Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Individuele inkomenstoeslag

Al langere tijd een laag inkomen? Bekijk of u recht heeft op individuele inkomenstoeslag.

Heeft u al 3 jaar (of langer) onafgebroken een inkomen op bijstandsniveau? Dan kunt u onder bepaalde voorwaarden individuele inkomenstoeslag krijgen. Dat kan één keer per jaar. U mag zelf weten waar u het geld aan uitgeeft.

De hoogte van de inkomenstoeslag hangt af van uw gezinssituatie. De toeslag in Hengelo is:

 • voor een echtpaar € 601
 • voor een alleenstaande ouder € 541
 • voor een alleenstaande € 424.

Deze bedragen gelden ook voor Borne en Haaksbergen.

 • U woont in Hengelo, Borne of Haaksbergen.
 • U bent minimaal 21 jaar en jonger dan de AOW-leeftijd.
 • U bent geen student.
 • U heeft de afgelopen 36 maanden een inkomen gehad op bijstandsniveau (onder het kopje Veel gestelde vragen kunt u zien om welke bedragen het gaat).
 • U heeft niet meer vermogen dan het vrij te laten vermogen (onder het kopje Veel gestelde vragen kunt u zien hoe hoog uw vermogen mag zijn).
 • U verwacht niet dat uw inkomen het komende jaar hoger wordt.
 • U heeft de afgelopen 12 maanden geen individuele inkomenstoeslag ontvangen.

Bent u getrouwd of woont u samen? Dan moet u allebei aan alle voorwaarden voldoen.

Heeft u een bijstandsuitkering van de gemeente Hengelo, Borne of Haaksbergen? En voldoet u aan de voorwaarden voor individuele inkomenstoeslag? Dan ontvangt u eind oktober per post een aanvraagformulier. Daarmee kunt u de individuele inkomenstoeslag aanvragen. 

Voldoet u aan de voorwaarden, maar heeft u geen bijstandsuitkering? Maar wel een inkomen rond bijstandsniveau (bijvoorbeeld een Wajong-, Wao- of Wia-uitkering)? Of heeft u in oktober geen brief gehad? Dan moet u zelf een aanvraag doen.

Let op: U kunt alleen voor dit jaar een aanvraag doen en niet meer over eerdere jaren.

Aanvragen kan heel eenvoudig digitaal via deze link: Aanvraag individuele inkomenstoeslag. U heeft daarbij wel uw DigiD nodig. Geef antwoord op de vragen en upload de gevraagde bijlagen.

Liever een schriftelijke aanvraag doen?

Doet u uw aanvraag liever schriftelijk? Vul dan het aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag (pdf) in en stuur het, samen met de bewijsstukken, naar: Werk en Inkomen, Antwoordnummer 168, 7550 VB Hengelo. Een postzegel is niet nodig. U krijgt binnen 8 weken bericht van ons.

De volgende bewijsstukken (van u én uw eventuele partner) moet u in ieder geval meesturen met uw aanvraag:

 • Een kopie van uw geldige identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of verblijfsdocument). Géén rijbewijs. Schrijf op de kopie de woorden 'kopie gemeente'. Zo voorkomt u identiteitsfraude.
 • Kopieën van jaaropgaven van de afgelopen 3 jaar (of, als u zelfstandig ondernemer bent, een winst- en verliesrekening over de afgelopen 3 jaar).
 • Bewijsstukken van uw huidige inkomen (bijvoorbeeld bankafschriften, loonstrookjes of uitkeringsspecificaties).
 • Kopieën van bankafschriften van de afgelopen 3 maanden (van al uw betaal- en spaarrekeningen, óók van uw kinderen jonger dan 18 jaar). Het saldo moet duidelijk te zien zijn.

Afhankelijk van uw situatie kunnen meer bewijsstukken nodig zijn. Dat staat dan in het aanvraagformulier.

Wat is een inkomen op bijstandsniveau?

Maandbedrag zonder vakantiegeld Echtparen/samenwonenden Alleenstaanden/alleenstaande ouders
januari t/m juni 2024 1.742,34 1.219,64
juli t/m december 2023 1.651,12 1.155,79
januari t/m juni 2023 1.622,68 1.135,88
juli t/m december 2022 1.495,33 1.046,73
januari t/m juni 2022 1.481,60 1.037,12
juli t/m december 2021 1.463,95 1.024,77
januari t/m juni 2021 1.459,52 1.021,67

Wat is vrij te laten vermogen?

Onder vermogen verstaan we spaargeld en waardevolle bezittingen. Denk bijvoorbeeld aan sieraden en antiek. Hoeveel vermogen u mag hebben, hangt af van uw huishouden. Voor een gezin en een alleenstaande ouder is het vrij te laten vermogen € 15.210 en voor een alleenstaande € 7.605. Bepaalde schulden trekken we hier weer vanaf.

Informatie voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Voor mensen zonder klantmanager 

Heeft u geen klantmanager? En heeft u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Bel dan met het Zorgloket: 14 074 (keuze 1). U kunt daar ook een afspraak maken om langs te komen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)

 • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
 • vrijdag van 8.30-12.00 uur (alleen op afspraak)

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu