Alle Hengelose regelingen voor een laag inkomen

Laat geld niet liggen!

Veel mensen met een laag inkomen laten geld liggen. Om financiële problemen te voorkomen is het voor deze groep goed om gebruik te maken van inkomensondersteunende regelingen. De gemeente heeft verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen.

Voor mensen met een laag inkomen kent Hengelo de volgende regelingen:

 • kindpakket,
 • sport- en cultuurfonds,
 • individuele inkomenstoeslag,
 • individuele studietoeslag,
 • collectieve ziektekostenverzekering,
 • bijzondere bijstand,
 • schuldhulpverlening,
 • kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschapslasten.

Om voor de gemeentelijke regelingen in aanmerking te komen, moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u woont in Hengelo,
 • u bent 18 jaar of ouder,
 • u bent geen student (behalve in het geval van de individuele studietoeslag),
 • uw netto maandinkomen (zonder vakantiegeld) mag niet hoger zijn dan onderstaande bedragen. Het soort inkomen maakt niet uit, alleen de hoogte is belangrijk.
Maximum netto maandinkomen per 1-7-2021 (zonder vakantiegeld) U bent nog niet met pensioen U bent met pensioen
Alleenstaand / alleenstaande ouder € 1.230 € 1.368
Echtpaar / samenwonend € 1.757 € 1.855


De kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten kent andere voorwaarden. Kijk daarvoor op kwijtschelding. En de inkomenstoeslag kent andere inkomensgrenzen. Kijk daarvoor op Individuele inkomenstoeslag.

De organisatie Werk en Inkomen werkt voor de gemeenten Hengelo, Borne en Haaksbergen. Wij verstrekken uitkeringen aan inwoners van deze drie gemeenten en voeren ook de regelingen voor mensen met een laag inkomen uit. De regelingen verschillen per gemeente. Op www.borne.nl en www.haaksbergen.nl leest u meer over hun eigen regelingen.

Er zijn meer regelingen voor mensen met een laag inkomen. Zo kent de belastingdienst verschillende toeslagen. Denk bijvoorbeeld aan:

 • zorgtoeslag
 • huurtoeslag
 • kinderopvangtoeslag.

Verder is er nog het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dat fonds biedt kinderen en jongeren uit gezinnen met een laag inkomen de mogelijkheid om mee te doen aan sportieve of culturele activiteiten. Meer informatie vindt u bij het onderwerp Kindpakket, onder het kopje 'Bijdragen sport en cultuur aanvragen bij Jeugdfonds'. 

Informatie voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En hebt u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Voor mensen zonder klantmanager 

Hebt u geen klantmanager? En hebt u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Bel dan met het Zorgloket: 14 074 (keuze 1). U kunt daar ook een afspraak maken om langs te komen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)

 • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
 • vrijdag van 8.30-12.00 uur (alleen op afspraak)

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu