Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Regelgeving, leges, welstandsnota

Leefbare en nette stad

Zoekt u een wet of regel van de gemeente? Bent u op zoek naar de Welstandsnota of de gemeentelijke APV? Of bent u benieuwd wat u aan leges moet betalen voor onze dienstverlening?

Regelgeving

Op beleid dat door het college van B en W of door de gemeenteraad is vastgesteld, is regelgeving van toepassing. Dit is nodig om het beleid goed te kunnen uitvoeren en de stad leefbaar en netjes te houden voor iedereen. 

Zoekt u een wet of regel van de gemeente Hengelo? Bijvoorbeeld regels over parkeer- of evenementenvergunningen? Alle regelingen van de gemeente vindt u op de website van de overheid. 

Ga naar Overheid.nl

Uitvoering

De gemeenteraad besluit welk beleid moet worden gevoerd. Vervolgens gaan het college van B en W en de ambtelijke organisatie aan de slag om het beleid uit te voeren. De uitvoering van beleid kan soms veel tijd kosten. Dit komt omdat het vaak om veel geld gaat en grote groepen mensen aangaat en het daarom extra veel aandacht vereist.

Invloed

Er wordt veel invloed uitgeoefend op het beleid. Het college van B en W krijgt adviezen van vele adviescommissies over allerlei onderwerpen, politieke partijen hebben over bepaalde onderwerpen een uitgesproken mening en er moet rekening gehouden worden met eerder verschenen beleidsnotities. Daarnaast is op sommige terreinen al beleid vastgesteld door hogere overheden, zoals Regio Twente en het Rijk. De kunst van het besturen is om al die ideeën, gedachten, voorschriften en regels te verwerken in een herkenbaar en aansprekend beleid.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) staan de gemeentelijke regels op het gebied van openbare orde en veiligheid. Elke gemeente heeft een eigen APV. De APV geldt voor iedereen binnen de gemeente.

Bekijk: Algemene Plaatselijke Verordening Hengelo

Leges zijn vergoedingen die betaald moeten worden voor allerlei administratieve handelingen die de gemeente voor u doet. Met de leges worden de kosten gedekt die de gemeente moet maken om de dienstverlening mogelijk te maken. Het is niet de bedoeling dat de gemeente hiermee winst maakt.

De gemeenteraad stelt de legesverordening vast. In deze verordening zijn onder andere bepalingen opgenomen over:

  • de activiteiten waarvoor de gemeente leges in rekening brengt;
  • de tarieven die de gemeente hiervoor hanteert;
  • de grondslagen die de gemeente hanteert bij het heffen van de leges.

Bekijk de legesverordening

In de Welstandsnota staan regels waaraan een bouwwerk moet voldoen, wil het passen in de omgeving waar het staat of komt te staan.

Welstandsnota: inleiding

Welstandsnota: inhoudsopgave

Welstandsnota: 3.1 - 3.4 criteria en welstandsniveaus

Welstandsnota: 3.6.1 objectgerichte criteria cultuurhistorisch erfgoed

Welstandsnota: 3.6.2 objectgerichte criteria boerderijen 

Welstandsnota: 3.6.3-3.6.7 objectgerichte criteria diverse objecten

Welstandsnota: 3.7 reclameobjecten

Welstandsnota: 3.8 algemene welstandscriteria 

Welstandsnota: 3.9 ontwikkelcriteria voor welstand

Welstandsnota: 4.0 Bijlagen


Welstandsnota op kaart

Bent u op zoek naar de geldende criteria voor een specifiek gebied of adres? Via onderstaande kaart vindt u meer informatie. Naast het zoeken op de kaart kunt u met de zoekfunctie zoeken op een specifiek adres.

Welstandsnota

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu