Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Onroerendezaakbelasting (OZB)

De gemeente heft jaarlijks onroerende zaakbelasting.

OZB is de onroerendezaakbelasting die berekend wordt over het bezit of het gebruik van een pand of een stuk grond. De hoogte van het bedrag hangt af van de waarde van het gebouw of de grond. Dit heet de WOZ-waarde. De gemeente berekent een percentage van die waarde als onroerendezaakbelasting. Het bedrag dat u moet betalen staat op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Bekijk hieronder de uitlegvideo: Wat hebben de WOZ-waarde, het tarief en de OZB met elkaar te maken?

Eigenarenbelasting

Als eigenaar van een woning of een stuk grond betaalt u eigenarenbelasting. Dit geldt ook voor het bezit van gebouwen zoals een school of een kerk. Het Kadaster houdt precies bij wie de eigenaar is. De gegevens die bekend zijn op 1 januari gelden voor het hele jaar. Ook als u later dat jaar verhuist, betaalt u voor de resterende tijd van dat jaar toch de OZB van uw verkochte pand. Bij de verkoop van een pand wordt de OZB vaak verrekend door de notaris. Voor een woning betaalt u alleen eigenarenbelasting, geen gebruikersbelasting.

Gebruikersbelasting

Huurt of gebruikt u een bedrijfspand of grond? Of bent u eigenaar van een bedrijfspand in aanbouw? Dan betaalt u gebruikersbelasting. Net als bij de eigenarenbelasting is ook hier de datum 1 januari bepalend voor de rest van het jaar.

U betaalt een bepaald percentage van de WOZ-waarde van het gebouw of de grond. In 2024 is dat:

  • eigenarenbelasting voor woningen:  0,1147%
  • eigenarenbelasting voor niet-woningen: 0,4905%
  • gebruikersbelasting (voor niet-woningen):  0,3720%.

De OZB maakt onderdeel uit van de aanslag gemeentelijke belastingen. Deze aanslag krijgt u meestal eind februari thuisgestuurd. Bent u het niet eens met de OZB op deze aanslag? Of bent u het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Hoe u dit kunt doen, leest u op de pagina Bezwaarschrift belastingen.

U kunt uw aanslag betalen door het juiste bedrag vóór de vervaldatum over te maken op rekening NL72 BNGH 0285 1412 28 van GBTwente (Gemeentelijk Belastingkantoor Twente) in Hengelo. Vergeet niet het aanslagnummer te vermelden.

Automatische incasso

Het is mogelijk om in termijnen te betalen en om GBTwente te machtigen voor automatische incasso. Lees op de pagina automatische incasso gemeentelijke belastingen hoe u dat kunt regelen.  

Betalingsregeling

Als u niet op tijd kunt betalen, dan kunt u voor een aantal belastingen om een betalingsregeling vragen. Lees meer op de pagina betalingsregeling.

De naam of het pand op het aanslagbiljet klopt niet. Wat nu?

Dat ligt eraan. De aanslag is gebaseerd op de gegevens van 1 januari en die gelden voor het hele jaar. Dus als er een verkeerd pand bij uw naam staat, kan dat komen omdat uw situatie op 1 januari anders was. De aanslag is dan waarschijnlijk juist.

Staat er een onbekend pand op uw aanslagbiljet? Dan kan het zijn dat de gemeente een fout heeft gemaakt. U moet nu een bezwaarschrift indienen. Hoe dat moet leest u hier: Bezwaarschrift belastingen.

Ik heb een aanslag ontvangen die voor de vorige eigenaren/bewoners is bestemd. Wat moet ik nu doen?

Bij de OZB gaat het altijd om de situatie op 1 januari. Het kan daarom zijn dat de aanslag eigenlijk voor de vorige eigenaar of gebruiker is bedoeld. Stuur in dat geval de aanslag terug naar de gemeente. Wilt u alstublieft niet schrijven op de aanslag zelf. Op de envelop mag het wel.

De aanslag staat op naam van iemand die is overleden. Klopt dat wel?

De aanslag is terecht als het om iemand gaat die na 1 januari is overleden. Maar de aanslag is ook terecht als de overledene op 1 januari nog als eigenaar in het Kadaster stond. Ook als hij al voor
1 januari is overleden. In beide gevallen moeten de erfgenamen de aanslag betalen.

Ik moet nu meer OZB betalen dan vorig jaar. Hoe kan dat?

Panden kunnen in waarde stijgen of dalen. Als er sprake is van een stijging wil de gemeente niet dat mensen daardoor veel meer OZB moeten betalen. Daarom verlaagt zij meestal de OZB-tarieven als de waarde van de panden stijgt. Maar bij het bepalen van de nieuwe tarieven gaat de gemeente uit van de gemiddelde waardeontwikkeling. Als uw pand meer dan gemiddeld in waarde stijgt, betaalt u meer OZB dan vorig jaar. Maar als uw pand meer dan gemiddeld in waarde daalt betaalt u minder.

Wat is het verschil tussen OZB en WOZ?

WOZ betekent Waardering Onroerende zaken. Dat is de waarde die de gemeente aan uw pand of grond toekent.

OZB betekent onroerendezaakbelasting. Dat is de belasting die u over uw pand of grond moet betalen. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van de waarde van uw pand of grond, de WOZ-waarde dus.

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente) regelt de onroerende zaakbelasting voor de gemeente Hengelo.

  • GBTwente (onderwerp: onroerende zaakbelasting)
  • Telefoon: 088-6464807
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu