Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Hoogte bijstandsuitkering

Bekijk de meest voorkomende uitkeringsbedragen.

Wilt u weten hoe hoog uw uitkering is? Hieronder vindt u een overzicht van de meest voorkomende normbedragen per 1-1-2024. Alle bedragen zijn vermeld in euro's. In de tabellen staan de maandbedragen met vakantiegeld, het vakantiegeld en de maandbedragen zonder vakantiegeld. Het vakantiegeld is 5% van de norm. Dit wordt maandelijks voor u gereserveerd. U krijgt het vakantiegeld uitbetaald in de maand juni of als uw uitkering eindigt.

Als u geen woonlasten hoeft te betalen (of slechts gedeeltelijk), dan krijgt u een lagere uitkering. 

Leeftijd Kinderen Totaal Vakantiegeld Zonder vakantiegeld  
Beiden jonger dan 21 jaar

geen kinderen

wel kinderen

633,88


1.000,69

31,69


50,03

602,19


950,66

 
Eén partner jonger dan 21 jaar

geen kinderen

wel kinderen

1.233,96


1.600,77

61,70


80,04

1172,26


1.520,73

 
Beide partners 21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd   1.834,04 91,70 1.742,34  
Tenminste één partner pensioengerechtigd   1.932,32 96,62 1.835,70  

De hoogte van de uitkering is afhankelijk van het aantal bewoners op het woonadres. Jongeren tot 27 jaar en studenten die studiefinanciering krijgen, tellen niet mee als medebewoner. Ook als u op commerciële basis een kamer huurt, is de kostendelersnorm niet van toepassing.

Aantal medebewoners en percentage uitkering   Totaal Vakantiegeld Zonder
vakantiegeld
Met 1 medebewoner: 50%   917,02 45,85 871,17
Met 2 medebewoners: 43,33%   794,75 39,74 755,01
Met 3 medebewoners: 40%   733,62 36,68 696,94
Met 4 medebewoners: 38%   696,94 34,85 662,09


Heeft u meer dan 4 medebewoners? Dan kunt u het percentage zelf uitrekenen met onderstaande formule:

40% + (A x 30%)
--------------------
        A

A = aantal bewoners op het adres.

Voor jongeren van 18 tot en met 20 jaar is er geen verschil tussen thuiswonende en zelfstandig wonende jongeren.

Leeftijd Totaal Vakantiegeld   Zonder
  vakantiegeld
Jonger dan 21 jaar 316,94 15,82    300,54
21 jaar of ouder, maar nog niet pensioengerechtigd 1.283,83 64,19 1.219,64
Pensioengerechtigd 1.425,76 71,29 1.354,47

Voor cliënten in een inrichting gelden andere bedragen, ook als het gaat om alleenstaande ouders of gezinnen. Uw klantmanager kan u daarover meer vertellen.

De IOAW- en IOAZ-uitkeringen zijn zogenaamde bruto uitkeringen. Op de uitkering worden maandelijks loonheffing en premies ingehouden en aan de Belastingdienst afgedragen. Wat na de inhoudingen overblijft (de netto uitkering) krijgt u uitbetaald. 

Gezinssituatie Bruto Netto met vakantiegeld
Echtpaar (met of zonder kinderen), beiden 21 jaar of ouder 2.017,64   1.834,04
Alleenstaande, 23 jaar of ouder 1.591,24    1.283,83
Kostendeler 1.008,82      917,02

Voor cliënten van Werk en Inkomen

Bent u cliënt bij Werk en Inkomen? En heeft u vragen of wilt u een afspraak maken? Bel dan met het klantcontactcentrum (KCC): 14 074. Als de medewerkers van het KCC u niet kunnen helpen, zetten zij uw vraag door naar uw klantmanager.

U kunt niet zonder afspraak naar de balie van Werk en Inkomen komen om uw klantmanager te spreken.

Voor mensen zonder klantmanager 

Heeft u geen klantmanager? En heeft u algemene vragen over uitkeringen en bijzondere regelingen die door de gemeente worden uitgevoerd? Bel dan met het Zorgloket: 14 074 (keuze 1). U kunt daar ook een afspraak maken om langs te komen op het Publieksplein.

Publieksplein (Stadskantoor)

  • maandag tot en met donderdag van 8.30 tot 16.30 uur (alleen op afspraak)
  • vrijdag van 8.30-12.00 uur (alleen op afspraak)

Telefoon: 14 074
Contactformulier

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu