Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Aan de slag

Sturen in onzekere tijden

We willen een financieel gezonde gemeente zijn en blijven en tevens de ambities voor de stad realiseren. De gemeentefinanciën staan onder druk. Om onze financiële positie gezond te houden, moeten we slim en effectief omgaan met de beschikbare middelen.

Vanuit onze wens tot samenwerking met de raad en ook gegeven de hiervoor geschetste situatie vinden wij het niet passend om in dit collegeprogramma een financiële paragraaf op te nemen. Zeker, wij hebben ambities en daar horen doorgaans wensen tot intensivering van beleid bij. Maar die wensen willen wij graag eerst bespreken met de raad en dus niet nu al in financiële zin vastleggen in dit collegeprogramma. Hiervoor zijn wij uitgebreid ingegaan op de (financiële) opgave binnen het sociaal domein. Die opgave gaan wij als het aan ons ligt de komende jaren binnen het domein zelf oplossen. En wij vinden dat de gemeente structureel moet worden gecompenseerd door het rijk. Pas als in de komende jaren alsnog blijkt dat het budget niet toereikend is, is het voeren van een kerntakendiscussie wellicht niet uit te sluiten. Dan zal wat ons betreft alles op tafel kunnen komen, van de volledige breedte op inhoud van het gemeentelijk beleid tot aan de gemeentebelastingen. Zover is het echter wat ons betreft nog lang niet. Wel stellen wij voor om de financiële vertaling van dit collegeprogramma waar mogelijk al op te nemen in de Zomerbrief (voorheen: kadernota), zodat die voorstellen meegewogen kunnen worden in de brede afweging in de aanloop naar de begroting 2023 en verder.

Aan de slag voor Hengelo

Wij gaan met veel energie en daadkracht aan de slag om Hengelo de komende vier jaar nog aantrekkelijker te maken. Dat kunnen en gaan we vanzelfsprekend niet alleen doen. Dat gaat ons alleen samen lukken, met de gemeenteraad, de Hengeloërs en met onze partners in de stad. Wij stellen de inwoner centraal en hopen dat de Hengeloer die verbinding met ons aan wil gaan. Laat ‘Hengelo in verbinding’ de komende vier jaren onze leidraad zijn om onze sociale techniekstad de rijke toekomst te geven die zij verdient.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu