed mogelijk benutten. Sommige gebouwen hebben een beschermde status omdat het landelijke of gemeentelijke monumenten zijn. Andere panden hebben de beschermde status ‘karakteristiek’. Dat wil zeggen dat bij elke toekomstige ontwikkeling goed gekeken moet worden naar eventueel (her)gebruik en wordt alleen sloop of gedeeltelijke sloop toegestaan als er een goedgekeurd bouwplan aan ten grondslag ligt. Het uitganspunt is daarbij ‘behoud door ontwikkeling’.

Inventarisatie en inspiratie

In het document ‘Karakteristiek erfgoed Hart van Zuid’ staan alle objecten en bouwwerken in Hart van Zuid met de aanduiding ‘karakteristiek’. Deze inventarisatie biedt inspiratie. Door mooie voorbeelden van transformaties van industrieel erfgoed te laten zien, die al in Hart van Zuid aanwezig zijn. En door foto’s en informatie op te nemen over de geschiedenis van het bouwwerk, de betekenis ervan van vroeger en de kracht voor nu en mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Ook is er een stimuleringsfonds (industrieel) erfgoed Hart van Zuid. Met dit fonds wil de gemeente eigenaren en/of ontwikkelaars van karakteristieke bouwwerken in Hart van stimuleren om te investeren in (her)gebruik van het industrieel erfgoed.

Werken, wonen en overnachten in de voormalige Hofstede MTS bij het station

De gemeente en ontwikkelaar VincentSpikker hebben de handen ineen geslagen en samen een plan gemaakt voor de voormalige Hofstede MTS. Er worden circa 7.000 m2 werkplekken, ongeveer 50 goedkope huurappartementen en studio’s, 40 appartementen in het duurdere segment en een hotel met circa 80 kamers ontwikkeld. Grote delen van het karakteristieke gebouw, waaronder de hele voorgevel met gymzaal aan het Industrieplein, kunnen hierdoor blijven staan. Ook is er ruimte voor nieuwbouw, met een stedelijke uitstraling. Hierdoor ontstaat er een uniek en dynamisch gebied en een mooie koppeling tussen de binnenstad en het nieuwe stadsdeel Hart van Zuid. De uitgangspunten voor de ontwikkeling zijn door de raad vastgesteld in de Nota van Uitgangspunten. De ontwikkelaar maakt op basis van deze uitgangspunten een ontwerp en concreet plan voor het gebied.

Samen met vijf marktpartijen ontwikkelt de gemeente het unieke nieuwe stadsdeel Hart van Zuid.  Op de sporen van een rijk industrieel verleden verrijst een stadsdeel vol ambitie. De komende jaren worden meerdere deelgebieden gefaseerd ontwikkeld, door verschillende ontwikkelaars.

Om ervoor te zorgen dat die ontwikkelingen goed op elkaar aansluiten én om de ruimtelijke kwaliteit daarvan te kunnen waarborgen heeft de gemeente een ontwikkelkaart opgesteld:

De omgevingsvisie is een integrale lange termijn visie met strategische hoofdkeuzen van beleid voor de fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie wordt in co-creatie met de samenleving opgesteld. De omgevingsvisie Hart van Hengelo omvat de binnenstad en Hart van Zuid. Meer informatie leest u op onze projectenpagina van Omgevingsvisie. 

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu