Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Automatische incasso gemeentelijke belastingen

Met automatische incasso betaalt u de aanslag gemeentelijke belastingen in 10 termijnen.

De jaarlijkse aanslag voor de gemeentelijke belastingen moet u binnen 2 maanden betalen. U kunt ook in 10 termijnen betalen als u kiest voor automatische incasso. Deze aanslag ontvangt u ieder jaar eind februari van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente).

De aanslag gemeentelijke belastingen heeft betrekking op:

  • onroerendezaakbelasting,
  • rioolheffing,
  • afvalstoffenheffing,
  • eventueel: hondenbelasting,
  • eventueel: onderhoudskosten begraafplaats.

Onderhoudskosten begraafplaats
Als u onderhoudskosten voor de begraafplaats moet betalen, dan betaalt u die via de automatische incasso van de gemeentelijke belastingen. Het gehele bedrag wordt tegelijk afgeboekt met de eerste termijn van de aanslag gemeentelijke belastingen.

Er gelden een paar voorwaarden om in termijnen te mogen betalen:

  • De aanslag moet lager zijn dan € 7.500.
  • U moet GBTwente toestemming geven om de belasting elke maand automatisch van uw rekening af te schrijven. Dat noemen we een ‘machtiging voor automatische incasso’.

U kunt GBTwente machtigen voor automatische incasso. Dat kan heel gemakkelijk digitaal. Klik daarvoor op onderstaande knop. U heeft daarbij wel uw DigiD inlogcode nodig. 

Automatisch betalen gemeentelijke belastingen

Wilt u uw machtiging intrekken? Of is uw bankrekeningnummer gewijzigd? Dan kunt u dat op dezelfde manier doorgeven.

Machtiging blijft gelden

Vanaf het moment dat u de gemeente heeft gemachtigd, wordt de aanslag in termijnen afgeschreven. Dat geldt ook voor de aanslagen van volgende jaren. Het gaat om een doorlopende machtiging. Dat betekent dat hij blijft gelden, tenzij u hem intrekt.

Wanneer en welk bedrag ga ik per maand betalen als ik meedoe aan automatische incasso?

Het bedrag van de aanslag wordt in tien termijnen in gelijke delen van uw rekening afgeschreven. Dat gebeurt aan het einde van elke maand.

Hoe moet ik de rest van de aanslag betalen als ik besluit te stoppen met automatische incasso?

Zonder automatische incasso moet u het bedrag uiterlijk twee maanden na de datum die op de aanslag staat betalen. Als die termijn is verstreken moet u het openstaande bedrag onmiddellijk betalen.

Wat gebeurt er als er niet genoeg geld op mijn rekening staat?

Als het niet lukt om het bedrag af te schrijven, proberen wij het een maand later weer. Het bedrag dat niet werd afgeschreven, verdelen we over de resterende termijnen. Als afschrijven de keer daarop weer niet lukt, vervalt de automatische incasso. U krijgt dan een brief met het verzoek het nog openstaande bedrag meteen over te maken. Na de laatste termijn vervalt de automatische incasso. Er is dan geen tweede poging tot afschrijven mogelijk. 

Wat moet ik doen als ik ga verhuizen?

Als u binnen Hengelo verhuist, neemt u de belastingen automatisch mee. U moet wel uw adreswijzing doorgeven. Lees op de pagina over gemeentelijke belastingen meer over de gevolgen van verhuizen.

Als u gaat verhuizen naar een andere gemeente, moet u niet vergeten om uw machtiging aan het einde van het jaar in te trekken.

Krijg ik bericht wanneer jullie beginnen met incasseren?

U ontvangt de aanslag eind februari. Het totale bedrag zal vervolgens in tien termijnen worden afgeschreven, steeds aan het einde van de maand. De eerste termijn wordt eind maart afgeschreven, de laatste eind december. U ontvangt hierover van tevoren geen bericht meer.

Wat moet ik doen als ik het niet eens ben met het bedrag dat wordt afgeschreven?

Als u het niet eens bent met het bedrag dat van uw rekening wordt afgeschreven, kunt u het beste eerst contact opnemen met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). Als u het er daarna nog niet mee eens bent, kunt u het afgeschreven bedrag laten terugboeken.

Ik wil wel in termijnen betalen, maar geen machtiging afgeven voor automatisch incasso. Kan ik bezwaar maken tegen het feit dat GBTwente dit niet toestaat?

Nee, het gaat hier om betalingsregels die betrekking hebben op de invordering van gemeentelijke belastingen. Bezwaar en beroep zijn in dit geval niet mogelijk.

Inwoners van andere gemeenten zijn in het verleden weleens naar de rechter gestapt over dit onderwerp. De rechter vond toen dat de gemeente onderscheid mag maken tussen burgers die een machtiging tot automatische incasso hebben verleend en burgers die dat niet hebben gedaan.

Ik heb bezwaar gemaakt tegen de aanslag. Kan ik nu wachten met betalen?

Nee. Door bezwaar te maken krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. Wel kunt u uitstel aanvragen voor het bedrag dat volgens u onterecht in rekening is gebracht.

Als u bezwaar maakt tegen een aanslag ontvangt u een ontvangstbevestiging. In deze ontvangstbevestiging staat ook of u uitstel van betaling krijgt en voor welk bedrag dat dan is. De termijnbetalingen voor het resterende bedrag moet u wel betalen. Hebt u geen uitstel van betaling gekregen? Dan kunt u daar alsnog schriftelijk om vragen.

Ik heb geen acceptgiro (meer). Hoe moet ik nu betalen?

U kunt uw aanslag betalen door het juiste bedrag over te maken op rekeningnummer NL 72 BNGH 028 51 41 228 van GBTwente in Hengelo. Vergeet niet het aanslagnummer te vermelden.

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente regelt de automatische incasso voor de gemeente Hengelo.

  • GBTwente (onderwerp: aanslag betalen)
  • Telefoon: 088-6464807
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu