Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Studietoeslag

Bent u een student met een medische beperking? Misschien heeft u recht op studietoeslag!

De studietoeslag is een toeslag voor studenten die door een structurele lichamelijke of psychische beperking niet in staat zijn om naast hun opleiding te werken. Met de studietoeslag wil Hengelo stimuleren dat deze jongeren een opleiding (blijven) volgen. Want het afronden van een opleiding maakt de kans op een baan groter. 

U komt in aanmerking voor studietoeslag als u:

  • studiefinanciering (WSF) krijgt of een tegemoetkoming schoolkosten (WTOS),
  • een structurele medische beperking heeft waardoor u niet in staat bent naast uw opleiding te werken,
  • geen recht heeft op een Wajong-uitkering.

De hoogte van de toeslag hangt af van uw leeftijd. Hieronder staan de bedragen die gelden vanaf 1 juli 2022.

Leeftijd Hoogte studietoeslag per maand
21 jaar en ouder € 302,79
20 jaar € 242,23
19 jaar € 181.67
18 jaar € 151,40
17 jaar € 119,60
16 jaar € 104,46
15 jaar €   90,84

De hoogte van de toeslag wordt elk half jaar opnieuw berekend. 

Wilt u studietoeslag aanvragen? Dat kan met het aanvraagformulier studietoeslag (Pdf) in. Print het formulier, vul het in en zet uw handtekening eronder. Doe er dan de volgende bewijsstukken bij:

  • Een kopie van uw paspoort of identiteitskaart.
  • De toekenningsbeschikking van DUO voor studiefinanciering (WSF) of tegemoetkoming schoolkosten (WTOS).
  • Het bewijs van inschrijving van uw studie.
  • Als u stage loopt: uw stage-overeenkomst.
  • Eventueel: een verklaring van een onafhankelijke arts waaruit duidelijk wordt dat u naast uw studie niet kunt werken. (Als u deze verklaring niet meestuurt, plannen wij een afspraak voor u in met een onafhankelijke arts).

Het ingevulde formulier stuurt u, samen met de bewijsstukken, naar:

Gemeente Hengelo
Werk en Inkomen / Team bijzondere regelingen
Antwoordnummer 168
7550 VB Hengelo

Telefoon: 14 074
E-mail: zorgloket@hengelo.nl

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu