Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >

Contact met de raad

Praat met de raad, de mogelijkheden op een rij

Invloed uitoefenen op wat in de gemeenteraad besloten wordt kan op verschillende manieren. Zoals contact met een raadslid, een brief naar de raad sturen, inspreken, een burgerinitiatief starten of een referendum beginnen. Lees er meer over op deze pagina.

Of wilt u juist meer te weten te komen over het werk van de gemeenteraad? Een signaal afgeven, iets op de agenda zetten of steun voor uw initiatief vragen? Hieronder vindt u een overzicht van de manieren waarop u met de gemeenteraad in contact kan komen.

Wilt u een vraag stellen of uw idee of probleem onder de aandacht brengen van een individueel raadslid? U kunt via de website bekijken of er contactgegevens zijn gepubliceerd van desbetreffend raadslid. Daarnaast kunt u ook contact opnemen met één of meerdere raadsfracties. 

Bekijk: Contactgegevens raadsfracties & raadsleden

Een manier om rechtstreeks via een raadslid of fractie uw punt onder de aandacht te brengen is het sturen van een brief of mail naar de hele gemeenteraad.

Stuur uw brief

Stuur uw brief aan de gemeenteraad per mail naar raadsgriffie@hengelo.nl of per post via het gemeentelijk postadres.

Er komen diverse vragen, klachten of ideeën binnen van mensen uit Hengelo, burgers of organisaties. Heel vaak gaat dit ook over zaken waar raadsleden niet verantwoordelijk voor zijn of waar ze geen invloed op hebben. De griffie stuurt in dat geval uw brief of e-mail door naar het college. Het kan ook zijn dat een raadslid vragen wil stellen naar aanleiding van uw brief. 

Uw brief en privacy

Brieven (of e-mails) van inwoners gericht aan de Hengelose gemeenteraad zijn openbaar. Ingekomen post, van natuurlijke personen, wordt vanwege de AVG-richtlijnen geanonimiseerd verwerkt in een openbare lijst van ingekomen stukken. Voor de raadsleden is de inhoud en afzender van deze post wél beschikbaar.

Bekijk: lijst ingekomen stukken raad

Wilt u uw zorgen of ideeën over een onderwerp of een raadsvoorstel persoonlijk delen met en toelichten aan de raadsleden? Dan kunt u meepraten of inspreken bij een politieke markt. In de bestuursagenda vindt u informatie over de onderwerpen en voorstellen die besproken gaan worden in een Politieke Markt. Als u wilt inspreken kunt u dat van tevoren doorgeven aan de griffie.

Tips voor insprekers

Geef duidelijk aan waarover u het woord wilt voeren en eventueel waarom u het ergens mee eens of oneens bent. Probeer kort en bondig uw (aanvullende) punten naar voren te brengen, eventueel stuurt u uw verhaal aan de griffie.

Als u komt meepraten of inspreken in een openbare vergadering van de Politieke Markt, wordt uw bijdrage opgenomen op band en bewaard. Deze opnamen zijn terug te luisteren.

Heeft u een leuk idee voor de buurt waarin u woont of een goed plan voor de hele stad? En heeft u een besluit van de gemeenteraad nodig om uw plan uit te voeren? Dan kunt u een burgerinitiatief indienen. Dit is geregeld in de verordening burgerinitiatief.

Burgerinitiatief indienen?

U kunt een verzoek indienen door gebruik te maken van het formulier verzoek burgerinitiatief. Dit formulier stuurt u naar:

Gemeente Hengelo
T.a.v. dhr. GJ. Eeftink, raadsgriffier
Postbus 18
7550 AA Hengelo

De spelregels voor een burgerinitiatief

 • U bent 14 jaar of ouder;
 • Het voorstel gaat over een onderwerp waarover de gemeenteraad kan besluiten, maar
 • Het voorstel gaat niet over de gemeentelijke organisatie, procedures, begrotingen, belastingen of genomen besluiten;
 • U omschrijft concreet wat uw voorstel is en waarover de raad dus een besluit moet nemen;
 • U maakt duidelijk hoe het voorstel uitgevoerd kan worden en wat dit globaal gaat kosten
 • Uw voorstel heeft minimaal één en maximaal drie initiatiefnemers;
 • Uw voorstel wordt ondersteund door voldoende Hengeloërs van 14 jaar en ouder
  • buurtgericht karakter: 120 handtekeningen
  • wijkgericht karakter: 300 handtekeningen
  • gemeentebreed karakter: 1500 handtekeningen

Wilt u meer meer weten over het burgerinitiatief? Neem dan contact op met de raadsgriffie.

Soms komt het voor dat u het niet eens bent met een voorgenomen besluit van de gemeenteraad. Een manier om uw mening hierover te geven aan de gemeenteraad is het referendum. Hierbij krijgen inwoners de gelegenheid om zich uit te spreken over een ontwerp raadsbesluit. De referendumcommissie geeft advies aan de gemeenteraad over de referendumverzoeken die bij de raad worden ingediend.

Meer informatie: Referendumcommissie

Heeft u een goed idee voor Hengelo? Breng uw idee dan tijdens een motiemarkt onder de aandacht van raadsleden. Weet u één of meerdere raadsleden van uw idee te overtuigen? Dan werkt u samen uw idee uit tot een motie die in een volgende raadsvergadering wordt geagendeerd. 

Meer weten?

Mail of bel met de raadsgriffie via raadsgriffie@hengelo.nl of 14074. 

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu