Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Parkeervergunning voor bewoners

Woont u in een gebied waar u voor parkeren moet betalen, dan kunt u een parkeervergunning voor bewoners aanvragen.

Met deze parkeervergunning mag u parkeren op de openbare parkeerplaatsen en parkeerterreinen in uw vergunninggebied. De parkeervergunningen worden op kenteken geregistreerd. Dit betekent dat u geen papieren vergunning ontvangt.

Om voor een parkeervergunning voor bewoners in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U staat ingeschreven op een adres in het gebied waar u voor parkeren moet betalen of u staat ingeschreven op een adres waarvoor vergunninghoudersplaatsen zijn aangewezen.
 • U woont niet op een adres dat valt onder de ontwikkellocaties in de Binnenstad of Hart van Zuid. (De verhuurder of verkopende makelaar kan u hierover meer informatie geven).
 • Het kenteken van de auto is bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) geregistreerd op uw naam en adres.
 • Als u een lease- of bedrijfsauto hebt, moet u schriftelijk kunnen aantonen dat u de bestuurder bent van deze auto.
 • U heeft geen eigen of gehuurde parkeergelegenheid.
 • U kunt in het complex waar u woont geen parkeerplaats huren of kopen.
 • Bij meerdere auto's op hetzelfde adres en maximaal 1 eigen parkeerplaats dan kan er bij voldoende parkeerplaatsen een extra vergunning worden verleend.

Komt u als bewoner niet in aanmerking voor een bewonersvergunning, dan heeft u wel de mogelijkheid om een parkeervergunning Algemeen Centrum of een abonnement in een van de parkeergarages aan te vragen.

Bezoekersvergunning

Bewoners van de vergunninggebieden Thiemsland, Tuindorp en Weidedorp kunnen ook een bezoekersvergunning aanvragen. Voor Thiemsland geldt één bezoekersvergunning per adres, voor Tuindorp en Weidedorp mogen maximaal twee bezoekersvergunningen aangevraagd worden.  

 • Parkeervergunning voor bewoners van het centrum: € 149 per jaar  
  Alleen bestemd voor bewoners van: Bataafse Kamp, Beekstraat, Beeksteeg, Beursstraat, Bevrijderslaantje, Bornsestraat (tussen de Dennenbosweg en de Beukweg), B.P.Hofstedestraat, Brink, Brinkstraat, Brugstraat (tussen de Beekstraat en de Marskant), Burgemeester Jansenplein, Burgemeester van der Dussenplein, De Wetstraat, Deldenerstraat (tussen de Oldenzaalsestraat en de Tuindorpstraat), Dorpsmatenstraat, Drienerstraat, Enschedesestraat (tussen Burgemeester Jansenplein en Wolter ten Catestraat), Langestraat, Gieskesstraat, Markt, Marktstraat, Marktsteeg, Marskant, Oldenzaalsestraat (tussen de Deldenerstraat en de Ir. M. Schefferlaan), Pastoriestraat, Prinses Beatrixstraat, Molenstraat, Molensteeg, Nieuwstraat, Nieuwsteeg, Kattenhoek, Schouwburgplein, Spoorstraat, Stationsplein, Smutsstraat, Telgen, Telgensteeg, Thiemsbrug, Trijpstraat, Veldbleekstraat, Veloursstraat, Wemenstraat, Willemstraat, Wolter ten Catestraat (tussen de Enschedesestraat en de Velourstunnel).
 • Parkeervergunning voor bewoners Thiemsland: € 75,80 per jaar 
  Alleen bestemd voor bewoners van de Coldstream. De aanvraag voor een vergunning voor iedere volgende auto kost € 149 per jaar.
  Bezoekersvergunning: € 40,30 per vergunning/ per jaar
 • Parkeervergunning voor bewoners Tuindorp: € 75,80 per jaar 
  Alleen bestemd voor bewoners van de Willem de Clercqstraat en het Nachtegaalspad. De aanvraag van een vergunning voor iedere volgende auto kost € 149 per jaar.
  Bezoekersvergunning: € 40,30 per vergunning/ per jaar
 • Parkeervergunning voor bewoners Weidedorp: € 75,80 per jaar 
  Alleen bestemd voor bewoners van de Sumatrastraat. De aanvraag van een vergunning voor iedere volgende auto kost € 149 per jaar.
  Bezoekersvergunning: € 40,30 per vergunning/ per jaar
 • Parkeervergunning voor bewoners Molenborg: € 40,30 per jaar 
  Alleen bestemd voor bewoners van de Oude Molenweg op de even nummers 4 tot en met 32 (appartementencomplex Molenborg). Het parkeerterrein dat bij dit complex hoort is aangewezen als terrein voor vergunninghoudersplaatsen.
 • Parkeervergunning bewoners Willem van Otterloostraat: € 40,30 per jaar 
  Alleen bestemd voor bewoners van de Willem van Otterloostraat op de oneven nummers 1 tot en met 11. Bij deze woningen zijn vergunninghoudersplaatsen aangewezen.

Met een parkeervergunning bewoners van het centrum mag u parkeren op parkeervakken en parkeerterreinen aan de:

Kloosterhof, Beursstraat, de parkeerplaatsen aan de Enschedesestraat, Oldenzaalsestraat, Deldenerstraat (tussen de Oldenzaalsestraat en de Tuindorpstraat), Marskant, Marssteeg, Willemstraat (tussen de Marskant en Beekstraat), Brugstraat (tussen de Marskant en Beekstraat), Spoorstraat, Industrieplein, Parallelweg L.S., Gieskestraat, Trijpstraat, Veloursstraat, Wolter ten Catestraat, Prins Bernardplantsoen, B.P. Hofstedestraat, Bataafse Kamp, parkeerterrein Enschedesestraat, Drienerstraat, Smutsstraat, De Wetstraat, Bornsestraat (tussen de Oldenzaalsestraat en de Beukweg), Tuindorpstraat (tussen het spoor en de Deldenerstraat), Dorpsmatenstraat (tussen de Marskant en de Prinses Beatrixstraat), Prinses Beatrixstraat, parkeerterrein Ir. M. Schefferlaan, parkeerterrein Eikstraat, Sherwood Rangers, Bevrijderslaantje, Heemafstraat.

Parkeergarage de Beurs 

Als u een parkeervergunning heeft voor het centrumgebied, mag u ook parkeren in parkeergarage De Beurs. Houd er rekening mee dat u dan wel eerst per e-mail uw kenteken en het nummer van de parkeervergunning moet doorgeven via parkeren@hengelo.nl. U krijgt na aanmelding een pasje toegestuurd, zodra u deze binnnen heeft mag u ook in de Beurs parkeren. Houd er rekening mee dat het 5 dagen kan duren tot de toegang geregeld is en u een pas toegestuurd krijgt.

Aanvragen en verlengen

U kunt de parkeervergunning heel gemakkelijk online aanvragen of verlengen via onze parkeerbalie. U heeft daarbij uw DigiD nodig. 

Parkeerbalie

Kenteken wijzigen

Uw digitale vergunning is gekoppeld aan het kenteken van de auto. Gebruikt u (tijdelijk) een andere auto? Vergeet dan niet om het andere kenteken door te geven, anders loopt u het risico op een bekeuring. U kunt de wijziging heel gemakkelijk doorgeven via de parkeerbalie.

Parkeerbalie

Let op: Heeft u een vergunning voor het centrumgebied en maakt u gebruik van parkeergarage De Beurs? Geef dan de kentekenwijziging ook per e-mail door aan parkeren@hengelo.nl

Vergunning opzeggen

Met het formulier Intrekken parkeervergunning (Pdf) kunt u uw parkeervergunning opzeggen. Uw parkeervergunning komt automatisch te vervallen als u verhuist of geen eigenaar van een auto meer bent. 

Het kan zijn dat u geld terug krijgt. Daarom is het belangrijk dat u het ingevulde formulier verstuurd naar gemeente@hengelo.nl of per post naar Gemeente Hengelo, Postbus 18, 7550 AA  Hengelo. Er wordt een verrekening gemaakt met de resterende maanden. Het bedrag moet dan wel hoger dan € 20 zijn. 

Let op: heeft u een pasje van parkeergarage de Beurs, dan moet u deze bij beëindiging van de vergunning inleveren in het stadhuis. U mag het ook toesturen samen met het formulier Intrekken parkeervergunning.

Publieksplein (Stadhuis)
Burgemeester van der Dussenplein 1, 7551 EB Hengelo
Telefoon:  14 074

Contactformulier

Afspraak maken

Wilt u langskomen? Maak altijd eerst een afspraak. Klik daarvoor op onderstaande button.

Afspraak maken  

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu