Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Bezwaarschrift belastingen

Als u vindt dat een belastingaanslag niet klopt, kunt u daar bezwaar tegen maken.

Bezwaar maken kan tot 6 weken na de datum die op uw aanslag of beschikking staat.

Particulieren

U kunt uw bezwaar indienen via het digitaal loket van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBTwente). U heeft daarbij uw DigiD inlogcode nodig. 

Bedrijven

U kunt ook schriftelijk bezwaar maken. Geef in uw brief duidelijk aan waartegen u bezwaar maakt. En waarom u dat doet. Als dat namelijk niet duidelijk is, kan het zijn dat wij uw bezwaar niet in behandeling nemen. Stuur het ingevulde formulier naar GBTwente, Postbus 845, 7550 AV Hengelo.

Dat hangt ervan af. Soms duurt het maar een week. Maar als het om een ingewikkeld bezwaar gaat kan het ook weleens vele maanden duren.

Ik heb bezwaar gemaakt tegen de aanslag. Kan ik nu wachten met betalen?

Nee. Door bezwaar te maken krijgt u niet automatisch uitstel van betaling. Wel kunt u uitstel van betaling aanvragen voor het bedrag dat volgens u onterecht in rekening is gebracht.

Nadat u bezwaar heeft gemaakt, krijgt u een ontvangstbevestiging. Daarin staat ook of u uitstel van betaling krijgt en voor welk bedrag dat dan is. Het resterende bedrag moet u wel op tijd betalen.

Heeft u geen uitstel van betaling gekregen? Dan kunt u dat alsnog schriftelijk aanvragen.

Ik heb bezwaar gemaakt tegen de WOZ-beschikking. Krijg ik een nieuwe WOZ-beschikking als ik gelijk krijg?

Als u gelijk krijgt, ontvangt u geen nieuwe WOZ-beschikking. De nieuwe waarde vindt u in het antwoord op uw bezwaarschrift. De gemeente geeft de nieuwe waarde ook door aan de belastingdienst en aan het waterschap. De belastingaanslagen die gebruik maken van de WOZ-waarde worden automatisch aangepast.

Ik wil een bureau in de arm nemen dat gratis bezwaar voor mij maakt. Goed idee?

Als u bezwaar wilt indienen tegen uw WOZ-beschikking, kunt u tegenwoordig gebruik maken van de diensten van commerciële bureaus of makelaars. De bureaus werken vaak op no cure no pay basis. Als uw bezwaar terecht blijkt te zijn, is de gemeente wettelijk verplicht om dit bureau een vergoeding te betalen die met gemeenschapsgeld wordt betaald. Die vergoeding kan oplopen tot meer dan € 750. Dat is een hoog bedrag, zeker als u kijkt naar wat een vermindering van de OZB-aanslag u oplevert (een waardevermindering van uw woning met € 10.000 betekent een verlaging van uw OZB-aanslag met nog geen € 13). Sta hier even bij stil voordat u een bureau in de arm neemt. Het is uw goed recht, maar laat u goed voorlichten.

Het gemeentelijk belastingkantoor Twente (GBTwente) beoordeelt uw bezwaarschrift.

  • GBTwente (onderwerp: bezwaar indienen)
  • Telefoon: 088-6464807
Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu