Burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de stad heet het ‘College van burgemeester en wethouders’ (B en W). Het Hengelose college bestaat uit de burgemeester en vier wethouders. De gemeentesecretaris adviseert en ondersteunt het college.

Het college vergadert elke dinsdag. Die bijeenkomsten zijn niet openbaar. Wel kunt u elke dinsdagmiddag de besluitenlijst bekijken.

Van links naar rechts: Jan Eshuis, Mariska ten Heuw, Sander Schelberg, Bas van Wakeren, Claudio Bruggink en Gerard Gerrits

Sander Schelberg

Sander Schelberg
(074) 245 9244
s.schelberg@hengelo.nl 

 

 

De burgemeester is Sander Schelberg. Hij is door de koning benoemd en voorzitter van het college van B&W en de gemeenteraad. De burgemeester is bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen over zaken die de Openbare Orde en Veiligheid betreffen. Daarnaast heeft hij een aantal onderwerpen die zijn primaire bestuurlijke aandacht hebben. De besluiten worden collegebreed genomen (dus door een meerderheid van het college).

Portefeuille

• Burger en bestuur / dienstverlening
• Openbare orde en Veiligheid
• (integrale) Handhaving
• Algemeen juridische zaken
• Communicatie
• Bestuurlijke samenwerking (coördinatie)
• Politieke en ambtelijke integriteit

Bas van Wakeren

Bas van Wakeren
Lid van: ProHengelo
(074) 245 9245
b.vanwakeren@hengelo.nl

 

Portefeuille

• Binnenstad: programmering, evenementen, verbinding met cultuur
• Invulling Marktplein (incl. fysieke ontwikkeling)
• Cultuur
 • Zorg en Wmo
 • Welzijn
 • Wonen / volkshuisvesting
 • Beheer grijs / afval

Gerard GerritsGerard Gerrits
Lid van: VVD
(074) 245 9246
g.gerrits@hengelo.nl

 

Portefeuille

 • Binnenstad: fysieke ontwikkeling
 • Ruimtelijke Ordening
 • Verkeer en Vervoer
 • Vergunningverlening
 • Economische Zaken (incl. acquisitie)
 • Aandeelhouderschappen/verbonden partijen
 • Toerisme en Recreatie
 • (maatschappelijk) Vastgoed

Mariska ten HeuwMariska ten Heuw
Lid van: SP
(074) 245 9953
m.tenheuw@hengelo.nl

 

Portefeuille

 • Participatie / Werk en Inkomen
 • Financiën
 • Belastingen
 • Grondzaken
 • Hart van Zuid
 • Beheer groen en blauw (incl. Spelen)
 • Warmtenet

Claudio BrugginkClaudio Bruggink
Lid van: D66
(074) 245 9594
c.bruggink@hengelo.nl

 

Portefeuille

 • Duurzaamheid en Milieu
 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Sport
 • Bedrijfsvoering
 • Regionale samenwerking incl. Agenda voor Twente
 • Belangenbehartiging: internationaal en nationaal (coördinatie)

Jan Eshuis

Jan Eshuis
(074) 245 9210
j.eshuis@hengelo.nl

 


De gemeentesecretaris van Hengelo is Jan Eshuis. Hij is benoemd door het college, neemt deel aan de vergaderingen van het college en zorgt ervoor dat de besluiten van het college worden uitgevoerd. Daarnaast is Jan Eshuis ook algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Collegeleden kunnen een tegemoetkoming of vergoeding ontvangen voor bijzondere kosten of andere voorzieningen die verband houden met de vervulling van het wethouders- of burgemeestersambt. De gemeenteraad heeft besloten om de declaraties van de collegeleden via een register toegankelijk te maken. Het declaratieregister vindt u hieronder.

Reis- en verblijfskosten
Wethouder Claudio Bruggink: € 929,40

 
De overige collegeleden hebben geen declaraties gedaan.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu