Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Hart van Zuid

Hart van Zuid is dé plek in Twente voor mensen met ambitie en dromen.

Op de sporen van een rijk industrieel verleden verrijst een stadsdeel met aandacht voor cultuur en creativiteit. Voor mensen die graag in het hart van de stad leven en die op zoek zijn naar nét even iets anders. Hart van Zuid biedt volop ruimte aan eigentijds, bewust en een tikkeltje eigenzinnig wonen, werken, leren én ontmoeten.

Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. De komende jaren worden er zo’n 1000 woningen gebouwd. Bovendien zitten al veel mooie functies en publiekstrekkers in het gebied, zoals Oyfo, Metropool en het ROC van Twente.

Wilt u meer weten over Hart van Zuid? Kijk dan op:

www.hartvanzuid.nl

 

Hart van Zuid is volop in ontwikkeling. In dit Actieplan beschrijven we de belangrijkste opgaven, thema’s en projecten voor de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid voor de komende vier jaar. Ook leest u kort de stand van zaken per deelgebied. Zo bouwen we samen verder we aan een dynamisch en levendig stadsdeel op historische grond.

Bekijk het Actieplan Hart van Zuid

Samen met vijf marktpartijen ontwikkelt de gemeente het unieke nieuwe stadsdeel Hart van Zuid.  Op de sporen van een rijk industrieel verleden verrijst een stadsdeel vol ambitie. De komende jaren worden meerdere deelgebieden gefaseerd ontwikkeld, door verschillende ontwikkelaars.

Om ervoor te zorgen dat die ontwikkelingen goed op elkaar aansluiten én om de ruimtelijke kwaliteit daarvan te kunnen waarborgen heeft de gemeente een ontwikkelkaart opgesteld:

In 2002 is het Masterplan Hart van Zuid door de gemeenteraad vastgesteld. In het Masterplan Hart van Zuid 2002 zijn de visie, de ambitie en de uitgangspunten voor de transformatie van Hart van Zuid naar een nieuw en volwaardig stedelijk gebied neergelegd. 

Het voorliggende Masterplan Hart van Zuid 2008 is een actualisatie van het Masterplan uit 2002. Op basis van voortschrijdend inzicht en veranderende omstandigheden zijn wijzigingen aangebracht zodat het Masterplan voor de komende periode opnieuw het kader kan vormen voor de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid. Uitgangspunt daarbij is dat ambitieniveau ten opzichte van het oorspronkelijke Masterplan uit 2002 onveranderd hoog blijft.

Masterplan Hart van Zuid 2009

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu