Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Vergaderingen

De vergaderingen in Hengelo zijn opgedeeld in raadsvergaderingen en de politieke markt. In Hengelo vergadert de gemeenteraad in principe om de twee weken. De dinsdag en de woensdag zijn de vaste vergaderavonden. De vergaderingen vinden plaats in het Stadhuis van Hengelo.

De raadsvergaderingen vinden in principe om de twee weken plaats. Tijdens de raadsvergadering neemt de gemeenteraad besluiten. De vergaderingen zijn openbaar, u bent dan ook van harte welkom. Inspreken is niet mogelijk bij een raadsvergadering. Wat er tijdens de raadsvergadering wordt besproken is te lezen in de vergaderagenda.

Bekijk de vergaderagenda

Niet in de mogelijkheid om te komen? Kijk live mee.

Bekijk wat de gemeenteraad van Hengelo heeft besloten.

Besluitenlijsten gemeenteraad

Elk raadslid kan vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan mondeling tijdens het vragenkwartier in de raadsvergadering maar een raadslid kan ook schriftelijk vragen stellen. 

Bekijk de schriftelijke vragen van de gemeenteraad

Op dinsdag komen de raadsleden bij elkaar tijdens een politieke markt. De sessies in een Politieke Markt zijn ter voorbereiding op besluitvorming in de Raadsvergadering. Er wordt een programma gemaakt voor de Politieke Markt met meerdere onderwerpen op verschillende tijden. Er zijn dus meerdere sessies op één avond; naast elkaar maar ook achter elkaar. Wat er tijdens de Politieke Markten wordt besproken is te lezen in de vergaderagenda.

Bekijk de vergaderagenda

Meepraten tijdens een Politieke Markt?

Inwoners, verenigingen, bedrijven en instellingen zijn van harte welkom bij een Politieke Markt. Laat u informeren of kom meepraten tijdens een informatieve sessie, ook inspreken bij een meningsvormende of consulterende sessie is mogelijk. 

In de bestuursagenda vindt u informatie over de onderwerpen en voorstellen die besproken gaan worden in een Politieke Markt. Als u wilt inspreken kunt u dat van tevoren doorgeven aan de griffie. Tijdens de politieke markt is een raadslid voorzitter van de sessies. Er is een begin- en een eindtijd, zodat u weet wanneer het onderwerp geagendeerd staat.

Tips voor insprekers

Geef duidelijk aan waarover u het woord wilt voeren en eventueel waarom u het ergens mee eens of oneens bent. Probeer kort en bondig uw (aanvullende) punten naar voren te brengen, eventueel stuurt u uw verhaal aan de griffie.

Als u komt meepraten of inspreken in een openbare vergadering van de Politieke Markt, wordt uw bijdrage opgenomen op band en bewaard. Deze opnamen zijn terug te luisteren.

Alle raadsvergaderingen zijn live te volgen. Vergaderingen en verslagen hiervan zijn ook achteraf te bekijken. 

Live volgen of terugluisteren

Wilt u weten wanneer de gemeenteraad precies vergadert? Bekijk het vergaderschema. De vergaderstukken worden in de vergaderagenda getoond.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu