Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Burgemeester en wethouders

Het dagelijks bestuur van de stad heet het ‘College van burgemeester en wethouders’ (B en W). Het Hengelose college bestaat uit de burgemeester en vijf wethouders. De gemeentesecretaris adviseert en ondersteunt het college.

Het college vergadert elke dinsdag. Die bijeenkomsten zijn niet openbaar. Wel kunt u elke dinsdagmiddag de besluitenlijst bekijken.

College B&W Hengelo

Van links naar rechts: Hanneke Steen, Marie-José Luttikholt, Gerard Gerrits, Jan Eshuis, Jacqueline Freriksen, Sander Schelberg en Claudio Bruggink. 

Foto Sander Schelberg

Sander Schelberg
s.schelberg@hengelo.nl 

 


De burgemeester is Sander Schelberg. Hij is door de koning benoemd en voorzitter van het college van B&W en de gemeenteraad. De burgemeester is bevoegd om zelfstandig besluiten te nemen over zaken die de Openbare Orde en Veiligheid betreffen. Daarnaast heeft hij een aantal onderwerpen die zijn primaire bestuurlijke aandacht hebben. De besluiten worden collegebreed genomen (dus door een meerderheid van het college).

Portefeuille

• Bestuurlijke samenwerking
• Belangenbehartiging
• Externe betrekkingen en Public Affairs
• Openbare orde en veiligheid
• Handhaving

Jacqueline Freriksen
Lid van: BurgerBelangen Hengelo
j.freriksen@hengelo.nl

 

Portefeuille

 • Participatiewet
 • Werk en inkomen
 • Coördinatie sociaal domein
 • Wijkwethouder Hasseler Es en Slangenbeek
 • Bedrijfsvoering
 • Dienstverlening
 • Beheer afval

Foto Gerard GerritsGerard Gerrits
Lid van: VVD
g.gerrits@hengelo.nl

 


Portefeuille

 • Ruimtelijke ordening
 • Wonen
 • Vergunningverlening
 • Wijkwethouder Binnenstad en Woolde
 • (maatschappelijk) Vastgoed
 • Economische zaken en ROZ
 • Spoorzone met binnenstad en Hart van Zuid

Foto Hanneke Steen

Hanneke Steen-Klok
Lid van: CDA Hengelo
h.steen@hengelo.nl 

 


Portefeuille

 • Mobiliteit, verkeer en vervoer
 • Financiën
 • Belastingen
 • Wijkwethouder Noord en Berflo Es
 • Grondzaken
 • Beheer Grijs
 • Burger en bestuur

Foto Marie-José Luttikholt

Marie-José Luttikholt
Lid van: PvdA
m.luttikholt@hengelo.nl

 

Portefeuille

 • WMO
 • Zorg
 • Wijkwethouder Hengelose Es, Groot Driene en Wilderinkshoek
 • Welzijn
 • Cultuur
 • Coördinatie wijkgerichte aanpak

Foto Claudio BrugginkClaudio Bruggink
Lid van: D66
c.bruggink@hengelo.nl

 


Portefeuille

 • Jeugdwet
 • Onderwijs
 • Wijkwethouder Buitengebied (Beckum en Oele)
 • Sport
 • Duurzaamheid en milieu
 • Beheer groen en blauw

Foto Jan Eshuis

Jan Eshuis
j.eshuis@hengelo.nl

 De gemeentesecretaris van Hengelo is Jan Eshuis. Hij is benoemd door het college, neemt deel aan de vergaderingen van het college en zorgt ervoor dat de besluiten van het college worden uitgevoerd. Daarnaast is Jan Eshuis ook algemeen directeur van de ambtelijke organisatie.

Collegeleden kunnen een tegemoetkoming of vergoeding ontvangen voor bijzondere kosten of andere voorzieningen die verband houden met de vervulling van het wethouders- of burgemeestersambt. De gemeenteraad heeft besloten om de declaraties van de collegeleden via een register toegankelijk te maken. Het declaratieregister 2023 vindt u hieronder.

Naam
Bedrag
Soort
Wethouder Claudio Bruggink
€ 940,57
Kilometerdeclaraties
Wethouder Jacqueline Freriksen
€ 226,80
Kilometerdeclaraties


De overige collegeleden hebben in 2023 geen declaraties gedaan. 

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu