Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Kwijtschelding

Voor sommige gemeentelijke belastingen is kwijtschelding mogelijk.

Elk jaar krijgt u van het GBTwente (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) een aanslag gemeentelijke belastingen. Heeft u een laag inkomen? Dan komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. In dat geval hoeft u sommige belastingen niet of maar gedeeltelijk te betalen.

Onder bepaalde voorwaarden hoeft u geen of minder belasting te betalen. Bijvoorbeeld omdat uw inkomen rond bijstandsniveau ligt. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan kunt u alleen voor het privégedeelte van uw aanslag kwijtschelding aanvragen.

De rijksoverheid bepaalt wanneer iemand kwijtschelding kan krijgen. De overheid heeft daarvoor normen opgesteld. De gemeente kijkt of u aan die normen voldoet. Ook als uw inkomen boven bijstandsniveau ligt, komt u misschien toch in aanmerking voor kwijtschelding. Bij de beoordeling van uw aanvraag houden wij namelijk ook rekening met uitgaven voor huur en ziektekostenpremies.

Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingen:

Ook voor waterschapsbelastingen is kwijtschelding mogelijk. Deze aanslag krijgt u niet van het GBTwente, maar van het GBLT in Zwolle. Daar moet u ook kwijtschelding aanvragen. Meer informatie vindt u op de aanslag van het GBLT.

Kwijtschelding kunt u digitaal aanvragen via de website van GBTwente (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente). U vindt daar ook meer informatie over de bewijsstukken die u moet meesturen. Die informatie staat ook in deze folder.

Kwijtschelding moet u aanvragen binnen twee maanden vanaf de datum die op uw aanslagbiljet staat.

Voor het afhandelen van een aanvraag voor kwijtschelding gelden geen wettelijke termijnen. GBTwente probeert binnen 3 maanden een beslissing te nemen. U krijgt dan een brief waarin staat of u de kwijtschelding krijgt of niet. Als er bewijsstukken missen bij uw aanvraag, worden die alsnog bij u opgevraagd. De uitspraak duurt dan langer.

Tot wanneer kan ik kwijtschelding aanvragen?

Dat moet binnen twee maanden vanaf de datum die op het aanslagbiljet staat.

Mijn verzoek om kwijtschelding is afgewezen. Moet ik dan het hele bedrag van de aanslag ineens betalen?

  • Als u een automatische incasso heeft afgegeven, dan schrijven wij het bedrag in de nog resterende termijnen van uw rekening af.
  • Als u geen automatische incasso heeft afgegeven, dan moet u het hele bedrag voor de vervaldag van de aanslag betalen. Is die vervaldag al verstreken? Dan moet u betalen binnen tien dagen vanaf de datum van de brief waarin uw verzoek om kwijtschelding is afgewezen. Als dit grote problemen oplevert, kunt u contact met ons opnemen. Wij kijken dan of we een betalingsregeling kunnen afspreken.

Ik heb vorig jaar wel kwijtschelding aangevraagd, maar deze niet gekregen. Is het zinvol om dit opnieuw te proberen?

Nee, als de situatie met betrekking tot uw inkomen niet is gewijzigd. De kwijtscheldingsregeling is namelijk niet verruimd. 

Wat moet ik doen als er ‘geautomatiseerde kwijtschelding’ op mijn aanslag gemeentelijke belastingen staat?

U hoeft dan zelf geen kwijtschelding meer aan te vragen.

De woorden ‘geautomatiseerde kwijtschelding’ staan niet op mijn aanslag gemeentelijke belastingen, maar ik denk dat ik daar wel voor in aanmerking kom. Wat moet ik doen?

Vraag in dit geval zelf uw kwijtschelding aan via GBTwente.

Het gemeentelijk belastingkantoor Twente regelt de kwijtschelding voor de gemeente Hengelo.

  • GBTwente (onderwerp: kwijtschelding aanvragen)
  • Telefoon: 088-6464807
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu