Burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de stad heet het ‘College van burgemeester en wethouders’ (B en W). Het Hengelose college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. De gemeentesecretaris adviseert en ondersteunt het college.

Het college vergadert elke dinsdag. Die bijeenkomsten zijn niet openbaar. Wel kunt u elke dinsdagmiddag de besluitenlijst bekijken.

Sander Schelberg
(074) 245 9244
s.schelberg@hengelo.nl 

 

De burgemeester is Sander Schelberg. Hij is door de koning benoemd en voorzitter van het college van B&W en de gemeenteraad. De burgemeester is bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen over zaken die de Openbare Orde en Veiligheid betreffen. Daarnaast heeft hij een aantal onderwerpen die zijn primaire bestuurlijke aandacht hebben. De besluiten worden collegebreed genomen (dus door een meerderheid van het college).

Portefeuille

• Bestuurlijke samenwerking
• Belangenbehartiging
• Externe betrekkingen en Public Affairs
• Openbare orde en veiligheid
• Handhaving

Jacqueline Freriksen
Lid van: BurgerBelangen Hengelo
(074) 245 9637
j.freriksen@hengelo.nl

 

Portefeuille

• Participatiewet
• Werk en inkomen
• Coördinatie sociaal domein
 • Bedrijfsvoering
 • Dienstverlening
 • Beheer afval

Gerard Gerrits
Lid van: VVD
(074) 245 9246
g.gerrits@hengelo.nl

 

Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Vergunningverlening
 • (maatschappelijk) Vastgoed
 • Economische zaken en ROZ
 • Spoorzone met binnenstad en Hart van Zuid

Hanneke Steen-Klok
Lid van: CDA Hengelo
(074) 245 9855
h.steen@hengelo.nl 

 


Portefeuille

• Mobiliteit, verkeer en vervoer
• Financiën
• Belastingen
 • Grondzaken
 • Beheer Grijs
 • Burger en bestuur

Marie-José Luttikholt
Lid van: PvdA
(074) 245 9637
m.luttikholt@hengelo.nl

 

Portefeuille

• WMO
• Zorg
• Welzijn
 • Cultuur
 • Coördinatie wijkgerichte aanpak

Claudio Bruggink
Lid van: D66
(074) 245 9594
c.bruggink@hengelo.nl

 

Portefeuille

 • Jeugdwet
 • Onderwijs
 • Sport
 • Duurzaamheid en milieu
 • Beheer groen en blauw

Jan Eshuis

Jan Eshuis
(074) 245 9210
j.eshuis@hengelo.nl

 


De gemeentesecretaris van Hengelo is Jan Eshuis. Hij is benoemd door het college, neemt deel aan de vergaderingen van het college en zorgt ervoor dat de besluiten van het college worden uitgevoerd. Daarnaast is Jan Eshuis ook algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Collegeleden kunnen een tegemoetkoming of vergoeding ontvangen voor bijzondere kosten of andere voorzieningen die verband houden met de vervulling van het wethouders- of burgemeestersambt. De gemeenteraad heeft besloten om de declaraties van de collegeleden via een register toegankelijk te maken. Het declaratieregister vindt u hieronder.

Reis- en verblijfskosten
Wethouder Claudio Bruggink: € 929,40

 
De overige collegeleden hebben geen declaraties gedaan. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Gemeente Hengelo
nl
en de
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu