Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Toekomstbestendige ontwikkeling

Hengelo en haar omgeving

Onze ambitie gaan we uitstralen en laten zien. Hierbij zoeken we de samenwerking met onze inwoners, ondernemers, partners, buurgemeenten, regio, provincie en rijk. Het is van belang dit samen op te pakken en ons te profileren als zelfbewuste stad met ambitie.

Na de omgevingsvisie ‘buitengebied’, ‘binnenstad en Hart van Zuid’, gaan we intensief inzetten op de visie voor het ‘overige stedelijk gebied’. Samen vormen deze visies het verhaal voor onze toekomstige ontwikkeling van Hengelo. De ontwikkelingen van de stad willen we delen met de raad. Via regelmatige werk/bijpraat-sessies willen we de raad en de stad graag meenemen in de ontwikkelingen van Hengelo, op weg naar onze gezamenlijke ambitie.


Concrete aanpak

Toekomstbestendige ontwikkeling van Hengelo

Met een krachtig verhaal, steekhoudende argumenten en een goed netwerk in de regio, in Den Haag en in Europa brengen we ambtelijk en bestuurlijk onze belangen onder de aandacht. We gaan vroegtijdig en op gezette tijden informeel in gesprek met de raad over de ontwikkeling van de stad. In verbinding met de samenleving en met de raad komen we tot een gedragen Omgevingsvisie, waarin de integrale lange termijnvisie voor de fysieke leefomgeving wordt opgenomen. Uiteraard ziet het college, vanuit het belang van verbinding, vanuit Hengelo ook graag een goede vertegenwoordiging vanuit de gemeenteraad in de Twenteraad.

(Bestuurlijk) Samenwerken en belangenbehartiging is essentieel in de huidige netwerksamenleving om de maatschappelijke doelen van de stad te bereiken. De ontwikkeling van het stedelijk gebied is essentieel voor de ontwikkeling van Twente. De Twentse steden nemen daarin hun verantwoordelijkheid en werken samen daar waar het logisch is, zonder het brede Twentse belang uit het oog te verliezen. Hoe beter de samenwerking is tussen de drie grote steden, met onze buurgemeenten, Twente breed, in de provincie, landelijk, in de euregio en op Europese schaal, hoe beter we in staat zijn onze ambities en doelstellingen te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, stedelijke ontwikkeling, sociaaleconomische structuurversterking en lobby. En ook de samenwerking tussen overheden, ondernemers en onderwijs/onderzoeksinstellingen, via (onder andere) de Twenteboard en de regionale investeringsagenda’s zoals de Agenda voor Twente en de Regiodeal Twente. Uiteraard blijven we ook inzetten op de samenwerking tussen gemeenten door middel van overleg tussen de colleges. Steeds duidelijker wordt de laatste jaren dat de samenwerking tussen Hengelo en Enschede als het gaat om onze ambities en opgaven erg intensief is. Groter nog dan met de andere Twentse gemeenten. Uit de pendel tussen beiden steden blijkt dat sprake is van een grote verwevenheid. Beide steden vormen feitelijk, rondom de UT, het hoog stedelijke hart van de technologische topregio Twente. De ambities en opgaven komen voor een flink deel overeen. We realiseren ons ook, dat we die ambities en opgaven niet alleen aan kunnen. Dat heeft de laatste jaren al geleid tot een heel natuurlijke vorm van ambtelijk en bestuurlijk samenwerken op basis van de inhoud, tussen beide steden. Beide steden profiteren daarvan en helpen daarmee als motor ook Twente vooruit. Ook ten aanzien van de verdere economische versterking staat Hengelo niet op zichzelf en kunnen we het best gezamenlijk onze aantrekkingskracht ten opzichte van het bedrijfsleven vergroten. Het is daarom belangrijk dat deze op onze strategische koers gebaseerde samenwerking, ambtelijk en bestuurlijk, de ruimte krijgt om te groeien. We gaan ons vanuit onze eigen autonomie gezamenlijk positioneren als grootstedelijke Twentse agglomeratie met bijna 250.000 inwoners, waarbij iedere stad zijn eigen identiteit behoudt.

Het is van groot belang om het verhaal van de grootstedelijke agglomeratiekracht te blijven vertellen, door gezamenlijk onze netwerken nog beter te benutten en uit te breiden. Hengelo speelt al langer mee op regionaal, provinciaal, landelijk en internationaal niveau (Duitsland, Europa). Met name door de unieke ligging is Hengelo uitgegroeid tot een logistieke stad van verbinding. Door intensieve lobby op Europees niveau staat Hengelo, en daarmee Twente, letterlijk op de Europese agenda. De lobby Hengelo/Twente o.a. voor betere en snellere treinverbindingen tussen Amsterdam en Berlijn en tussen Zwolle, Twente en Münster zetten we voort. Op het gebied van High Tech, maar ook voor sociale thema’s, leggen we verbindingen met andere regio’s. Deze netwerken brengen veel, maar gaan in de toekomst meer inzet en planning vergen in samenwerking met partners. Op alle dimensies van de netwerken, internationaal (Eurocities, Polis en Duitsland), nationaal, provinciaal en regionaal zetten we ons de komende jaren meer op de kaart. Daarin nemen we de raad mee en brengen raadsleden ook in positie.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu