Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie >
Waar bent u naar op zoek?

Referendumcommissie

Soms komt het voor dat u het niet eens bent met een voorgenomen besluit van de gemeenteraad. Een manier om uw mening hierover te geven aan de gemeenteraad is het referendum. De referendumcommissie geeft advies aan de gemeenteraad over de referendumverzoeken die bij de raad worden ingediend.

Bij een referendum krijgen inwoners de gelegenheid om zich uit te spreken over een ontwerp raadsbesluit. Inwoners en raadsleden kunnen een referendum aanvragen. Dit is geregeld in de referendumverordening Hengelo

Hengelo kent twee soorten referenda: het raadplegend- en het raadgevend referendum.

Raadplegend referendum

Een raadplegend referendum is een stemming waarbij kiesgerechtigden zich op initiatief van de gemeenteraad uitspreken over een te nemen raadsbesluit. De raad bepaalt in dat geval het onderwerp van het referendum. Het raadsbesluit wordt dan uitgesteld tot de eerstvolgende vergadering na de dag waarop het referendum wordt gehouden.

Raadgevend referendum 

Een raadgevend referendum is een stemming waarbij kiesgerechtigden zich op eigen initiatief uitspreken over een te nemen raadsbesluit. Elke kiesgerechtigde inwoner van Hengelo kan een raadgevend referendum aanvragen.

Wilt u een referendum aanvragen? Dan kan de onafhankelijke referendumcommissie u adviseren. De referendumcommissie bestaat uit vijf leden: 

  • de heer H.B. (Harald) Lohmann (voorzitter)
  • mevrouw M.C.M. (Marga) Huiskes
  • de heer J. (Jeroen) Haandrikman
  • de heer J.T.J. (Jeroen) Heijstek
  • de heer G. (Geert) van den Geest

Secretaris van de referendumcommissie en adjunct-griffier Gemeente Hengelo is:

  • Mevr. A.M.G. (Anke) Haarhuis

Wilt u contact met de referendumcommissie? Stuur uw e-mail sturen naar de secretaris, mevrouw A. Haarhuis (gemeente@hengelo.nl). U kunt ook bellen naar 14 074.

Gemeente Hengelo
Zoek Sluit
Menu
Sluit
Menu