Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Belasting, betalingsregeling

Met een betalingsregeling kunt u bepaalde gemeentelijke belastingen in delen betalen.

Kunt u de gemeentelijke belastingen niet op tijd betalen? Dan kunt u voor een aantal belastingen om een betalingsregeling vragen.

U kunt een betalingsregeling treffen voor de volgende belastingen:

  • onroerende zaakbelasting
  • hondenbelasting
  • afvalstoffenheffing
  • rioolheffing
  • marktgelden
  • begraafplaatsrechten.

Voor andere belastingen (zoals een naheffingsaanslag parkeerbelasting of bouwleges) is een betalingsregeling niet mogelijk.

Het aanvragen van een betalingsregeling kost niets. Maar het kan wel zijn dat u rente moet betalen over het nog openstaande bedrag.

Als u een betalingsregeling aanvraagt, maakt u een afspraak over het in delen betalen van uw aanslag. Het aantal delen is afhankelijk van de soort belasting. Maximaal betaalt u dan in 4 termijnen van een maand. Een betalingsregeling gaat altijd in op de laatste dag van de maand.

U kunt een betalingsregeling digitaal aanvragen bij het gemeentelijk belastingkantoor GBTwente. Klik daarvoor op onderstaande knop. U hebt daarbij wel uw DigiD inlogcode nodig.

Aanslagen gemeentelijke belastingen inzien

U kunt een betalingsregeling ook aanvragen aan de balie van de gemeente Hengelo. U moet daarvoor wel zelf langskomen. Neem uw belastingaanslag mee en ook eventuele andere stukken die daar betrekking op hebben (zoals een aanmaning of een dwangbevel). Vergeet ook uw legitimatiebewijs niet (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs).

Let op: Woont u in het buitenland? En hebt u een aanmaning ontvangen? Dan kunt u geen betalingsregeling aanvragen.   

  • GBTwente (onderwerp: aanslag betalen)
  • Telefoon: 088-6464807
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu