Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Schriftelijke vragen van de gemeenteraad

Elk raadslid kan vragen stellen aan het college van burgemeester en wethouders. Dit kan mondeling tijdens het vragenkwartier in de raadsvergadering maar een raadslid kan ook schriftelijk vragen stellen.

De schriftelijke vragen moeten kort en duidelijk zijn geformuleerd en voorzien van een toelichting. De vragen moeten binnen 4 weken na datum van ontvangst worden beantwoord. In principe worden de vragen schriftelijk beantwoord. Een raadslid kan vragen om mondelinge beantwoording, dat gebeurt tijdens de eerstvolgende raadsvergadering.

Zoeken in Schriftelijke VragenGemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu