Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

WOZ (Waardering Onroerende Zaken)

De gemeente waardeert elk jaar uw huis. Dit heet de WOZ-waarde.

De afkorting WOZ betekent: waardering onroerende zaken. Ook bedrijfspanden, kavels en andere gebouwen zoals scholen of verenigingsgebouwen worden gewaardeerd. Deze waarde wordt gebruikt voor het bepalen van de hoogte van verschillende belastingen.

Bekijk hieronder de uitlegvideo: Wat is de WOZ-waarde?

Marktwaarde

De gemeente bepaalt wat de marktwaarde is van de onroerende zaken in de stad. Dit wordt ook wel ‘waarde in het economische verkeer’ genoemd. Dat is het bedrag dat uw huis opbrengt als het leeg is en klaar voor gebruik. De gemeente houdt geen rekening met de hoogte van uw hypotheek of dat u uw huis verhuurt.

Marktgegevens

De gemeente verzamelt zoveel mogelijk marktgegevens om een goed beeld te hebben van de prijsontwikkeling op de huizenmarkt. Denk aan bouwkundige kenmerken en verkoopcijfers. Om de waarde van uw huis vast te stellen, kijkt de gemeente ook naar de verkoopprijzen van drie vergelijkbare woningen. Deze prijzen zijn bekend bij het kadaster. Dat zijn openbare gegevens.

WOZ-beschikking (in februari) in de bus

Wat de WOZ-waarde van uw pand of grond is, leest u op de aanslag gemeentelijke belastingen. Hierop vindt u namelijk ook de zogenaamde WOZ-beschikking. Dat is de officiële mededeling van de WOZ-waarde van uw onroerende zaak. De aanslag gemeentelijke belastingen wordt eind februari verstuurd. De WOZ-waarde die op de beschikking staat, geldt voor één jaar.

Waardepeildatum 1 januari van vorig jaar

Onroerende zaken moeten elk jaar opnieuw worden gewaardeerd. Dat kan natuurlijk niet allemaal op dezelfde dag. Daarom wordt er altijd teruggerekend tot een bepaalde datum. Dat noemen we de waardepeildatum. Deze datum is 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het belastingjaar. Voor het belastingjaar 2024 is de waardepeildatum dus 1 januari 2023. Dat betekent dat de gemeente geen rekening mag houden met een waardedaling of -stijging later in het jaar.

Pand in aanbouw

Ook panden die in aanbouw zijn, worden gewaardeerd. Om de waarde vast te stellen gaat de gemeente uit van de grondwaarde plus een schatting van de investeringen.

De gemeente moet kunnen uitleggen hoe de WOZ-waarde tot stand komt. Daarom wordt van elke onroerende zaak die is gewaardeerd een taxatieverslag gemaakt. Als u eigenaar van een woning bent, kunt u het verslag over uw huis opvragen. Met behulp van uw DigiD-inlogcode kunt u het verslag ook meteen inzien bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente).

Het taxatieverslag bevat onder andere de volgende gegevens:

  • het adres en de naam van de buurt waarin de woning staat,
  • het soort pand (bijvoorbeeld vrijstaande woning of bedrijfspand),
  • informatie uit het kadaster,
  • het bouwjaar,
  • de grootte,
  • eventuele bijzondere kenmerken die belangrijk zijn voor de waarde,
  • de verkoopprijs en WOZ-waarde van drie vergelijkbare woningen.

Zoals u hierboven ziet, bevat het verslag ook informatie over drie vergelijkbare woningen. Deze woningen hoeven niet op alle punten gelijk te zijn aan uw huis. Met eventuele verschillen (bijvoorbeeld in grootte of bouwjaar) wordt bij het vaststellen van de waarde rekening gehouden.

De WOZ-waarden van alle woningen zijn openbaar. U kunt deze vinden in het WOZ-Waardeloket. Dat is een landelijke database die puur is bedoeld voor het opzoeken van de WOZ-waarde. U vindt er dus geen gegevens over de eigenaar of verkoopprijs. En u kunt u er ook geen taxatieverslagen inzien. Verder zijn in de database alleen woningen opgenomen. Informatie over bedrijfspanden is niet openbaar.

Aan elke huurwoning worden punten toegekend. Het totaal aantal punten bepaalt de maximale huurprijs van de woning. Ook de WOZ-waarde levert punten op en bepaalt dus voor een deel hoeveel huur u betaalt.

Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.

De WOZ-waarde wordt gebruikt om de hoogte van de onroerendezaakbelasting (OZB) te bepalen. OZB is belasting die berekend wordt over het bezit of het gebruik van een pand of een stuk grond. Meer informatie vindt u op de pagina over OZB.

WOZ-waarde voor andere belastingen

De WOZ-waarde wordt ook gebruikt door het GBLT (waterschapsheffingen) en de Belastingdienst (eigenwoningforfait, vennootschapsbelasting, schenkbelasting en erfbelasting).

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de WOZ-beschikking. U kunt dan bezwaar maken. Dat moet binnen zes weken, gerekend vanaf de datum die op de beschikking staat. Op de pagina Bezwaarschrift belastingen leest u hoe u dit moet doen.

Wat is het verschil tussen WOZ en OZB?

WOZ betekent Waardering Onroerende zaken. Dat is de waarde die de gemeente aan uw pand of grond toekent.

OZB betekent onroerendezaakbelasting. Dat is de belasting die u over uw pand of grond moet betalen. De hoogte van deze belasting is afhankelijk van de waarde van uw pand of grond, de WOZ-waarde dus.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu