Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Verruiming Twentekanalen

Wij verruimen de Twentekanalen

Hierdoor kunnen grotere schepen van het Twentekanaal gebruik maken. Goed voor de economie en de vermindering van de CO2-uitstoot.

Het Twentekanaal is een belangrijke schakel tussen de Nederlandse havens en de rest van Europa. Het doel van het project is onder meer het verruimen en versterken van de vaarweg en de binnenhavens van Hengelo en Almelo geschikt maken voor grotere schepen (klasse-Va). Dit is goed voor de economie. Daarnaast kan door meer vervoer over het water, het vervoer per truck over de weg flink verminderen (dagelijks ongeveer 900 trucks). Dit verlaagt de CO2-uitstoot.

Samenwerking

Het project wordt in samenwerking met Rijkswaterstaat, provincie Overijssel, gemeente Almelo, Port of Twente, KNI Osnabrück en Betoncentrale Rouwmaat Enschede uitgevoerd. Hierbij wordt ook nauw samengewerkt met de Euregio, het Gemeenschappelijk Havenbedrijf Twente en Regio Twente. Naast het verruimen van de vaarweg en de opwaardering van de binnenhavens van Hengelo en Almelo, is er aandacht voor de toepassing van innovaties en betere grensoverschrijdende samenwerking in de logistieke sector.

Subsidie

Het project ‘Verruiming Twentekanalen’ en de opwaardering van de binnenhavens van Hengelo en Almelo ontvangt een subsidie vanuit het Europese programma ‘Connecting Europe Facility’ (CEF). Het Europese programma richt zich op de ontwikkeling van een goed presterend, duurzaam en efficiënt Europees netwerk op het gebied van transport en personenvervoer. De regio Twente ligt als logistieke hotspot op de North Sea Baltic Corridor (NSBC), die via de Rotterdamse haven richting Polen tot Helsinki loopt.  

Nieuws

Meer informatie over dit project leest u op www.optimizingtwentecanals.eu.

Action No: 2017-EU-TM-0024-W

Disclaimer: in deze publicatie wordt slechts de mening van de auteur weergegeven. De Europese Unie is niet aansprakelijk voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de informatie in deze publicatie.

Zoals hierboven al genoemd, verruimt Rijkswaterstaat de Twentekanalen zodat grotere en dieperliggende schepen  van het kanaal gebruik kunnen maken. In aansluiting daarop gaat de gemeente Hengelo op een aantal plekken de havens opwaarderen. De havens worden geschikt gemaakt voor deze groter en dieperliggende schepen. Ook de gemeente Almelo verbetert haar havens.

Opgave Hengelo

Hengelo wil de havens waar nodig geschikt maken voor klasse Va schepen. Daarvoor zijn de volgende werkzaamheden voorzien:

 • Verdiepen van de bodem en aanbrengen van bodembescherming ter hoogte van 3 locaties:
  • Zandmij./ betoncentrale (over ca. 350 meter);
  • Gemeentekade (over circa 750 meter);
  • Petroleumhaven (ca. 30.000 m2).
 • Aanbrengen van een nieuwe oeverconstructie (damwanden) tussen de insteekhaven en de Boekelose brug(over ca. 320 meter).

Planning

De voorbereiding en de uitvoering van de werkzaamheden verwachten we met de volgende planning aan te kunnen pakken:

 • Ontwerp/bestek/aanbesteding in 2022.
 • Uitvoering:
  • start werk eerste kwartaal 2023 (na realisatie van de werkzaamheden van Rijkswaterstaat);
  • oplevering werk eind 2023.

Een meer gedetailleerde planning volgt op het moment dat er een aannemer voor het werk is (naar verwachting in het 4de kwartaal van 2022).

Communicatie

Op 3 februari 2022 is een groot deel van de Hengelose bedrijven die laden en lossen aan het Twentekanaal geïnformeerd over de plannen van Rijkswaterstaat, Hengelo en Almelo. De bedrijven en schippers worden verder geïnformeerd door de aannemer over de werkzaamheden in de Hengelose haven voordat het werk gaat starten. De aannemer kan dan ook vragen beantwoorden over de bereikbaarheid van de Hengelose haven gedurende de werkzaamheden.

Vragen?

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider voor de werkzaamheden in de Hengelose haven, Joost van Doorn via telefoonnummer 14074.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu