Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Alle Hengelose regelingen voor een laag inkomen

Laat geld niet liggen!

De gemeente heeft verschillende regelingen voor mensen met een laag inkomen. Maak er gebruik van! Dan voorkomt u financiële problemen.

Voor de gemeentelijke regelingen gelden de volgende voorwaarden:

  • u woont in Hengelo,
  • u bent 18 jaar of ouder,
  • u bent geen student (behalve als het gaat om studietoeslag),
  • uw netto maandinkomen (zonder vakantiegeld) mag niet hoger zijn dan onderstaande bedragen. Het soort inkomen maakt niet uit, alleen de hoogte is belangrijk.
Maximum netto maandinkomen per 1 juli 2024 (zonder vakantiegeld) U bent nog niet met pensioen U bent met pensioen
Alleenstaand / alleenstaande ouder € 1.492 € 1.661
Echtpaar / samenwonend € 2.131 € 2.254


Voor kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en waterschapslasten gelden andere voorwaarden. Kijk daarvoor op kwijtschelding. En de inkomenstoeslag kent andere inkomensgrenzen. Kijk daarvoor op Individuele inkomenstoeslag.

De organisatie Werk en Inkomen werkt voor de gemeenten Hengelo, Borne en Haaksbergen. Wij verstrekken uitkeringen aan inwoners van deze drie gemeenten en voeren ook de regelingen voor mensen met een laag inkomen uit. De regelingen verschillen per gemeente. Op www.borne.nl en www.haaksbergen.nl leest u meer over hun eigen regelingen.

Er zijn meer regelingen. Zo kent de belastingdienst verschillende toeslagen. Denk bijvoorbeeld aan:

  • zorgtoeslag
  • huurtoeslag
  • kinderopvangtoeslag.

Verder is er nog het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Dat fonds biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid om mee te doen aan sportieve of culturele activiteiten. Meer informatie vindt u bij het onderwerp Kindpakket, onder het kopje 'Bijdrage Jeugdfonds Sport en Cultuur apart aanvragen'. 

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu